Search result for

atlant

(84 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atlant-, *atlant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Atlantic[ADJ] เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก
Atlantic[N] มหาสมุทรแอตแลนติก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atlantean(แอทแลน'เทียน) adj. เกี่ยวกับเทพเจ้า Atlas หรือเกาะ Atlantis
atlantic(แอทแลน'ทิค) adj. เกี่ยวกับมหาสมุทรแอตแลนติก. -n. มหาสมุทรแอตแลนติก
transatlantic(แทรนซัทแลน'ทิค) adj. ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก,อยู่เลยมหาสมุทรแอตแลนติก

English-Thai: Nontri Dictionary
Atlantic(n) มหาสมุทรแอตแลนติก
transatlantic(adj) ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atlantesแอตแลนทีส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Atlantic suiteชุดแอตแลนติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
atlantoaxial-ระหว่างกระดูกคอชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atlantic Coat (N.S.)ชายฝั่งทะเลแอตแลนติก (โนวา สโกเชีย) [TU Subject Heading]
Atlantisแอตแลนติส [TU Subject Heading]
Atlanto-Axial Jointข้อต่อแอตแลนโต-แอกเซียล [การแพทย์]
Atlanto-Occipital Jointข้อต่อแอตแลนโต-ออกซิปิตัล, ข้อแอตแลนโต-ออกซิปิตัล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atlanticist (n) ผู้นิยมแนวคิดที่สนับสนุนการให้ความร่วมมือกันในทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และการทหาร ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ
See also: R. Atlanticism

