Search result for

ara

(212 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ara-, *ara*
Possible hiragana form: あら
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Arachnophobie (n name ) โรคกลัวแมงมุม

English-Thai: Longdo Dictionary
carambola(n) มะเฟือง
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
marathon(n vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)
guarantor(n) ผู้ค้ำประกัน
appearance(n) ลักษณะภายนอก, การปรากฏตัว
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
carambola(n) มะเฟือง ผลไม้ไทยชนิดหนึ่ง ผลเป็น 5 แฉก มีทั้งพันธุ์หวาน และเปรี้ยว, S. starfruit
Image:
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Arab[N] ชาวอาหรับ
arabic[ADJ] เกี่ยวกับอาระเบีย
Arabic[N] ภาษาหรืออักขระอาหรับ
Arabian[ADJ] เกี่ยวกับชาวอาหรับ, See also: ของอาระเบีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arab(แอร'รับ) n. คนอาหรับ,คนพเนจร,ม้าอาหรับ (inhabiting Arabia)
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
arabia(อะเร'เบีย) n. แหลมอาระเบียของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (a peninsula in SW Asia)
arabian(อะเร'เบียน) adj. เกี่ยวกับ Arabia เกี่ยวกับอาหรับ. -n. ชาวอาหรับ
arabic(อา'ราบิค) adj. เกี่ยวกับอาหรับหรืออาระเบีย. -n. ภาษาอาหรับ (of Arabia)
arabic numeralsเลข 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0., Syn. Arabic figures
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arabist(อา'ราบิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญภาษาหรือวัฒนธรรมของอาหรับ (expert on Arabia)
arable(อา'ระเบิล) adj. เหมาะแก่การเพาะปลูก.
araby(อา'ระบี) = Arabia

