Search result for

ala

(183 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ala-, *ala*
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
white balance(n) โทนสีขาว การปรับอุณหภูมิสีของแสงสีขาว
maladjusted(adj) ปรับตัวได้ยาก เช่น Socially Maladjusted Children in the Classroom., Younger (7-8 years) and older (10-11 years) boys from normal schools and from schools for the maladjusted were given two tests to assess their knowledge of strategies of control for both facial and overt behavioural expression of a negative emotion.
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ala[N] ปีกหรือสิ่งที่คล้ายปีก (เช่น หู)
alar[ADJ] เกี่ยวกับหรือมีปีก
alas[INT] คำอุทานแสดงความเศร้าหรือเสียใจ, See also: อนิจจา, พุทโธ่, โถ
alack[INT] อนิจจา, See also: คำอุทานแสดงความเสียใจหรือแปลกใจ
alarm[N] กระดิ่งของนาฬิกาปลุก
alarm[N] ความกลัว, Syn. fear
alarm[VT] ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
alarm[VT] เตือนภัย
alarm[VT] ทำให้กลัว, Syn. fear, frighten, scare
alarm[N] สัญญาณเตือนภัย, See also: เสียงเตือน, สัญญาณบอกเหตุ, Syn. siren, horn, signal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ala.abbr. Alabama
alabamine(แอล' ละแบมมิน) n., chem. astaine; มีสัญลักษณ์ Ab (astatine)
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
aladinเป็นชื่อตัวละครซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องยักษ์ในตะเกียงวิเศษอะลาดิน
alae(เอ' ลี) n. พหูพจน์ของ ala
alamanni(แอลละแมน' ไน) n,.pl. =Alemanni
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
balance(vt) ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
calabash(n) น้ำเต้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ala; wing๑. กลีบคู่ข้าง๒. ปีก, ครีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alabasterหินอะลาบาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alabasterอะลาบาสเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alabastronขวดอะลาบาสตรอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alacrimaภาวะไร้น้ำตา, ภาวะน้ำตาน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alactasiaภาวะขาดแล็กเทส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alar cartilageกระดูกอ่อนปีกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmismลัทธิสร้างสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alaskiteหินอะแลสไกต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alanineอลานีน, อะลานีน, อาลานีน, อะลานีน, อลานิน [การแพทย์]
alanineอะลานีน, กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ CH3CHNH2COOH [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alanine transaminaseแอลละนิน ทรานอะมิเนส [TU Subject Heading]
Alanine, Betaเบต้าอะลานีน [การแพทย์]
Alar อะลาร์
อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Alar Dysgenesisปีกของกระดูกตะโพกเจริญผิดรูป [การแพทย์]
Alar Nasiปีกจมูก, กระดูกอ่อนที่ปีกจมูกทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
Alarm Functionภาวะตึงเครียด [การแพทย์]
Alarm Signal, Movementเด็กในครรภ์ดิ้นน้อยครั้งลงจนไม่รู้สึกเด็กดิ้น, ภาวะที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้ว [การแพทย์]
Alarms, Falseสัญญาณอันตรายลวง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alas!ว้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Alasเฮ้อ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
Get me a visual. Sound the alarm!ขอดูภาพหน่อยซิ ส่งสัญญาณเตือน Dead Space: Downfall (2008)
It's a rare privilege. Alas, there are few unicorns still alive.ที่อไลส์ มียูนิคอนเหลืออยู่น้อยมาก The Labyrinth of Gedref (2008)
Sound the alarm!เปิดสัญญาณเตือนภัย! Destroy Malevolence (2008)
Send the alarm!ส่งสัญญาณเตือนภัย เร็ว! Destroy Malevolence (2008)
Sound the alarm!เปิดสัญญาณเตือนภัย! Rookies (2008)
We shut down the alarm and turned on the all-clear signal.เราปิดสัญญาณเตือนภัย แล้วเปิดสัญญาณปกติแทน Rookies (2008)
- Sound the invasion alarm.-ส่งสัญญาณเตือนการบุกรุก Rookies (2008)
Sound the alarm.เปิดสัญญาณเตือนภัย Duel of the Droids (2008)
The alarm triggered another security door, ray-shielded.สัญญาณเตือนภัยทำให้ประตูนิรภัยนี่ เปิดเกราะรังสี Duel of the Droids (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alaOf all the places I've been, Alaska is the most beautiful.
alaAlas! We are ruined.
alaAlas, she died young.
alaFather set the alarm for six o'clock.
alaAlthough the alarm rang I failed to wake up.
alaHere we took the boat for Alaska.
alaThe alarm woke up Mayuko.
alaAdjust the setting of the alarm clock.
alaDon't go onto the crossing when the alarm is ringing.
alaHe cried out in alarm.
alaThe alarm went off at five-thirty.
alaAlas, he died young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญญาณ[N] signal, See also: alarm, Syn. สัญลักษณ์, เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, Count unit: สัญญาณ
อนิจจา[INT] Alas, See also: dear me!, bless me!, Syn. อนิจจัง, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวชเป็นต้น
โว้ย[INT] Alas!, Example: โว้ย! เสียงใครคนหนึ่งตะโกนด้วยความกลัดกลุ้มและท้อแท้ต่อชีวิต, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น
อนิจจัง[INT] Alas!, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวช
โธ่[INT] Alas!, See also: What a pity!, Example: โธ่! เธอจะไปถืออะไรกับคนพรรค์นั้น, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจ เป็นต้น
ปัทโธ่[INT] Alas!, See also: What a pity!, Syn. โธ่, ปัดโธ่, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจเป็นต้น
ปัดโธ่[INT] Alas!, See also: What a pity!, Syn. โธ่, ปัทโธ่, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือรำคาญใจเป็นต้น
โถ[INT] alas, Example: ดูลูกหมาตัวนั้นสิผอมเหลือแต่กระดูก โถ! น่าสงสารจัง, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ
พุทโธ่[INT] alas, See also: heaven! Oh my! Gosh!, My goodness, Syn. อพิโธ่, โธ่, โถ, พุทโธ่พุทถัง, Example: แกเปล่งด้วยความสงสารว่า พุทโธ่! แล้วใครจะมาดูดำดูดีเจ้าต่อไป, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาด้วยความสงสารเวทนา
ตาเหลือกตาพอง[ADV] frighteningly, See also: alarmingly, frantically, fearfully, Syn. ตาเหลือก, ตาเบิกโพลง, ตาค้าง, Example: เขานั่งตาเหลือกตาพองอยู่กับที่เหมือนเห็นผี, Thai definition: อาการที่แสดงความตกใจกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลาเบส[TM] (Alābēs) EN: Alaves   FR: Alavés [m]
อนิจจา[excl.] (anitjā) EN: alas! ; dear me! ; bless me!   FR: hélas !
อนิจจัง[interj.] (anitjang) EN: alas!   
อ่าวอลาสก้า[n. prop.] (Āo Alāskā) EN: Gulf of Alaska   FR: golfe d'Alaska [m]
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
อตาลันต้า[TM] (Atālantā) EN: Atalanta ; Atalanta Bergamo ; Atalanta B.C.   FR: Atalanta
อัสสาสะ[n.] (atsāsa) EN: breath ; inhalation   FR: inhalation [f]
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājāng) EN: wage rate ; wage   FR: niveau des salaires [m]
อัตราเงินเดือน[n. exp.] (attrā ngoendeūoen) EN: rate of salary   FR: niveau des salaires [m]
อายัดเงินเดือน[v. exp.] (āyat ngoendeūoen) EN: freeze wages   FR: geler les salaires

