Search result for

aales

(133 entries)
(0.0423 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aales-, *aales*, aale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aales*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kraal[N] คอก, Syn. enclosure, pen
kraal[N] หมู่บ้าน (ของชาวแอฟริกัน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ATM adaptation layer (AAL)ชั้นการปรับเปลี่ยนข้อมูลเอทีเอ็ม (เอเอแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
AAL (ATM adaptation layer)เอเอแอล (ชั้นการปรับเปลี่ยนข้อมูลเอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Van der Waals forcesแรงแวนเดอร์วาลส์, แรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลหรืออะตอม เป็นแรงที่ไม่แข็งแรงนักเมื่อเทียบกับแรงชนิดอื่น ๆ ตัวอย่างของแรงชนิดนี้ เช่น แรงระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว  แรงระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eels.Aale. Repulsion (1965)
Baal?BaalZero Hour (2004)
Baal.BaalThe Morgue (2016)
"Aardvark.""Aal." The Miserable Mill: Part Two (2017)
And if you go to any one of these fish houses, you'll see bottles of Maalox and Tagamet.ปลาโลมากระโดดขึ้นมาจากน้ำ และยิ้ม นั่นทำให้ยากมาก ที่เราจะเห็นถึงปัญหา The Cove (2009)
Ben Vanderwaal was killed in Commack, Long Island, last night, shot at close range, once in the heart, once in the head,เบน แวนเดอร์วาลว์ถูกฆ่าตาย ในคอมแม็ค เกาะลองไอร์แลนด์ เมื่อคืนนี้ ถูกยิงระยะเผาขน ครั้งหนึ่งที่หัวใจ อีกครั้งหนึ่งที่ศรีษะ Reckoner (2009)
They found hair and blood traces from Ben Vanderwaal's wife, Heather.พวกเขาพบเส้นผมและรอยเลือด ของฮีทเทอร์ภรรยา ของเบน แวนเดอร์วาลว์ Reckoner (2009)
One in the heart, one in the head... same as Vanderwaal.หนึ่งนัดพบที่หัวใจ หนึ่งนัดพบที่ศรีษะ เหมือนกับแวนเดอร์วาลว์ Reckoner (2009)
Then why cut off Vanderwaal's hands, postmortem?แล้วทำไมถึงตัดข้อมือ ของแวนเดอร์วาลว์ หลังจากเขาตาย? Reckoner (2009)
In the Ben Vanderwaal case, his hands were taken.ในคดีของเบน แวนเดอร์วาลว์ มือของเขาถูกตัดไป Reckoner (2009)
Why would he take Heather Vanderwaal and not simply kill her?ทำไมเขาถึงเอาตัว ฮีทเทอร์ แวนเดอร์วาลว์ไป ไม่ง่ายกว่าเหรอ ถ้าจะฆ่าเธอ? Reckoner (2009)
It says in the file that Heather Vanderwaal has a daughter.ในแฟ้มบอกว่า ฮีทเทอร์ แวนเดอร์วาลว์มีลูกสาว Reckoner (2009)
Ben and Heather Vanderwaal have only been married a couple of years.เบน และฮีทเทอร์ แวนเดอร์วาลว์ เพิ่งแต่งงานกันเมื่อ 2-3 ปีก่อน Reckoner (2009)
Heather Vanderwaal was just found wandering the streets, half hour ago.ฮีทเทอร์ แวนเดอร์วาลว์ เพิ่งถูกพบ บนถนนที่คดเคี้ยว เมื่อครึ่ง ชม. ที่แล้ว Reckoner (2009)
We've been getting to know Heather Vanderwaal.เรากำลังทำความรู้จักกับ ฮีทเทอร์ แวนเดอร์วาลว์ Reckoner (2009)
Mrs. Vanderwaal...คุณนายแวนเดอร์วาลว์ Reckoner (2009)
Well, if anyone had a motive to kill Ben Vanderwaal, it was Heather's ex-husband.คนที่มีเหตุผลฆ่าบิล แวนเดอร์วาลว์ คนนั้นต้องเป็นสามีเก่าของฮีทเทอร์ Reckoner (2009)
Ben Vanderwaal's relationship with his stepdaughter is not.เบน แวนเดอร์วาล์วไม่ได้ มีความสัมพันธ์กับลูกเลี้ยง Reckoner (2009)
