Search result for

amor

(126 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amor-, *amor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amoral[N] คนไร้ศีลธรรม
amoral[ADJ] ไร้ศีลธรรม, Syn. sinful, venal, evil, Ant. moral, pure
amorous[ADJ] ที่เต็มไปด้วยความรัก, Syn. passionate, affectionate, loving
amortise[VT] หักกลบลบล้าง (หนี้)
amortize[VT] หักกลบลบล้าง (หนี้)
amorously[ADV] ด้วยเสน่หา, See also: ด้วยความรักใคร่
amorphous[ADJ] ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, Syn. shapeless, formless, indefinite
amorphous[ADJ] ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้, Syn. anomalous, atypical
amorousness[N] ความรักและปรารถนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amor patriae(อา' มอร์' พา' ทริอี) n. ความรักชาติ (love of country, patriotism)
amoral(อะมอ' เริล) adj. ไร้ศีลธรรม, ไร้หรือไม่ยึดในกฎเกณฑ์. -amorality n.
amoretto(แอมมะเรท' โท) n., (pl. -retti) กามเทพน้อย (a little cupid)
amorist(แอม' มะริส) n. คนรัก, คนที่ชอบรัก, ผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
amort(อะมิรท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีจิตวิญญาณ
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
amorous(adj) เกี่ยวกับความรัก
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphose(vt) ทำให้เปลี่ยนรูป,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนลักษณะ
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ
sycamore(n) ไม้จำพวกมะเดื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amoralอศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amorinoเปมเทพ [เป-มะ-เทบ], อะมอริโน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amorphousอสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amortizationการไถ่ถอนมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amortization๑. การผ่อนชำระหนี้๒. การทยอยตัดบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amorphยีนแฝง [การแพทย์]
Amorphousอะมอร์ฟัส
โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amorphousอสัญฐาน, ไม่มีรูปร่างแน่นอน, ไม่มีรูปร่าง, อสัณฐาน, ลักษณะไร้รูป, เป็นปื้นๆ, อสัณฐาน, ชนิดที่มีรูปร่างไม่แน่นอน [การแพทย์]
Amorphous Formรูปลักษณะอสัณฐาน, อสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Materialsสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Phaseรูปอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Solidsของแข็งอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Substancesสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Amortizationการผ่อนชำระหนี้, การผ่อนชำระหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Amortizationการทยอยตัดบัญชี [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will not be as empty and as amoralคงจะไม่ว่างเปล่า เหมือนจิตสำนึกของคุณ Hello, Dexter Morgan (2009)
No mi amore, it´s was brave, right Jay? Brave.ไม่เลยจ๊ะ ลูก ไม่เลย ลูกกล้าหาญมาก ใช่ไหม เจย์ กล้าหาญมาก Pilot (2009)
I trust if you two are planning on engaging in amorous activities, you'll keep the decibel level to a minimum.ฉันเชื่อว่าทั้งคู่คงวางแผน ทำกิจกรรมเสียงดังเอ็ดตะโร แต่ช่วยให้อยู่ในระดับ เดซิเบลต่ำสุดด้วย The Gothowitz Deviation (2009)
The plethora of stuffed animals on your bed that stare at him during your amorous activities.ฝูงตุ๊กตาสัตว์ยัดนุ่นบนเตียงคุณ จ้องมองเขา ระหว่างกิจกรรมแสดงความสิเน่หา The Guitarist Amplification (2009)
Amore...ที่รัก Assassin's Creed: Lineage (2009)
And this is Amortentia the most powerful love potion in the world.และนี่.. อะมอเทนเทีย.. ยาเสน่ห์ที่ฤทธิ์แรงสุดในโลก Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Amortentia doesn't create actual love.เอาละ... อามอเทนเทีย ไม่ได้ทำให้ เกิดความรักจริงๆ ซึ่งแน่นอน มันเป็นไปไม่ได้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
To love, amore, to honor until morte, death, do you part?จะรัก จะให้เกียรติ จนกว่าความตายจะมาพรากจาก When in Rome (2010)
Feliz cumpleaños, mi amor.สุขสันต์วันเกิด, ที่รัก I Haven't Told You Everything (2010)
She may be amoral, but she is brilliant.แม้เธอจะเป็นคนไร้ศีลธรรม แต่เธอก็ฉลาดล้ำมาก The Boy with the Answer (2010)
I see you do have a hidden amorous side.ผมได้เห็นความน่ารักที่ซ่อนอยู่ของคุณแล้วล่ะ Personal Taste (2010)
Amor.ภรรยาของฉัน ที่รัก Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amorMen love amorous women.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
จู๋จี๋[ADV] amorously, See also: lovingly, passionately, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งจู๋จี๋กันอยู่ในสวน
รัต[ADJ] lustful, See also: amorous, Syn. กำหนัด, รักใคร่
กามกรีฑา[N] sexual dalliance, See also: amorous sports, Syn. การเล่นสมพาส, Thai definition: ชั้นเชิงในทางกาม
บุก[N] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Example: บุกถูกนำมาสกัดเป็นอาหารลดน้ำหนักของสตรีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนวนปืน[n. exp.] (chanūan peūn) FR: amorce [f]
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
อึกทึก[adj.] (eukkatheuk) EN: noisy ; clamorous ; tumultuous ; boisterous   FR: bruyant ; sonore
เฮโรอีน[n.] (hērōīn) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN)   FR: héroïne [f] ; diacétylmorphine [f] ; diamorphine [f]
หินแปร[n. exp.] (hinpraē) EN: metamorphic rock   FR: roche métamorphique [f]
อีรอก [n.] (īrøk) EN: Amorphophallus brevispathus   
ใจเฉื่อย[n.] (jaicheūay) FR: amorphe ; apathique
เจ้าชู้[adj.] (jaochū) EN: gallant ; licentious ; amorous   FR: cavaleur ; volage ; donjuanesque
จีบ[v.] (jīp) EN: woo ; court ; pay court to ; talk amorously ; flirt   FR: courtiser ; faire la cour ; flirter
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately   FR: passionnément

