หรือคุณหมายถึง aßad?
Search result for

assad

(31 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assad-, *assad*, assa
English-Thai: Longdo Dictionary
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambassador(แอมแบส' ซะดอร์) n. เอกอัครราชทูต. ambassadorial adj. ambassadorship n., Syn. embassdor, envoy, minister)
ambassador-at-large(แอมแบล' ชะดอร์ แอทลาร์จ) n., (pl. ambassadors-at-large) ฑูตที่ไม่มีตำแหน่งเฉพาะ
ambassadress(แอมแบส' ซะดริส) n. เอกอัครราชฑูตหญิง, ภรรยาเอกอัครราชทูต (female)
passado(พะซา'โด) n. การทิ่มดาบไปข้างหน้าโดยสืบเท้าไปข้างหน้าก้าวหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
ambassador(n) ทูต,เอกอัครราชทูต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, his loving middle-class family got killed by Hafez Assad so he moved to Saudi Arabia.ครอบครัวชั้นกลางของเขา ถูกฆ่าโดยกลุ่มฮาเฟซ อัสสาด เขาเลยย้ายไปซาอุดีอาระเบีย Body of Lies (2008)
Our guy's been identified as Ori Yadin, also known as Ahmed Assad, Eyal Uziel, and Josi Dimitriou.คนของเราถูกระบุตัวได้แล้ว ชื่อ โอริ ยาดิน หรือที่รู้จักกันว่า อาเหม็ด อาซาด อียาล ยูซีล และ โจซี่ ดิมิทริว Tell Me No Lies (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัครราชทูต[n.] (akkharātchathūt) EN: minister ; ambassador   FR: ministre [m]
เอกอัครราชทูต[n.] (ēk-akkharātchathūt) EN: ambassador   FR: ambassadeur [m] ; ambassadrice [f]
นักการทูต[n.] (nakkānthūt) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman   FR: diplomate [m, f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai) EN: Royal Thai Embassy   FR: Ambassade Royale de Thaïlande [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ = สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซล[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Brassēl) EN: royal Thai Embassy in Brussels   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Bruxelles [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Kūalā Lampoē) EN: Royal Thai Embassy in Kuala Lumpur   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Kuala Lumpur [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Løndøn) EN: Royal Thai Embassy in London   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Londres [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Manilā) EN: Royal Thai Embassy in Manila   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Manille [f]
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก [n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Møskō) EN: Royal Thai Embassy in Moskow   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Moscou [f]
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Pārit) EN: Royal Thai Embassy in Paris   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Paris [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSAD    AH0 S AA1 D
ASSAD'S    AH0 S AA1 D Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンバサダー[, anbasada-] (n) ambassador [Add to Longdo]
移動大使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador [Add to Longdo]
国連大使[こくれんたいし, kokurentaishi] (n) UN ambassador [Add to Longdo]
親善大使[しんぜんたいし, shinzentaishi] (n) goodwill ambassador; friendship ambassador [Add to Longdo]
全権大使[ぜんけんたいし, zenkentaishi] (n) ambassador plenipotentiary [Add to Longdo]
大使[たいし, taishi] (n,adj-no) ambassador; (P) [Add to Longdo]
大使級会談[たいしきゅうかいだん, taishikyuukaidan] (n) ambassador-level conference [Add to Longdo]
大使公邸[たいしこうてい, taishikoutei] (n) ambassador's residence [Add to Longdo]
駐日大使[ちゅうにちたいし, chuunichitaishi] (n) ambassador to Japan [Add to Longdo]
駐仏[ちゅうふつ, chuufutsu] (n) stationed in France; resident to France (e.g. of Ambassadors, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿萨德[Ā sà dé, ㄚ ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ, / ] Assad (Arabic name) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top