Methaqualone? That's Valium and Quaaludes.เมทาควาโลนหรือเปล่า ยาจำพวกแวเลียมและควาลูด Frankie & Alice (2010)
Or quaaludes.หรือยาเควหลูด (ยาเสพติด) Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Awaale, we need you to translate.อะวาเล เราต้องการ ให้นายเป็นล่าม Better Angels (2010)
Adumbrate, LaaLaa, Thwin71, MarykarmelinaAdumbrate, LaaLaa, Thwin71, Marykarmelina Episode #1.10 (2010)
Adumbrate, LaaLaa, Thwin71, MarykarmelinaAdumbrate, LaaLaa, Thwin71, Marykarmelina Episode #1.12 (2010)
Adumbrate, LaaLaa, Thwin71, MarykarmelinaAdumbrate, LaaLaa, Thwin71, Marykarmelina Episode #1.14 (2010)
Adumbrate, LaaLaa, Thwin71, MarykarmelinaAdumbrate, LaaLaa, Thwin71, Marykarmelina Episode #1.8 (2010)
Adumbrate, LaaLaa, Thwin71, MarykarmelinaAdumbrate, LaaLaa, Thwin71, Marykarmelina Episode #1.9 (2010)
I would like to do it with Jake Gyllenhaal.ฉันอยากจะอยู่กับ เจค จิลเลนฮอล If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
First, the potential candidates gather for the "Gyallahaal."เริ่มแรก ผู้สมัครรวมตัวกัน เพื่อ 'จิลเลินฮาล' I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
He's with a pack of Numidians purchased from Maalok.เขาอยู่กับพวกนูมิเดียนที่ซื้อมาจากมาลอค A Place in This World (2012)
But I shall spare 7000 in Israel all the knees that have not bent before Baal all the mouths that have not kissed him.แต่เรายังมีเหลือ 7 พันคนไว้ในอิสราเอล คือทุกเข่าที่มิได้คุกลงต่อพระบาอัล และทุกปากซึ่งมิได้จูบรูปนั้น Episode #1.2 (2012)
The Ali D needs something from Mona Vanderwaal.้ว้าว อลิสันต้องการบางอย่าง จาก โมนา เวนเดอร์วาว unmAsked (2012)
Ready? Speciaal voor jou Seeltje Akse :)พร้อมนะ 5 6 7 8 The New Rachel (2012)
Mona vanderwaal?โมนา แวนเดอวอล Crazy (2012)
"Maalin nooga madoow..."Maalin nooga madoow... Vengeance, Part 1 (2012)
"Maalin nooga madoow.""Maalin nooga madoow." Vengeance, Part 1 (2012)
Baaba Maal singingเสียงนักร้องบูล ชื่อ บาบา มาอัล Gyre, Part 2 (2012)
She kept calling me Jake Gyllenhaal.เธอมักเรียกฉันว่า เจค กิลเลนฮาล This Is the End (2013)
Yeah, the patient's name was Mona Vanderwaal.ใช่ คนไข้ที่ชื่อโมน่า แวนเดอร์เวล Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Mona Vanderwaal.โมน่า แวนเดอร์เวล Will the Circle Be Unbroken? (2013)
All right, I'll come right down there. Mona Vanderwaal is at the police station.ได้ค่ะ เดี๋ยวฉันจะรีบไปที่นั้นนะค่ะ โมน่า เเวนเดอร์วอล อยู่ที่สถานีตำรวจ The Guilty Girl's Handbook (2013)
Mona Vanderwaal is at the police station.โมนา แวนเดอร์วอลอยู่ที่สถานีตำรวจ Into the Deep (2013)
I take Quaaludes 10 to 15 times a day for my "back pain,"ฉันใช้เวลา ควัลลุดส 10 ถึง 15 ครั้งต่อวันสำหรับฉัน ปวดหลัง The Wolf of Wall Street (2013)
He was already making so much money selling Quaaludes, he'd become the Quaalude king of Bayside.เขาได้รับแล้วทำเงินมากขาย ควัล ลุดส, เขาจะกลายเป็นกษัตริย์ยาไซด์ The Wolf of Wall Street (2013)