English-Thai: Nontri Dictionary
Arab(n) แขกอาหรับ
Arabic(adj) เกี่ยวกับชาวอาหรับ
Arabic(n) ภาษาอาหรับ,ตัวอาราบิค
arable(adj) ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
asparagus(n) หน่อไม้ฝรั่ง
caramel(n) กาละแม,น้ำตาลไหม้,ขนมหวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arabesqueลายอะราเบสก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arabic numeralตัวเลขอารบิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arachnoid๑. คล้ายใยแมงมุม๒. เยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoidea; arachnoidea mater; [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arachnoid-ขนคล้ายใยแมงมุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arachnoid mater; arachnoidea; arachnoidea materเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arachnoid mater; arachnoidea; mater, arachnoideaเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arachnoid sheathเยื่อหุ้มอะแร็กนอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arachnoidea mater; arachnoid mater; arachnoideaเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arachnoidea mater; arachnoidea; mater, arachnoidเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arachnoidea; arachnoid mater; arachnoidea materเยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arab countriesกลุ่มประเทศอาหรับ [TU Subject Heading]
Arab currency unitหน่วยเงินตราอาหรับ [เศรษฐศาสตร์]
Arab Free Trade Areaเขตการค้าเสรีอาหรับ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยมติที่ประชุมสุดยอดอาหรับที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ (มิถุนายน 2539) [การทูต]
Arab Leagueดู The league of Arab States [การทูต]
Arab-Israeli conflictความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับ [TU Subject Heading]
Arabian Jasmineมะลิ [การแพทย์]
Arabic languageภาษาอาหรับ [TU Subject Heading]
Arabic Numeralsเลขอะราบิค [การแพทย์]
Arabinansอะราบิแนนส์ [การแพทย์]
Arabinoseแอระบิโนส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aradia[อาราเดีย] (name) ชื่อของบุตรีแห่งเทวีไดอาน่า ถูกนำมาเรียกขาลโดยแม่มดชาวอิตตารี แต่โดยทั่วไปแล้ว ยังคงใช้ในหลายธรรมเนียมจวบจนทุกวันนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Who, sir? - The Bedoo, my wily Arabs.เบดู อาหรับเขี้ยวลากดินของฉัน How I Won the War (1967)
The questions are in the ancient tongue of Aramaic.คำถามมันเป็นเรื่องโบราณดึกดำบรรพ์ Oh, God! (1977)
Marcin wrote... he went to the cinema with an Arab girl.มาร์ชีนเขียนว่า... เขาได้ไปดูหนังกับสาวอาหรับ A Short Film About Love (1988)
Hop a carpet and fly To another Arabian night!ไปยัง อาหรับราตรี Aladdin (1992)
Arabian nightsอาหรับราตรี Aladdin (1992)
Like Arabian daysเหมือนวันของชาวอาหรับ Aladdin (1992)
Arabian nights 'neath Arabian moonsอาหรับราตรี ภายใต้ ดวงจันทร์ อาหรับ Aladdin (1992)
Instead of Cadiz... they set sail... for an obscure Arabian Sultanate, where the passengers were immediately sold into slavery.แทนที่จะคาดิซ พวกมันแล่นไปยังอาณาจักรไหนสักแห่ง ของสุลต่านอาหรับ ที่นั่นทันทีที่ผู้โดยสารทุกคนมาถึง ก็ถูกขายไปเป็นทาส Don Juan DeMarco (1994)
Hello, Aramaki. This is quite a surprise.คุณอารามากิ ไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่... Ghost in the Shell (1995)
Join Jay on 'The Tonight Show' with guests Yasser Arafat and Kate Moss.เข้าร่วมเจที่ 'คืน' กับแขกยัสเซอร์อาราฟัตและเคทมอสส์ The Birdcage (1996)
Stop praying and revel with me, Aramis.หยุดสวดมนต์มาฉลองกันดีกว่า The Man in the Iron Mask (1998)
Aramis!อะรามิส... The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
araArabia abounds in oil.
araArabic is a very important language.
araArabic is written from right to left.
araCoffee was introduced into Europe from Arabia.
araI can't read Arabic script.
araJapan looks to Arab countries for oil.
araSaudi Arabia is very rich in oil.
araShe speaks a little Arabic.
araThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.
araThey keep lambs for meat in Arabia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขอารบิค[N] Arabic numerals, Syn. เลขฝรั่ง, Example: ผู้แต่งคนนี้จะไม่ใช้เลขอารบิคในงานเขียนของเขาเลย, Thai definition: ตัวเลขแบบอาหรับ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ชาวอาหรับคิดค้นขึ้นใช้แทนจำนวนจริง
อาหรับราตรี[N] Arabian Nights, Syn. นิทานอาหรับราตรี, Example: หนังสือพิมพ์ Bangkok Recorder ได้ลงเรื่องทศชาติคู่ไปกับเรื่องอาหรับราตรี และนิทานอีสป
บุหงามลาซอ[N] Arabian jusmine, See also: Jasminum sambac, Syn. มะลิลา, ดอกมะลิลา, Notes: (ชวา)
มะลิลา[N] Arabian jasmine, See also: Jasminum sambac, Syn. บุหงามลาซอ, Example: ยายเดินขึ้นจากท่าน้ำ ไม่ลืมที่จะตักน้ำมาด้วยขันบาตรรดน้ำมะลิลาที่หัวกระได, Thai definition: มะลิดอกเล็ก, Notes: (ชวา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy   FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อาณาจักรทวาราวดี[n. prop.] (Ānājak Thawārāwadī) EN: Dhavaravati Kingdom   
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun

CMU English Pronouncing Dictionary
ARA    AE1 R AH0
ARAU    AH0 R AW1
ARAL    AA1 R AH0 L
ARAI    AA0 R AA1 IY0
ARAN    EH1 R AH0 N
ARAB    AE1 R AH0 B
ARAYA    ER0 AY1 AH0
ARANT    AA1 R AH0 N T
ARABS    AE1 R AH0 B Z
ARABE    AA0 R AA1 B EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Arab    (n) (a1 r @ b)
Arabs    (n) (a1 r @ b z)
Arabia    (n) (@ r ei1 b i@)
Arabic    (n) (a1 r @ b i k)
arable    (j) (a1 r @ b l)
Arabian    (n) (@1 r ei1 b i@ n)
Arabist    (n) (a1 r @ b i s t)
Arabians    (n) (@1 r ei1 b i@ n z)
Arabists    (n) (a1 r @ b i s t s)
arachnid    (n) (@1 r a1 k n i d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
荒い[あらい, arai] หยาบ หยาบคาย รุนแรง
[あらし, arashi] พายุหมุน
争い[あらそい, arasoi] โต้เถียง,ขัดแย้ง,โต้แย้ง,ทะเลาะ
新た(な)[あらた(な), arata ( na )] (adj) ใหม่, สด , See also: S. 新しい、新~, A. 古い、旧~,
[あられ, arare] (n) ลูกเห็บ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถียง English: to dispute
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
予め[あらかじめ, arakajime] Thai: ทำไว้ล่วงหน้า English: in advance
洗う[あらう, arau] Thai: ล้าง
洗う[あらう, arau] Thai: เลิก
現す[あらわす, arawasu] Thai: แสดง English: to show
現す[あらわす, arawasu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to indicate
改める[あらためる, aratameru] Thai: ปรับปรุงใหม่ English: to change
改める[あらためる, aratameru] Thai: แก้ไขใหม่ English: to revise

