Search result for

bast

(113 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bast-, *bast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bast[N] เนื้อเยื่อส่วนที่เป็นอาหารของต้นไม้, See also: ใยเปลือกไม้, Syn. phloem
baste[VT] ทาน้ำมันหรือเนยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและรสชาตอาหาร, See also: ทาน้ำมัน (เนื้อ) ในระหว่างอบ
baste[VT] สอยหลวมๆ, See also: เย็บหลวมๆ, เนา
baste[VT] ทุบตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, นวด, ตี, Syn. beat
baste[VT] ด่าว่าแรงๆ, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า, Syn. lambaste
bastard[ADJ] นอกสมรส, Syn. illegitimate
bastard[N] ลูกนอกสมรส (ไม่สุภาพ), Syn. illegitimate child
bastion[N] ปราการหรือป้อมแหลม, Syn. stronghold, citadel
bastardy[N] ลูกนอกสมรส (คำโบราณ), See also: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้แต่งงานกัน, Syn. illegitimate child
bastinado[N] การลงโทษด้วยการตีเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
baste(เบสทฺ) {basted,basting,bastes} vt. เย็บสอย,ทำให้ชื้น,เอาไขมันทา,ตีด้วยไม้,ตีแรง,ด่าอย่างรุนแรง, Syn. strike
bastille(เบสทีล') n. คุกและป้อมปราการที่ขังนักโทษการเมืองในกรุงปารีส และถูกพวกกบฏยึดได้เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1789,คุก,ป้อมปราการ, Syn. bastile
bastion(แบส'เชิน) n. ปราการ,หอ,ป้อมแหลม,หอรบ, See also: bastionary adj. ดูbastion, Syn. stronghold
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
bombast(บอม'แบสทฺ) n. คำพูดโว,คนโว,นุ่นยัด,เครื่องรอง, Syn. boast
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,

