Search result for

bea

(179 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bea-, *bea*
Possible hiragana form: べあ
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี

English-Thai: Longdo Dictionary
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
fava bean(n) ถั่วปากอ้า
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bead[N] ลูกปัด, See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead[N] หยดเหงื่อ, Syn. blob, droplet
bead[VT] ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beak[N] จงอยปากนก, Syn. bill
beam[N] ลำแสง, See also: ลำแสงไฟ, แสงสว่างซึ่งส่องเป็นลำ, ลำ, Syn. ray
beam[N] คานรับน้ำหนัก, See also: ไม้ขวาง, รอด, ขื่อ, คร่าว, คาน
beam[N] รอยยิ้มกว้าง, See also: ยิ้มกว้าง, เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี, มองดูด้วยความดีใจ, Syn. smile
beam[VT] ยิ้มกว้าง, Syn. grin
beam[VT] แผ่รังสี, Syn. ray
beam[VT] ส่งสัญญาณวิทยุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด <คำแปล>หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
beacon(บี'เคิน) n. กระโจมไฟ,สัญญาณไฟ,ดวงประทีป,เครื่องเตือน,กองไฟสัญญาณ vt. เตือน,เป็นสัญญาณให้,นำทาง,เป็นสัญญาณไฟให้, Syn. warning
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
beagle(บี'เกิล) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาว ขาสั้น
beak(บีค) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,ส่วนที่คล้ายจะงอบปาก,จมูก,ผู้พิพากษา,ครู, See also: beaked adj., Syn. bill,nib,neb
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย

English-Thai: Nontri Dictionary
beach(n) ชายหาด
beacon(n) ไฟสัญญาณ,ประภาคาร,กระโจมไฟ,ดวงประทีป
beacon(vt) ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
beak(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมูก,ครู,ผู้พิพากษา
beaker(n) ถ้วยแก้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beachหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
beach forestป่าชายหาด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beaconเครื่องบอกตำแหน่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadขอบในยางนอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
beak styleกระบวนแบบจะงอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beak; rostrumจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beaked pelvis; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
beaked; rostrateมีจะงอย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beamลำ, ลำอิเล็กตรอน, ลำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beach หาด
พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Beach erosionการกร่อนของหาด [TU Subject Heading]
Beach Forest ป่าชายหาด
ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีอยู่ตามชายฝั่ง ทะเล ที่เป็นดินกรวดทรายและโขดหิน มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้จะแตกต่างไปจากที่ถูกน้ำท่วมถึง ถ้าชายฝั่งทะเลเป็นดินทรายก็มีสนทะเล ขึ้นอยู่เป็นกลุ่มก้อน ไม่ค่อยมีพันธุ์ไม้อื่นปนเลย พืชชั้นล่างที่พบเป็นพวกตีนนก และพันธุ์ไม้เลื้อยอื่นๆ บางชนิด ถ้าเป็นดินกรวด เป้นหิน พันธุ์ไม้ที่พบจะเป็นพวกกระทิง หูกวาง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Beach or Shore หาด
พื้นที่ระหว่างขอบฝั่งกับแนวน้ำลงเต็มที่มี ลักษณะเป็นแถบยาวไปตาม ริมตลิ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่น และกระแสน้ำในทะเล หรือทะเลสาบ หรือแม่น้ำ พื้นที่นี้โดยทั่วๆ ไป มักจะเรียกฝั่งทะเลหรือ ชายทะเล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Fore Shore และ Back Shore [สิ่งแวดล้อม]
Beach ridgesสันหาด [TU Subject Heading]
Beach volleyballวอลเลย์บอลชายหาด [TU Subject Heading]
Beachesหาด [TU Subject Heading]
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Bead Likeคล้ายสร้อยลูกประคำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
bean[บีน] (vt ) ปา หรือ เขวี้ยงใส่
bearหมี,กำเนิด,อดทน,รับรู้,เเบกของ
Image:
bearหมี