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We went around Florida and up the Atlantic seaboard.เราแล่นไปรอบฟลอริด้า และขึ้นเหนือไปชายฝั่งแอตแลนติก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- Pacific? No, actually, Atlantic.แหล่งฉลามชุมแถวคิวบา Jumper (2008)
- On the mound for Atlanta-- บนเนินดินแห่งสงครามแอดแลนต้า Nights in Rodanthe (2008)
North Atlantic, 07:13 AMแอตแลนติกเหนือ 07: 13 น. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
US Fleet 2, North AtlanticUS Fleet 2, แอตแลนติกเหนือ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
He was killed when he wrecked his car on the way home from Atlantic City.เขาตายในคาซากรถของเขา ตอนที่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Then, two years ago, he walks into a bank in Atlanta and produces a $500,000 letter of credit and a business card from Formavale.จู่ๆ 2 ปีก่อน เขาก็เดินเข้าไปในธนาคารที่แอตแลนต้า ขอขึ้นเงิน 500,000 เหรียญ แลกกับกิจการของ "ฟอร์มาเวล" Duplicity (2009)
And then add the fact that Ronnie Partiz has been living for the last six months in a $10,000-a-day penthouse suite at the Atlantis Hotel in the Bahamas.หลังจากนั้น รอนนี่ พาร์ทิซ ใช้เวลาตลอด 6 เดือนหลัง พักห้องสูทราคา 10,000 เหรียญต่อคืน ที่โรงแรมแอตแลนติสในบาฮาม่าส์ Duplicity (2009)
You're not by any chance the Jackson Curtis who wrote Farewell Atlantis, are you?คุณคงไม่ใช่ แจ็คสัน เคอร์ติส ที่เขียนหนังสือ "ลาก่อนแอตแลนติส"? นั่นแหละ เขาล่ะ 2012 (2009)
He ran the Atlantis shuttle program.เขาอยู่ในโครงการกระสวยอวกาศแอตแลนติส 2012 (2009)
Wrote a book, Farewell Atlantis.เขาเขียนหนังสือ ชื่อ "ลาก่อน... แอตแลนทิส" คุณว่ามันมีโอกาสแค่ไหน ในการที่ 2012 (2009)
"Shuttle Atlantis. Our last day.ยานแอตแลนติส วันสุดท้ายของเรา 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atlantCan I get a connecting flight to Atlanta?
atlantCharles Lindbergh made the first solo flight across the Atlantic Ocean in 1927.
atlantHe came across the Atlantic in a small sailboat.
atlantIf it hadn't been for Lindbergh's luck and his knowing the ropes of flying, he could never have succeeded in hopping the Atlantic.
atlantLindbergh was the first man to fly across the Atlantic.
atlantThank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.
atlantThe Atlantic Ocean separated America from Europe.
atlantThe canal connects the Atlantic with the Pacific.
atlantThe Panama Canal connects the Atlantic with the Pacific.
atlantThey crossed the Atlantic Ocean.
atlantWe flew across the Atlantic.
atlantWe flew the Atlantic in a few hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอตแลนติก[N] Atlantic, Syn. มหาสมุทรแอตแลนติก, Example: เมื่อห้าร้อยปีที่แล้ว ศูนย์กลางทางด้านการค้าโลกได้ย้ายจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปสู่มหาสมุทรแอตแลนติก, Thai definition: ชื่อมหาสมุทรอยู่ระหว่างทวีปเอมริกา และยุโรป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสวยอวกาศแอตแลนติส[n. exp.] (krasūay awakāt Aētlaēntis) EN: Shuttle Orbiter Atlantis   
มหาสมุทรแอตแลนติก[n. prop.] (Mahāsamut Aētlaēntik) EN: Atlantic Ocean   FR: océan Atlantique [m] ; Atlantique [m]
สายการบินเวอร์จิ้นแอตแลนติก[TM] (Sāikānbin Woējin Aētlaēntik) EN: Virgin Atlantic   FR: Virgin Atlantic [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATLANTA    AE0 T L AE1 N T AH0
ATLANTA    AH0 T L AE1 N AH0
ATLANTA    AE0 T L AE1 N AH0
ATLANTA    AH0 T L AE1 N T AH0
ATLANTIC    AH0 T L AE1 N IH0 K
ATLANTAN    AE2 T L AE1 N T AH0 N
ATLANTAN    AE2 T L AE1 N AH0 N
ATLANTIS    AE0 T L AE1 N T AH0 S
ATLANTIS    AE0 T L AE1 N AH0 S
ATLANTIC    AH0 T L AE1 N T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Atlanta    (n) (a1 t l a1 n t @)
Atlantic    (n) (@1 t l a1 n t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atlantischatlantic [Add to Longdo]
Atlantisralle {f} [ornith.]Inaccessible Island Rail [Add to Longdo]
Atlantischer Delfin {m} [zool.]Atlantic Humpback Dolphin; Cameroon Dolphin [Add to Longdo]
Atlantischer Flugfisch; Meerschwalbe {f} [zool.]Flying fish [Add to Longdo]
Atlantischer Weißseitendelfin {m} [zool.]Atlantic White-sided Dolphin; Jumper; Springer [Add to Longdo]
Atlantischer Wrackbarsch [zool.]Wreckfish; Stone Bass [Add to Longdo]
Atlantischer Delfin {m}; Kamerun-Delfin {m}; Kamerun-Flussdelfin {m} [zool.]Atlantic humpback dolphin; Atlantic humpbacked dolphin; Cameroon dolphin (Sousa teuszii) [Add to Longdo]
Atlantischer Fleckendelfin {m}; Atlantischer gefleckter Delfin {m}; Zügeldelfin {m} [zool.]spotted dolphin; Atlantic spotted dolphin; Gulf Stream spotted dolphin; spotter; spotted porpoise; bridled dolphin; long-snouted dolphin (Stenella frontalis) [Add to Longdo]
Atlantischer Weissseitendelfin {m}; Nordischer Delfin {m}; Springer [zool.]Atlantic white-sided dolphin; jumper; springer; lag; North Atlantic dolphin (Lagenorhynchus acutus) [Add to Longdo]
Atlantik {m}Atlantic [Add to Longdo]
Atlantischer OzeanAtlantic Ocean [Add to Longdo]
Atlanta (Stadt in USA)Atlanta (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
イトヒキギンザメ[, itohikiginzame] (n) Hydrolagus alberti (species of Atlantic cartilaginous shortnose chimaera fish) [Add to Longdo]
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic) [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang) [Add to Longdo]
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
カリブヘラザメ[, karibuherazame] (n) smallfin catshark (Apristurus parvipinnis, species of the western Atlantic) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚特兰大[Yà tè lán dà, ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ, / ] Atlanta [Add to Longdo]
大西国[Dà xī guó, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄛˊ, 西 / 西] Atlantis [Add to Longdo]
大西洋[Dà xī yáng, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 西] Atlantic Ocean [Add to Longdo]
大西洋中脊[Dà xī yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]
大西洋洋中脊[Dà xī yáng yáng zhōng jǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, 西] Atlantic mid-ocean ridge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Atlant [atlantik] (n) , s.(m )
     atlas
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top