German-Thai: Longdo Dictionary
Ära(n) |die, pl. Ären| ยุคสมัย เช่น Beginn der Ära Merkel การเริ่มต้นแห่งยุคของ Merkel นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี, See also: S. Epoche
daranตรงสิ่งนั้น, ตรงนั้น
daraufบนสิ่งนั้น
Marathonlauf(n) |der, nur Sg.| การวิ่งมาราธอน
Parallelschaltung(n) |die, pl. Parallelschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน, See also: A. Reihenschaltung,
Haarausfall(n) |der, pl. Haarausfälle| อาการผมร่วง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Araber {m} | Araber {pl}Arab | Arabs [Add to Longdo]
Arachnophobie {f}; Angst vor Spinnenarachnophobia; fear of spiders [Add to Longdo]
Aragonit {n} [min.]aragonite [Add to Longdo]
arabische ZeichenArabic character [Add to Longdo]
arabische Ziffern; arabische ZahlenArabic numerals [Add to Longdo]
arabisches Zahlensystemalgorism [Add to Longdo]
Arabisches Wüstenhuhn {n} [ornith.]Sand Partridge [Add to Longdo]
Arabertrappe {f} [ornith.]Arabian Bustard [Add to Longdo]
Araukanertaube {f} [ornith.]Chilean Pigeon [Add to Longdo]
Arakakadu {m} [ornith.]Palm Cockatoo [Add to Longdo]
Ararauna [ornith.]Blue & Yellow Macaw [Add to Longdo]
Arakanga [ornith.]Scarlet Macaw [Add to Longdo]
Araukanerkauz {m} [ornith.]Austral Pygmy Owl [Add to Longdo]
Araberspecht {m} [ornith.]Arabian Woodpecker [Add to Longdo]
Araukarienschlüpfer {m} [ornith.]Araucaria Tit-Spinetail [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quarante(numéro) สี่สิบ, 40
parapluie(n) |m| ร่มกันฝน
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天坛座[tiān tán zuò, ㄊㄧㄢ ㄊㄢˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Ara (constellation) [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] arable fields; cultivated field; class; category [Add to Longdo]
筷子芥[kuài zi jiè, ㄎㄨㄞˋ ㄗ˙ ㄐㄧㄝˋ, ] Arabis, a genus of Brassica family including cress [Add to Longdo]
耕地[gēng dì, ㄍㄥ ㄉㄧˋ, ] arable land; to plow land [Add to Longdo]
若开山脉[Ruò kāi shān mài, ㄖㄨㄛˋ ㄎㄞ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Arakan Yoma, mountain range in western Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] Aralia papyrifera [Add to Longdo]
蜘蛛类[zhī zhū lèi, ㄓ ㄓㄨ ㄌㄟˋ, / ] arachnid [Add to Longdo]
阿拉干山脉[Ā lā gān shān mài, ㄚ ㄌㄚ ㄍㄢ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Arakan Yoma, mountain range in western Myanmar (Burma) [Add to Longdo]
阿拉伯[Ā lā bó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ, ] Arabian; Arabic; Arab [Add to Longdo]
阿拉伯世界[Ā lā bó shì jiè, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] Arab world [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
オーバラップ[おーばらっぷ, o-barappu] overlap [Add to Longdo]
オーバラン[おーばらん, o-baran] overrun (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
争う[あらそう, arasou] (sich) streiten, um_etwas_kaempfen [Add to Longdo]
唐草模様[からくさもよう, karakusamoyou] Arabeske [Add to Longdo]
改まる[あらたまる, aratamaru] veraendert_werden, erneuert_werden [Add to Longdo]
改める[あらためる, aratameru] aendern, reformieren [Add to Longdo]
新た[あらた, arata] -neu [Add to Longdo]
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] herumstoebern, nachforschen, forschen [Add to Longdo]
洗う[あらう, arau] waschen [Add to Longdo]
現す[あらわす, arawasu] zeigen [Add to Longdo]
現れる[あらわれる, arawareru] erscheinen [Add to Longdo]
粗い[あらい, arai] -grob (Struktur,Material,Arbeit), -rauh (Oberflaeche) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (21 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ara \A"ra\, n. [L.] (Astron.)
   The Altar; a southern constellation, south of the tail of the
   Scorpion.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ara \A"ra\, n. [Native Indian name.] (Zool.)
   A name of the great blue and yellow macaw ({Ara ararauna}),
   native of South America.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ara
   n 1: a constellation in the southern hemisphere near Telescopium
      and Norma
   2: macaws [syn: {Ara}, {genus Ara}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ARA
     Administrative Request Acknowledge [message] (LFAP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ARA
     Affiliate Registration Authority (RA, PKI, ITU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ARA
     Apple[talk] Remote Access (Apple, AppleTalk)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 breather
 