The Quaalude, or lude, as it is commonly referred to, was first synthesized in 1951 by an Indian doctor, that's dots, not feathers, as a sedative, and was prescribed to stressed-out housewives with sleep disorders.ควาลูด หรือยาราวกับว่ามันเป็นเรื่องปกติ ที่อ้างถึง ถูกสังเคราะห์ครั้งแรกในปี 1951 The Wolf of Wall Street (2013)
When it comes to Quaaludes, the Lemmon 714 was the Holy Grail.เมื่อมันมาถึง ควัลลุดส, เลมมอน 714 เป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ The Wolf of Wall Street (2013)
This is Denarian Saal of the Nova Corps.นี่เดนาเรี่ยนซาล หน่วยโนว่าคอรส์ Guardians of the Galaxy (2014)
Denarian Saal, should we break formation? No!เดนาเรี่ยนซาล สละกำแพงก่อนมั้ย Guardians of the Galaxy (2014)
Keep Ronan up there, Saal.ตรึงโรแนนไว้ซาล Guardians of the Galaxy (2014)
Hold on, Saal, just...ทนหน่อยซาล แค่... Guardians of the Galaxy (2014)
No. Quaaludes, anything-barbital.ไม่ล่ะ เอาแบบธรรมดาหรือไม่ก็กึ่งๆก็ได้ The Long Bright Dark (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
WAAL    W AA1 L
VAAL    V AA1 L
FAAL    F AA1 L
GAAL    G AA1 L
SAAL    S AA1 L
STAAL    S T AA1 L
SCHAAL    SH AA1 L
MAALOX    M EY1 L AA0 K S
FAAL'S    F AA1 L Z
HAALAND    HH AA1 L AH0 N D
BAALBEQ    B AA1 L B EH0 K
BAALBEK    B AA1 L B EH0 K
AALSETH    AA1 L S EH0 TH
TRANSVAAL    T R AE0 N Z V AA1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kraal    (n) (k r aa1 l)
kraals    (n) (k r aa1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Konzertsaal(n) |der, pl. Konzertsäle| ห้องแสดงคอนเสิร์ต

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Aalen (der) (n) ปลาไหล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aalspieß {m}eel spear [Add to Longdo]
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Ausstellungsraum {m}; Vorführungssaal {m} | Ausstellungsräume {pl}showroom | showrooms [Add to Longdo]
Ballsaal {m}; Tanzsaal {m}ballroom [Add to Longdo]
Ballsaal {m}ball room; ballroom [Add to Longdo]
Gemeindesaal {m} | Gemeindesäle {pl}vestry | vestries [Add to Longdo]
Gerichtsdiener {m}; Saaldiener {m}; Amtsdiener {m}usher [Add to Longdo]
Gerichtssaal {m}court room [Add to Longdo]
Gerichtssaal {m}courtroom [Add to Longdo]
Hörsaal {m}lecture room [Add to Longdo]
Konzertsaal {m}concert hall [Add to Longdo]
Krankensaal {m}ward [Add to Longdo]
Kreißsaal {m}delivery room [Add to Longdo]
Lesesaal {m}reading room [Add to Longdo]
Operationssaal {m}operating theatre [Br.]; operating room [Am.] [Add to Longdo]
Plenarsaal {m}(plenary) assembly room; plenar hall [Add to Longdo]
Saal {m} | Säle {pl}hall | halls [Add to Longdo]
Schlafsaal {m} | Schlafsäle {pl}dormitory; dorm; dorm room | dormitories; dorms [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}assembly hall [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}boardroom [Add to Longdo]
Sitzungssaal {m}conference hall [Add to Longdo]
Speisesaal {m}dining hall; dining room [Add to Longdo]
Spickaal {m} [cook.] | Spickaale {pl}smoked eel | smoked eels [Add to Longdo]
Spiegelsaal {m}hall of mirrors [Add to Longdo]