beautiful (n) สวย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This will be beautiful on you. It's for the finale.เธอใส่แล้วจะต้องสวยมากแน่ๆ มันเป็นชุดฟินาเล่ The Serena Also Rises (2008)
Till one day I finally realized that is crazy... 'cause a true friend would want you to be your most beautiful, vibrant self.จนถึงวันนึง ฉันก็คิดได้ว่านี่มันบ้าชัดๆ เพราะเพื่อนแท้น่ะย่อมอยากให้เธอ สวยที่สุด เจิดจ้าที่สุด The Serena Also Rises (2008)
I get the "human being." beat it, Humphrey.ฉันเข้าใจถึง "ความเป็นคน" สู้เค้า ฮัมฟรีย์ The Serena Also Rises (2008)
Spotted-- A beautiful blonde Phoenixสังเกตเห็นฟีนิกซ์สวยสีบลอนด์ ผงาดจากกองขี้เถ้า The Ex-Files (2008)
Okay. Hello. We were talking romantic getaway, walking on the beach.โอเค นี่เรากำลังพูดเรื่องโรแมนติกกันอยู่ นายไปได้แล้ว The Ex-Files (2008)
It was so cute. Every time we'd go for a walk on the beach.มันน่ารักมากเลยล่ะ ทุกครั้งที่เราไปเดินเล่นที่ชายหาด The Ex-Files (2008)
Hot young guy, aging beauty enjoying her last hurrahหนุ่มน้อยซึ่งต้องคอยปรนนิบัติ ให้ความสำราญ จนกว่าจะถึง... The Dark Night (2008)
A few simple tips to beat the heat.มีเคล็ดลับง่ายๆสำหรับคลายร้อนมาฝากกัน The Dark Night (2008)
Did you enjoy meeting Duchess Beaton?คุณชอบมั้ยที่ได้เจอกับดัชเชสบีตัน ? Never Been Marcused (2008)
I'm Ingrid. She's Beatrice.ฉันอินกริด ส่วนเธอน่ะ บีทริซ Never Been Marcused (2008)
Thank you, Ingrid and Beatrice.ขอบคุณมาก อินกริด บีทริซ Never Been Marcused (2008)
I wasn't expecting anyone so young or so beautiful.ผมไม่คิดว่าจะได้พบคนที่ยังสาวแล้วก็สวยแบบนี้ Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beaDon't beat your head against a stone wall.
beaSeen against the sky, the mountain looked really beautiful.
beaShe is proud of having been beautiful in her youth.
beaEach sheet bears a number in sequence.
beaShe is beautiful, and what is more, very graceful.
beaThe charm of Kyoto consists of the beauty of its old temples.
beaShe must have been a beauty when she was young.
beaTom closed his speech with a beautiful song.
beaI cannot bear it any longer.
beaBear his advice in mind.
beaShe is no less beautiful than her sister is.
beaYour efforts will bear fruit someday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รองรับ[V] support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
พกพา[V] bear, See also: carry, take, bring, Example: เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น, Thai definition: นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
ลงแส้[V] whip, See also: beat, flog, scourge, lash, thrash, Syn. โบยแส้, Example: ม้าตัวนั้นถูกลงแส้เพื่อให้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่ 1
บีเอ[N] B.A., See also: beauty advisor, Syn. ที่ปรึกษาความงาม
กางเกงชายหาด[N] beach trousers
พูดอ้อม[V] beat around the bush, Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม, Ant. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา, Example: เรื่องบางเรื่องเราควรพูดอ้อมบ้างเพื่อรักษาน้ำใจผู้อื่น, Thai definition: พูดเรื่องอื่นก่อนที่จะวกมาพูดเรื่องที่ต้องการ
ทนทายาด[ADV] endurably, See also: bearably, continuously, Syn. ทนทรหด, Example: เขาดำรงตำแหน่งนานกว่าคนอื่นๆ คืออยู่ทนทายาดมาได้ถึงหนึ่งปีห้าเดือน
รักสวยรักงาม[ADJ] beauty-loving, See also: be conscious of one's appearance, Example: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว, Thai definition: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
เทพี[N] beauty queen, Syn. สาวงาม, นางงาม, Example: ในการประกวดเทพีหรือประกวดนางงาม พระภิกษุไม่ควรไปมีส่วนร่วม, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชนะประกวดความงาม
นงเยาว์[N] beautiful woman, See also: young girl, Syn. โฉมเฉลา, วนิดา, นงคราญ, นงพะงา, อนงค์, Count unit: คน, Thai definition: หญิงงามวัยน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อากาศดี[n. exp.] (ākāt dī) FR: il fait beau
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
