Search result for

acker

(81 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acker-, *acker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ackers[SL] เงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animal crackerขนมที่ทำเป็นรูปสัตว์
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
cracker(แครค'เคอะ) n. ขนมปังกรอบ,ประทัด,เครื่องบีบผลไม้เปลือกแข็งให้แตก,คนคุยโว,สิ่งที่ทำให้แตก,คนที่ทำให้แตก. adj. คลั่ง, Syn. firework
cracker-barrel(แครค'เคอะแบ'เรล) adj. ขึ้คุย,คุยโว
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม.
crackers(แครค'เคอซฺ) adj. บ้า,มีสติฟั่นเฟือน
firecrackern. ประทัด,ประทัดไฟ,ประทัดจีน
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
jackeroon. ผู้เริ่มหัดในฟาร์มหรือไร่ปศุสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
cracker(n) ขนมปังกรอบ,เครื่องกะเทาะ,ประทัด
firecracker(n) ประทัด
hijacker(n) สลัดอากาศ,โจรจี้เครื่องบิน
mackerel(n) ปลาแม็คเคอเร็ล
nutcracker(n) เครื่องกะเทาะเปลือกผลไม้
packer(n) เครื่องบรรจุหีบห่อ,พนักงานขนถ่ายกระเป๋า
quackery(n) การหลอกลวง,การต้มตุ๋น
slacker(n) คนขี้เกียจ,คนเลี่ยงงาน,คนหนีงาน,คนหนีทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Ackermann steeringระบบบังคับเลี้ยวแบบอัคเคอร์มันน์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reverend acker?บาทหลวงแอคเกอร์ For Whom the Bell Tolls (2011)
Ackers, David.เอ่อ เดวิด แอ็กเกอร์ส As Time Goes By (2013)
Larry Ganem, David Ackers, Ted Bowen, and Albert Magnus -- all deceased.แลรี่ แกนัม แอ็กเกอร์ส เดวิด เท็ด โบเว่นและอัลเบิร์ต แม็กนัส ตายหมด As Time Goes By (2013)
Ackers, David.เดวิด แอ็กเกอร์ As Time Goes By (2013)
I'm Andy Ackerman, Security. I don't miss much.แอนดี้ แอคเคอร์แมน ยามรักษาการณ์ แต่ฉันไม่เคยพลาดนะ Mannequin: On the Move (1991)
Ackerman.แอคเคอร์แมน Do You Take Dexter Morgan? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมปังกรอบ[n.] (khanompang krøp) EN: biscuit ; cracker ; crisp bread ; crispbread ; hard bread ; rusk   FR: biscuit [m]
เกรียบ[n.] (krīep) EN: crisp crackers   
แมงดา[n.] (maēngdā) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo   FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)
มือชั้นยอด[n. exp.] (meū chan yøt) EN: crackerjack   
มือมืด[n. exp.] (meū meūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse   FR: main mystèrieuse [f]
มือหนึ่ง[n.] (meūneung) EN: expert ; crackerjack   FR: expert [m]
เมี่ยงปลาทู[n. exp.] (mīeng plā thū) EN: spicy fried mackerel   
นายทุน[n.] (nāithun) EN: capitalist ; financial backer   FR: capitaliste [m]
นักจี้[n.] (nak jī) EN: hijacker ; hold-up man   
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACKER    AE1 K ER0
ACKERT    AE1 K ER0 T
ACKER'S    AE1 K ER0 Z
ACKERLY    AE1 K ER0 L IY0
ACKERLEY    AE1 K ER0 L IY0
ACKERMAN    AE1 K ER0 M AH0 N
ACKERSON    AE1 K ER0 S AH0 N
ACKERMANN    AE1 K ER0 M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerbau {m}; Anbau {m}; Bebauung {f}; Bestellung {f}cultivation [Add to Longdo]
Ackerbau {m}; Ackern {n}tillage [Add to Longdo]
Acker {m}, Feld {n} | den Acker bestellen | einen Acker bewirtschaftenfield | to till the soil | to work the land [Add to Longdo]
Ackerbau {m}husbandry [Add to Longdo]
Ackerbau {m}tilth [Add to Longdo]
Ackerbau {m}; Landwirtschaft {f}farming; agriculture [Add to Longdo]
Ackergaul {m}farm horse [Add to Longdo]
Ackerland {n}arable farm land; farmland [Add to Longdo]
Ackerland {n}infield [Add to Longdo]
ackerbautreibend; landwirtschaftlich {adj}agricultural [Add to Longdo]
Ackermannwinkel {m}Ackerman steer angle [Add to Longdo]
Ackermaschine {f}agricultural machine [Add to Longdo]
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor [Add to Longdo]
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural) [Add to Longdo]
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
ずく無し;尽無し[ずくなし, zukunashi] (n) (uk) bum; slacker; good-for-nothing; loser [Add to Longdo]
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P) [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
ぼんぼん[, bonbon] (adv,adv-to) (1) fiercely (e.g. of a fire burning); (2) bong-bong (of clock ringing); (3) with repeated bangs (e.g. of fire cracker); (n) (4) (abbr) (See ぼんぼん時計) striking clock; (5) (ksb [Add to Longdo]
ぽたぽた焼[ぽたぽたやき, potapotayaki] (n) pota pota yaki (var. of senbei (rice cracker) coated with a sweet soy-sauce glaze on top) [Add to Longdo]
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks) [Add to Longdo]
アタッカー[, atakka-] (n) attacker [Add to Longdo]
エースアタッカー[, e-suatakka-] (n) ace attacker [Add to Longdo]
カードスタッカ[, ka-dosutakka] (n) {comp} card stacker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker [Add to Longdo]
フォームスタッカー[ふぉーむすたっかー, fo-musutakka-] form stacker [Add to Longdo]
用紙スタッカー[ようしスタッカー, youshi sutakka-] form stacker [Add to Longdo]
クラッカー[くらっかー, kurakka-] cracker [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
耕作[こうさく, kousaku] Ackerbau [Add to Longdo]
農耕[のうこう, noukou] Ackerbau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Acker [akr] (n) , s.(m )
     acre
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top