Spielsaal {m}; Spielsalon {m}gambling room; gaming room [Add to Longdo]
Tanzsaal {m}; Tanzdiele {f}dance hall [Add to Longdo]
Thronsaal {m}throne room [Add to Longdo]
Versammlungssaal {m}assembly room [Add to Longdo]
Vortragssaal {m} | Vortragssäle {pl}lyceum | lyceums [Add to Longdo]
Warteraum {m}; Wartezimmer {n}; Wartesaal {m} | Warteräume {pl}; Wartezimmer {pl}; Wartesäle {pl}waiting room | waiting rooms [Add to Longdo]
aalglatt {adj}slippery (as an eel); slick [Add to Longdo]
sich aalglatt herauswindento worm one's way out of it [Add to Longdo]
nichts tun; sich aalento laze around [Add to Longdo]
Trottellumme {f} [ornith.]Common Guillemot (Uria aalge) [Add to Longdo]
Waaliataube {f} [ornith.]Yellow-bellied Green Pigeon [Add to Longdo]
Vaalpieper {m} [ornith.]Buffy Pipit [Add to Longdo]
Aal {m} [zool.] | Aale {pl}eel | eels [Add to Longdo]
Inger {m}; Schleimaal {m} [zool.]hagfish [Add to Longdo]
Meeraal {m}; Seeaal {m} [zool.]European conger [Add to Longdo]
Aal {m} (Anguillidae); Muräne {f} (Muraenidae); Schlangenaal {m} (Ophichthidae) [zool.]eel [Add to Longdo]
Gebänderter Schlangenaal {m} (Myrichthys colubrinus) [zool.]banded snake eel [Add to Longdo]
Gefleckter Schlangenaal {m}; Gepunkteter Schlangenaal {m} (Myrichthys maculosus) [zool.]leopard eel [Add to Longdo]
Gürtelstachelaal {m} (Mastacembelus circumcinctus) [zool.]marble eel [Add to Longdo]
Horas Schmerle {f}; Aalstrichschmerle {f} (Botia morleti) [zool.]skunk loach [Add to Longdo]
Rotstreifen-Stachelaal {m}; Feueraal {m} (Macrognathus erythrotaenia) [zool.]fire (spiny) eel [Add to Longdo]
Stachelaal {m} (Mastacembelus armatus) [zool.]armed spiny eel [Add to Longdo]
Weißstreifen-Aalgrundel {f} (Pholidichthys leucotaenia) [zool.]engineer goby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海烏;海鴉[うみがらす;ウミガラス, umigarasu ; umigarasu] (n) (uk) common murre; common guillemot (Uria aalge) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴力[Bā lì, ㄅㄚ ㄌㄧˋ, ] Baal [Add to Longdo]
范德瓦耳斯[Fàn dé Wǎ ěr sī, ㄈㄢˋ ㄉㄜˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ, / ] van der Waals; Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), Dutch physicist [Add to Longdo]
范德瓦耳斯力[Fàn dé Wǎ ěr sī lì, ㄈㄢˋ ㄉㄜˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ ㄌㄧˋ, / ] van der Waals force (valency) [Add to Longdo]
阿伦[Ā lún, ㄚ ㄌㄨㄣˊ, / ] Aalen, town in Germany [Add to Longdo]
黄以静[Huáng Yǐ jìng, ㄏㄨㄤˊ ㄧˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] Wong Yee Ching or Flossie Wong-Staal (1947-) Hong Kong American virologist, joint discoverer of the HIV AIDS virus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[どう, dou] TEMPEL, HALLE, SAAL [Add to Longdo]
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
手術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]
穴子[あなご, anago] Seeaal [Add to Longdo]
講堂[こうどう, koudou] Vortragssaal, Auditorium [Add to Longdo]
踊り場[おどりば, odoriba] Tanzsaal, Treppenabsatz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top