CMU English Pronouncing Dictionary
ALA    EY1 L AH0
ALAS    AH0 L AE1 S
ALAI    AH0 L AY1
ALAM    AH0 L AE1 M
ALAR    EY1 L AA2 R
ALAN    AE1 L AH0 N
ALAND    AE1 L AH0 N D
ALANA    AA0 L AE1 N AH0
ALAMO    AE1 L AH0 M OW0
ALAFI    AH0 L AA1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Alan    (n) (a1 l @ n)
alas    (uh) (@1 l a1 s)
Alain    (n) (a l a1 n)
alack    (uh) (@1 l a1 k)
alarm    (v) (@1 l aa1 m)
Alaska    (n) (@1 l a1 s k @)
alarms    (v) (@1 l aa1 m z)
Alaskan    (n) (@ l a1 s k @ n)
Alabama    (n) (a2 l @ b a1 m @)
alarmed    (v) (@1 l aa1 m d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์
Talar(n) |der, pl. Talare| เสื้อคลุมยาวที่ใช้ในพิธี, เสื้อคลุย, See also: S. Gewand,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alabaster {m}alabaster [Add to Longdo]
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard [Add to Longdo]
Alanin {n} [biochem.]Alanine [Add to Longdo]
Alarm {m} | Alarme {pl} | Alarm auslösen; Alarm geben | falschen Alarm gebenalarm | alarms | to give the alarm; to alarm | to cry wolf [Add to Longdo]
Alarmanlage {f}alarm system [Add to Longdo]
Alarmanzeige {f}alarm display [Add to Longdo]
Alarmausgangskarte {f}alarm output card [Add to Longdo]
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Alarmeingangskarte {f}alarm input card [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Alarmglocke {f}alarm bell [Add to Longdo]
Alarmierung {f}alerting [Add to Longdo]
Alarmklingel {f}warning bell [Add to Longdo]
Alarmliste {f}alarm list [Add to Longdo]
Alarmmelder {m}alarm annunciator [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., See also: S. la paie ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
お釣り(P);御釣り;御釣[おつり, otsuri] (n) (pol) (See 釣り・2) change (i.e. money); balance; (P) [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙氨酸[bǐng ān suān, ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] alanine (Ala), an amino acid [Add to Longdo]
亚拉巴马[Yà lā bā mǎ, ㄧㄚˋ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄇㄚˇ, / ] Alabama [Add to Longdo]
亚拉巴马州[Yà lā bā mǎ zhōu, ㄧㄚˋ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, / ] Alabama, US state [Add to Longdo]
八角枫[bā jiǎo fēng, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄥ, / ] alangium [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] alas; oh dear [Add to Longdo]
着慌[zháo huāng, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄤ, / ] alarmed; panicking [Add to Longdo]
谭咏麟[Tán Yǒng lín, ㄊㄢˊ ㄩㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] Alan Tam (1950-), Hong Kong Canto-pop singer and actor [Add to Longdo]
警号[jǐng hào, ㄐㄧㄥˇ ㄏㄠˋ, / ] alarm; alert; warning signal [Add to Longdo]
警铃[jǐng líng, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧㄥˊ, / ] alarm bell; call signal [Add to Longdo]
警钟[jǐng zhōng, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ, / ] alarm bell [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile [Add to Longdo]
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
スカラ[すから, sukara] scalar [Add to Longdo]
スカラ値[スカラち, sukara chi] scalar value [Add to Longdo]
スカラ変数[すからへんずう, sukarahenzuu] scalar variable [Add to Longdo]
スケーラビリティ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラビリテイ[すけーらびりてい, suke-rabiritei] scalability [Add to Longdo]
スケーラブル[すけーらぶる, suke-raburu] scalable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
警報[けいほう, keihou] Alarm, Warnung [Add to Longdo]
警笛[けいてき, keiteki] Alarmsirene, -Hupe, Autohupe [Add to Longdo]
警鐘[けいしょう, keishou] Alarmglocke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ala \a"la\ ([=a]"l[.a]), n.; pl. {Al[ae]} ([=a]"l[=e]). [L., a
   wing.] (Biol.)
   A winglike organ, or part.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ala
   n 1: a flat wing-shaped process or winglike part of an organism;
      "the alae of the nose"; "the alae of a maple seed"; "the
      flat petals of a pea blossom are alae"
   2: a wing of an insect