English-Thai: Nontri Dictionary
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย
bastion(n) ป้อม,ป้อมปราการ,หอรบ,หอคอย
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bastเปลือกใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bast fibreเส้นใยเปลือกใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bastardบุตรนอกสมรส, ลูกไม่มีพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bastardลูกนอกสมรส [ดู child born out of wedlock] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bastard quartz; buck quartz; bull quartzควอตซ์ขุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bastnaesiteบาสต์เนไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Poor bastard.แย่จริง Pilot, Part 2 (2013)
You bastard!ไอ้คนทรยศ Dead Space: Downfall (2008)
- It's for your own good. - Bastard! Get away from me.เพื่อตัวคุณเอง อย่ามายุ่งกับฉัน Dead Space: Downfall (2008)
You stupid bastard.ไอ้โง่เอ๊ย Dead Space: Downfall (2008)
Now, if she asked me to deliver a bastardogy, - I'd be happy to...ตอนนี้ถ้าแม่ผมให้ผมกล่าว\\\"คำประนาม\\\"\ ผมจะมีความยินดีที่จะทำ Birthmarks (2008)
So he was a bastard.ดังนั้นเขาสถุล. Birthmarks (2008)
And that bastard lived for two more days.และไอ้สารเลวนั่นอยู่ได้มาอีกสองวัน Pilot (2008)
You heinous bastard! She's a contestant!ย๊ากกกกก เจ้าพวกโรคจิตเอ๊ย Scandal Makers (2008)
Bastards like him should wear a chastity belt!ไอ้คนแบบนี้สมควรจะโดนต่อยสัก หมื่นที Scandal Makers (2008)
I'll get that bastard!ฉันจะไปหาเจ้าชั่ว นัม ฮยุน ซู แล้วก็ต่อยมัน... Scandal Makers (2008)
Where's Hyun-soo Nam! You bastard! Come out!นัม ฮยุน ซู เจ้าบ้า แกอยู่ไหนวะ ออกมาเดี๋ยวนี้เลย Scandal Makers (2008)
I came here to spill everything and you blocked it, you bastard!ฉันมาที่นี่เพื่อปลดปล่อยทุกอย่าง แต่คุณเป็นคนสกัดมันไว้ ตาบ้า! Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bastAll those bastards do is complain.
bastBastard hung up on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุตรนอกสมรส[N] bastard, Syn. ลูกนอกสมรส, Example: พรุ่งนี้จะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของบุตรนอกสมรสของนักการเมืองชื่อดัง, Count unit: คน, Thai definition: บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน ถือว่าเป็นบุคคลที่เกิดมานอกกฎหมาย
ลูกไม่มีพ่อ[N] illegitimate child, See also: bastard, love child, Example: ที่ปองไม่อยากจะไปโรงเรียนเพราะไม่อยากได้ยินที่เพื่อนล้อว่าปองเป็นลูกไม่มีพ่อ
ป้อมปราการ[N] fortress, See also: bastion, bulwark, citadel, fortification, Syn. ป้อม, Example: เมื่อพ.ศ. 2357 ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้สร้างป้อมปราการภายนอกเมืองหลวงขึ้นไว้เพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทางทะเลโดยตั้งเป็นเมืองหน้า, Thai definition: ป้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านป้องกันข้าศึก
ไอ้เวร[N] bastard, Syn. ไอ้เลว, Example: คุณไม่รู้อะไร ไอ้เวรนี่ทำผมฉิบหายมาเยอะแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: criticize ; lambaste   FR: critiquer
ไข่ปอก[X] (khai pøk) EN: alabaster ; milky white   
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
ฐานเสียง[n.] (thānsīeng ) EN: bastion ; political stronghold   FR: bastion politique [m] (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAST    B AE1 S T
BASTA    B AE1 S T AH0
BASTON    B AE1 S T AH0 N
BASTYR    B EY1 S T IH0 R
BASTEN    B EY1 S T AH0 N
BASTOW    B AE1 S T OW0
BASTIN    B AE1 S T IH2 N
BASTION    B AE1 S CH AH0 N
BASTARD    B AE1 S T ER0 D
BASTIEN    B AE1 S T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bast    (n) (b a1 s t)
baste    (v) (b ei1 s t)
basted    (v) (b ei1 s t i d)
bastes    (v) (b ei1 s t s)
bastard    (n) (b aa1 s t @ d)
basting    (v) (b ei1 s t i ng)
bastion    (n) (b a1 s t i@ n)
Bastille    (n) (b a s t ii1 l)
bastards    (n) (b aa1 s t @ d z)
bastardy    (n) (b aa1 s t @ d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bast {m}bast [Add to Longdo]
Bastard {m}; Kreuzung {f} | Bastarde {pl}bastard | bastards [Add to Longdo]
Bastei {f}; Bastion {f} | Basteien {pl}; Bastionen {pl}bastion | bastions [Add to Longdo]
Bastelarbeit {f}; Bastelei {f}piece of handicraft work [Add to Longdo]
Basteln {n}; Bastelarbeiten {pl}; Bastelei {f}handicraft work; handicrafts [Add to Longdo]
Bastfaser {f}bast fibre [Add to Longdo]
Bastille {f}Bastille [Add to Longdo]
Bastler {m}; Bastlerin {f}handicraft enthusiast [Add to Longdo]
Bastonade {f} | Bastonaden {pl}bastinado | bastinadoes [Add to Longdo]
Bastrock {m}bast skirt; raffia skirt [Add to Longdo]
basteln | bastelnd | gebastelt | er/sie bastelt | ich/er/sie bastelte | er/sie hat/hatte gebasteltto do handicrafts; to make things; to build | doing handicrafts | done handicrafts | he/she does handicrafts | I/he/she did handicrafts | he/she has/had done handicrafts [Add to Longdo]
bastelt zurecht; takeltrigs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus) [Add to Longdo]
アラバスター[, arabasuta-] (n) alabaster [Add to Longdo]
ハーフメイド;ハーフメード[, ha-fumeido ; ha-fume-do] (adj-no) half made (e.g. clothes that are already cut and basted when purchased) [Add to Longdo]
バスター[, basuta-] (n) bastard fake bunt (baseball) (from bastard); (P) [Add to Longdo]
扱き下ろす;扱下ろす(io);こき下ろす;扱きおろす[こきおろす, kokiorosu] (v5s,vt) to denounce; to disparage; to lambast; to abuse [Add to Longdo]
下縫い[したぬい, shitanui] (n,vs) basting; temporary sewing [Add to Longdo]
仮縫い[かりぬい, karinui] (n,vs) temporary sewing; basting [Add to Longdo]
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion [Add to Longdo]
笠子[かさご, kasago] (n) (1) (uk) scorpionfish; (2) marbled rockfish (Sebastiscus marmoratus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, ] bastard (insult); son of a bitch, #20,532 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] bastard carp; sand perch, #59,899 [Add to Longdo]
坏东西[huài dōng xi, ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 西 / 西] bastard; scoundrel; rogue, #65,889 [Add to Longdo]
庶子[shù zǐ, ㄕㄨˋ ㄗˇ, ] bastard; commoner son of royalty, #70,102 [Add to Longdo]
巴斯蒂亚[bā sī dì yà, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Bastia (French town on Corsica island), #311,433 [Add to Longdo]
屁眼儿[pì yǎn r, ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] bastard; slob; asshole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bast \Bast\, n. [AS. b[ae]st; akin to Icel., Sw., Dan., D., & G.
   bast, of unknown origin. Cf. {Bass} the tree.]
   1. The inner fibrous bark of various plants; esp. of the lime
    tree; hence, matting, cordage, etc., made therefrom.
    [1913 Webster]
 
   2. A thick mat or hassock. See 2d {Bass}, 2.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bast
   n 1: strong woody fibers obtained especially from the phloem of
      from various plants [syn: {bast}, {bast fiber}]
   2: (botany) tissue that conducts synthesized food substances
     (e.g., from leaves) to parts where needed; consists primarily
     of sieve tubes [syn: {phloem}, {bast}]
   3: cat- or lion-headed Egyptian goddess; represents life-giving
     power of the sun

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 bast
   bast
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bast
   bast
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bast [bɑst]
   bast
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bast [bast] (n) , s.(m )
   bast
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top