หรือคุณหมายถึง baßin?
Search result for

bassin

(29 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bassin-, *bassin*
Possible hiragana form: ばっしん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bassinet[N] เปลนอนของทารก, Syn. cradle

English-Thai: Nontri Dictionary
bassinet(n) เปลเด็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bassinetsที่นอนเด็กอ่อนชนิดเข็นได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have two bassinets, we have a kitchen full of baby vegan food.เรามีเปลนอนเด็กสองเปล เรามี... ครัวที่เต็มไปด้วย อาหารมังสวิรัติ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Oh, mom. I-I wanted to ask, can we take the old bassinet?โอ้ แม่ ผมอยากจะขออะไรหน่อย She Needs Me (2012)
My bassinet?เตียงอันเก่าของฉันน่ะหรือ? She Needs Me (2012)
This black and white bedding for the bassinet I just love.พวกผ้าห่มสีดำขาวสำหรับเปลเด็ก She Needs Me (2012)
"But safety pins and bassinets..."แต่เพื่อความปลอดภัยถ้าพลาดมีลูก Kill Your Darlings (2013)
We gave her to you, took her out of a bassinet, put her in your hands and told you to take her home, and that's after you said, "No, thank you."เธอเป็นภาระกิจหนึ่ง หรือคุณลืมไปแล้ว? เรามอบเธอให้กับคุณ นำเธอออกจากเปล ส่งให้กับมือคุณ และให้คุณนำเธอกลับบ้าน Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
I think when my son was born that we bought his bassinet there.ฉันคิดว่าตอนที่ลูกชายฉันเกิด เราซื้อเปลเด็กมาจากที่นั่น ...And the Bag's in the River (2008)
We don't sell bassinets there. It's more of a speciality item.เราไม่ได้ขายเปลเด็ก มันเป็นการสมมนาคุณลูกค้า ...And the Bag's in the River (2008)
they placed it in a bassinet, were in the process of transferring it to an intensive care when they realized what was happening.พวกเขาเอาไปไว้ที่เปลเด็ก, แล้วก็เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงของมัน ซึ่งเราต้องพยายามทำให้พวกเขาได้เข้าใจ The Same Old Story (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อ่างบ้วนปาก[n.] (āng būan pāk) EN: basin   FR: crachoir [m] ; bassinet [m]
อ่างน้ำ[n.] (āng-nām) EN: basin   FR: bassine [f]
บ่อ[n.] (bø) EN: pond ; pool   FR: mare [f] ; bassin [m]
บ่อเลี้ยงปลา[n. exp.] (bø līeng plā) EN: fish pond   FR: bassin d'élevage [m]
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone   FR: bassin [m]
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware   FR: bassine émaillée [f]
กระดูกบั้นเอว[n. exp.] (kradūk ban-ēo) EN: hip bone ; pelvis   FR: pelvis [m] ; petit bassin [m]
กระดูกเชิงกราน[n.] (kradūk choēngkrān) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone   FR: bassin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BASSIN    B AE1 S IH2 N
BASSINGER    B AE1 S IH2 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bassinet    (n) (b a2 s i n e1 t)
bassinets    (n) (b a2 s i n e1 t s)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
滝つぼ[たきつぼ, takitsubo] Bassin_unter_einem_Wasserfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  bassin [basɛ̃]
     basin; bowl; pelvis
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  bassin [bɑse]
     basin; reservoir
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top