แบก[v.] (baēk) EN: shoulder ; carry on the back ; bear   FR: porter sur l'épaule ; transporter
บาน[adv.] (bān) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of   FR: beaucoup ; énormément
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
บังเกิดผล[v. exp.] (bangkoēt phon) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful   FR: porter ses fruits
เบญจกัลยาณี[n.] (benjakanlayānī) EN: the five attributes of a beautiful woman   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEA    B IY1
BEAL    B IY1 L
BEAD    B IY1 D
BEAR    B EH1 R
BEAN    B IY1 N
BEAK    B IY1 K
BEAS    B IY1 Z
BEAT    B IY1 T
BEAU    B OW1
BEAM    B IY1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bead    (n) (b ii1 d)
beak    (n) (b ii1 k)
beam    (v) (b ii1 m)
bean    (n) (b ii1 n)
bear    (v) (b e@1 r)
beat    (v) (b ii1 t)
beau    (n) (b ou1)
beach    (v) (b ii1 ch)
beads    (n) (b ii1 d z)
beady    (j) (b ii1 d ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beamte {m}civil servants [Add to Longdo]
Beachtung {f}heed [Add to Longdo]
Beachtung {f}observance [Add to Longdo]
Beachtungsbedürfnis {n}attention-seeking [Add to Longdo]
Beamte {m,f}; Beamter; Büroangestellte {m,f}; Büroangestellterclerk [Add to Longdo]
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official [Add to Longdo]
Beamtensprache {f}; Behördensprache {f}; Beamtenchinesisch {n} (verächtlich)officialese [Add to Longdo]
Beamter {m}civil servant [Add to Longdo]
Beamter {m}; Offizier {m}officer [Add to Longdo]
Beamter {m} | Beamten {pl}; Beamteofficial | officials [Add to Longdo]
Beanspruchte {n}; Beanspruchtesmatter claimed [Add to Longdo]
Beanspruchung {f} | mechanische Beanspruchungstress | mechanical stress [Add to Longdo]
Beanspruchung {f}; Spannung {f}; Zug {m}strain [Add to Longdo]
Beanspruchung {f}load [Add to Longdo]
Beanspruchungsgruppe {f}stress group [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,
beaucoup(adj adv) มาก, มากมาย, เยอะ เช่น J'ai beaucoup de travail. ผมมีงานมาก, On parle beaucoup de ce film. ผู้คนพูดถึงภาพยนต์เรื่องนี้กันมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美丽[měi lì, ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #1,377 [Add to Longdo]
美女[měi nǚ, ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, ] beautiful woman, #2,085 [Add to Longdo]
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, / ] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth, #2,708 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] bean; peas, #2,763 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] bean; sacrificial vessel, #2,763 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians, #2,843 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] beard; mustache, #2,843 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] beautiful, #2,951 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; necessary; must, #3,000 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; mustache, #3,000 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
ビーコンステーション[びーこんすてーしょん, bi-konsute-shon] beaconing station [Add to Longdo]
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]
ベアラ[べあら, beara] bearer [Add to Longdo]
ベアラサービス[べあらさーびす, bearasa-bisu] bearer service [Add to Longdo]
レーザプリンタ[れーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザ印字装置[レーザいんじそうち, re-za injisouchi] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEAMTER, BEGLEITER [Add to Longdo]
公務員[こうむいん, koumuin] Beamter [Add to Longdo]
加工[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
[り, ri] BEAMTER [Add to Longdo]
役人[やくにん, yakunin] Beamter [Add to Longdo]
翻案[ほんあん, hon'an] Bearbeitung (Text) [Add to Longdo]
脚色[きゃくしょく, kyakushoku] Bearbeitung_fuer_Buehne=Film [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top