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ala
   armpit
   wing
   belt; girdle
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 ala
    wing
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bully
 
 1. (ünlem), (k.dili) iyi, güzel, ala, mükemmel
 2. (ünlem) Bravo ! Aferin !
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 divine
 
 1. Tanrı ile ilgili tanrı bilime ait, ilâhi, kutsal, göksel, tanrısal
 2. fevkalade, mükemmel, fevkalade, mükemmel, ala
 3. (k.dili) çok güzel
 4. rahip, ilahiyatçı.divinely mükemmel olarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fine
 
 1. güzel, ince, zarif
 2. (saf, katkısız, katışıksız, halis
 3. hassas, ince ruhlu, duygulu
 4. ala, mükemmel, üstün: berrak, açık
 5. (k.dili.) güzel, hoş, iyi
 6. toz haline getirmek
 7. güzelleşmek. fine arts güzel sanatlar. finedraw (terz.) kumaşın iki kenarını görünmez surette birbirine dikmek
 8. inceltmek (tel) finedrawn inceltilmiş (tel), bütün ayrıntılarıyla düşünülmüş. in fine feather (k.dili.) havasında. finegrained (bot.) ince damarlı (ağaç)
 9. (foto.) ince tanecikli. fine-spoken kibar bir şekilde konuşan. finespun ince eğrilmis
 10. aşırı derecede ince. fine-toothed comb ince dişli tarak. go over the matter with a fine-toothed comb meseleyi inceden inceye gözden geçirmek, ince eleyip sık dokumak. a fine distinction ince fark. afine lady hanımefendi. fine gold saf altın. My fine fellow ! Oğlum ! Yahu ! some fine day günün birinde. finely inceden inceye, güzel bir şekilde. fineness incelik, zarafet, güzellik
 11. karışımdaki saf altın oranı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spankiny
 
 1. çabuk koşan: kuvvetli, şiddetli (rüzgâr)
 2. (İng.) (k. dili) iriyarı
 3. ala
 4. iri, çok
 5. (çocuğun kıçına) şaplak atma. brand spanking new gıcır gıcır, yepyeni.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 well
 
 1. (better, best) iyi, güzel, hoş, ala, iyice
 2. hakkıyle, Iâyıkıyle
 3. çok, pek
 4. tamamen, hayli, oldukça
 5. iyi, güzel
 6. sıhhatça iyi, sıhhatli
 7. kârlı, elverişli. Well begun is half done iyi başlayan iş yarı yarıya bitmiştir. well on in life yaşı hayli ilerlemiş. well past forty kırkını hayli geçmiş. well up on the list listenin başlarında. all very well uygun, yerinde. as well de, da, dahi, bile. as well as olduğu kadar, ile beraber, -e ilâveten. I wish him well iyiliğini temenni ederim, Allah muvaffakiyetler versin. It is all very well but iyi, hoş ama. well and good kabul, tamam, peki. You may well say that Bunu söylemekte hakllsınız. Well donel Aferin! Bravo! We might as well stop Dursak iyi olur Bıraksak iyi olur.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 ala
   wing
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top