CMU English Pronouncing Dictionary
AMOR    AE1 M ER0
AMORE    AA1 M AO0 R
AMORY    EY1 M ER0 IY0
AMORAL    EY0 M AO1 R AH0 L
AMORUSO    AE2 M ER0 UW1 S OW0
AMOROUS    AE1 M ER0 AH0 S
AMOROSO    AA0 M AO0 R OW1 S OW0
AMOROSI    AA0 M AO0 R OW1 S IY0
AMORITA    AA0 M AO0 R IY1 T AH0
AMORIST    AE1 M ER0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amoral    (j) (ei2 m o1 r @ l)
amorous    (j) (a1 m @ r @ s)
amortize    (v) (@1 m oo1 t ai z)
amorously    (a) (a1 m @ r @ s l ii)
amorphous    (j) (@1 m oo1 f @ s)
amortized    (v) (@1 m oo1 t ai z d)
amortizes    (v) (@1 m oo1 t ai z i z)
amortizing    (v) (@1 m oo1 t ai z i ng)
amortization    (n) (@1 m oo2 t i z ei1 sh @ n)
amortizations    (n) (@1 m oo2 t i z ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amor {m} | Amors BogenCupid | Cupid's bow [Add to Longdo]
Amortisation {f}amortization [Add to Longdo]
amoralisch {adj}amoral [Add to Longdo]
amoralischunmoral [Add to Longdo]
amoralisch {adv}amorally [Add to Longdo]
amorph; unkristallinischamorphous [Add to Longdo]
amorph; formlos {adv}amorphously [Add to Longdo]
amortisierbaramortizable [Add to Longdo]
amortisierento amortize; to pay off [Add to Longdo]
amortisieren (Anleihe)to redeem [Add to Longdo]
amortisierendamortizing [Add to Longdo]
amortisiertamortizes [Add to Longdo]
amortisierteamortized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P) [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
わいわい[, waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P) [Add to Longdo]
アメリカ篠懸の木[アメリカすずかけのき;アメリカスズカケノキ, amerika suzukakenoki ; amerikasuzukakenoki] (n) (uk) (See ボタンの木) American sycamore (Platanus occidentalis) [Add to Longdo]
アモルファス[, amorufasu] (adj-f) amorphous [Add to Longdo]
アモルファスシリコン[, amorufasushirikon] (n) amorphous silicon [Add to Longdo]
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无定形碳[wú dìng xíng tàn, ˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄢˋ, / ] amorphous carbon [Add to Longdo]
词跟语[cí gēn yǔ, ㄘˊ ㄍㄣ ㄩˇ, / ] amorphous language [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] amorphous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Amor
   n 1: (Roman mythology) god of love; counterpart of Greek Eros
      [syn: {Cupid}, {Amor}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AMOR
     Amusing Misuse of Resources (Linux, KDE)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 amor
   affection; love
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Amor
   Cupid
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Amor [amɔr]
   Cupid
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 amor
   affection; love
   love; sexual love
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 Amor
   Cupid
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Amor [amoːr] (n) , s.(m )
   Cupid
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 amor
   affection; love
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top