 1. nefes alan kimse
 2. (k.dili.) teneffüs, paydos, ara.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cessation
 
 1. durma, kesilme, inkıta
 2. fasıla, ara.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 abscission
 
 1. kesme, kesilme, ani bitiş
 2. (kon) (san) inkıta, ara, fasıla.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 distance
 
 1. mesafe, uzaklık, ara, menzil
 2. müddet, fasıla
 3. aralık
 4. (güz) (san) buut, perspektif
 5. geride bırakmak. a good distance off epeyce uzakta. at a distance uzakta, uzak bir yerde
 6. belirli bir mesafede. from a distance uzaktan. keep one's distance haddini bilmek, sokulmamak, 1üzumlu olan mesafeyi muhafaza etmek. middle distance orta buutta. within striking distance vurulabilecek mesafede.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 half
 
 1. yarım (for less than one)
 2. buçuk (for more than one)
 3. yarı, yarı yarıya
 4. kısmen
 5. yarı. half binding arkasıyla köşeleri deri ve yanları kâgıt veya bez cilt. half blood melez, yarım kan. half brother üvey erkek karde, anne veya babası bir olan erkek kardeş. half crown iki buçuk şilin değerinde eski ingiliz gümüş parası. half gainer balıklama dalış. half hitch dülger bağı bir volta, sade ilmik. helf holiday yarım gün tatil, öğleden sonra tatil. half life (fiz.) radyoaktif bir maddenin yarısının kaybolması için gerekli olan müddet, yarılanma süresi. half measures yeterli olmayan tedbirler. half mourning yarı matem elbisesi, matem süresinin sonunda giyilen grili veya beyazlı elbise. half nelson (spor) boyunduruk. half note (müz.) ikilik nota, beyaz nota. half pay yanm maaş
 6. açıkta bekleme maaşı. half pint bir bardaklık öIçü
 7. ABD, (argo) kısa boylu adam. half seas over sarhoş. half sister üvey kız kardeş. half sole gizli pençe, yanm pençe .half time haftaym, ara
 8. yanm günlük (çalışma) at half cock tetiği yan çekilmiş halde
 9. çileden çıkmış halde, tepesi atmış olarak. better half eş (kadm veya erkek) by half çok fazla. cut in half, cut into halves yarıya bölmek .do a thing by halves bir işi yanm yamalak yapmak. go halves yarı yarıya böIüşmek. go off halfcocked (k.dili.) tedariksiz gitmek. have half a mind meyilli olmak. It is half past one. Saat bir buçuk. not half bad hiç de fena olmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 interruption
 
 1. ara, fasıla, kesilme, inkıta, arası kesilme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 interspace
 
 1. ara vermek, aralık bırakmak
 2. ara, aralık, fasıla .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 interval
 
 1. aralık, fasıla, mesafe, ara
 2. müddet, zaman
 3. (müz.) iki ses arasındaki perde farkı, enterval, aralık. at intervals aralarla, fasılalarla, zaman zaman, ara sıra.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 letup
 
 1. azalma
 2. sakinleşme
 3. ara.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 meantime , meanwhile
 
 1. ara, aradaki zaman
 2. arada
 3. aynı zamanda. in the meantime arada
 4. iken.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 recess
 
 1. tatil vakti, paydos, teneffüs, ara.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 wait
 
 1. bekleme, bekleme süresi
 2. gecikme
 3. ara
 4. pusu
 5. (İng.) Noel'de sokaklarda çalıp söyleyen müzisyen grubu üyesi. lie in wait pusuya yatmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 truce
 
 1. ateşkes, mütareke anlaşma
 2. ara, fasıla.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 ara [ara]
   macaw
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ara
   altar
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top