หรือคุณหมายถึง aßel?
Search result for

assel

(20 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assel-, *assel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passel(แพส'เซล) n. กลุ่มของตัวเลขที่หาค่าไม่ได้
tassel(แทส'เซิล) n.พู่,พู่ห้อย,ฝอยฝักข้าวโพดหรือพืชอื่น ๆ vt. ประดับด้วยพู่,เอาฝอยฝักข้าวโพดออก vi. งอกฝอย (ฝักข้าวโพด), See also: tasseler,tasseller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tassel(n) พู่,ฝอยฝักข้าวโพด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกกินปลีคอสีม่วง[n. exp.] (nok kin plī khø sī muang) EN: Purple-throated Sunbird   FR: Souimanga de Hasselt [m] ; Souimanga de Van Hasselt [m] ; Souimanga pourpre [m] ; Souimanga à gorge violette [m]
พู่[n.] (phū) EN: tuft ; tassel ; pendant   FR: pompon [m] ; gland [m] ; houppe [f] ; houpette [f] ; patte de lièvre [f]
เปีย[n.] (pīa) EN: pigtail ; queue ; tassel ; plait ; braid   FR: queue [f] ; tresse de cheveux [f]
ปอย[n.] (pøi) EN: tuft ; tassel ; lock   FR: épi [m] ; touffe [f]
แส้[n.] (saē) EN: whip ; whisk ; tassel ; tassel ; ramrod   FR: fouet [m] ; cravache [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSELIN    AE1 S AH0 L AH0 N
ASSELSTINE    AE1 S AH0 L S T AY2 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end [Add to Longdo]
タッセル[, tasseru] (n) tassel [Add to Longdo]
タッセルドウォビゴン;タッセルド・ウォビゴン[, tasserudouobigon ; tasserudo . uobigon] (n) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
鬼頭;纛[おにがしら;とう(纛), onigashira ; tou ( tou )] (n) (See 大頭・おおがしら・2) decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp [Add to Longdo]
黒房[くろぶさ, kurobusa] (n) black tassel hung above the northwest corner of a sumo ring [Add to Longdo]
四房[しぶさ, shibusa] (n) four tassels hung above the sumo ring [Add to Longdo]
青房[あおぶさ, aobusa] (n) green tassel hung above the northeast corner of a sumo ring [Add to Longdo]
赤房[あかぶさ, akabusa] (n) red tassel hung above the southeast corner of a sumo ring [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top