Search result for

ü

(223 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ü-, *ü*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
UN[UN.org] abbr. The United Nations is an international organization whose stated aims include promoting and facilitating cooperation in international law, international security, economic development, social progress, human rights, civil rights, civil liberties, political freedoms, democracy, and the achievement of lasting world peace. [en.wikipedia.org/wiki/UN]
See also: S. UN, United Nations, UNO, United Nations Organization, R. UN, United, Nations, UNO
underuse (vt ) To use to a lesser degree than is normal or desirable
UNESCO[UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,
UNESCO (abbrev ) [UNESCO.org] abbr. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. [en.wikipedia.org/wiki/UNESCO]
See also: S. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN, United,
UNHCR(Abbreviation) The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), also known as The UN Refugee Agency is a United Nations agency mandated to protect and support refugees at the request of a government or the UN itself and assists in their voluntary repatriation, local integration or resettlement to a third country. Its headquarters are in Geneva, Switzerland and is a member of the United Nations Development Group. The UNHCR has won two Nobel Peace Prizes, once in 1954 and again in 1981. In more than six decades, UNHCR has helped tens of millions of people restart their lives. Sources: unhcr.org http://en.wikipedia.org/wiki/UNHCR
UNICEF[unicef.org] (Abbreviation) The United Nations Children's Fund - UNICEF - works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF]
See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
utvikle (modal verb ) พัฒนา (utvikle, utvikler, utviklet, har utviklet)

English-Thai: Longdo Dictionary
UAE(abbrev) ย่อจาก United Arab Emirates: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Ubuntu(n) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Linux
ubuntu"ubuntu" เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวแอฟริกัน โดยมีความหมายถึง "humanity to others" หรือแปลเป็นไทยคือ "ความกรุณาต่อผู้อื่น" โดย "ubuntu" ยังมีอีกความหมายหนึ่งว่า "I am what I am because of who we all are" หรือแปลเป็นไทยคือ "ฉันเป็นฉันได้ก็เพราะพวกเราเป็นอย่างนั้น"
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
umpteenth(adj) จำนวนมาก (แต่ไม่ได้บอกตัวเลขเจาะจง)เช่น AsiaNews interviewed the wife of one of them: the story of the umpteenth victim of this unjust law features years of threats by Islamic fundamentalists.; I woke up around 4am for an umpteenth potty trip and then couldn't get back to sleep. So I ended up getting up around 5:30 and eating a piece of cake.
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,
underdog(n) ไก่รองบ่อน เช่น We’re a bit of an underdog, as there are much larger hosted blogging services such as Blogger or Typepad that have been out for years.
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
u[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
U[N] สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู, See also: ของที่มีลักษณะเป็นรูปตัวยู
U[PRON] คุณ ( ตัวย่อมาจาก you), See also: เธอ, ท่าน, มึง, เอ็ง, Syn. you, thou, thee
U[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
uh[INT] คำอุทานแสดงความสงสัยหรือความแปลกใจ
uh[INT] คำอุทานแสดงความลังเล
UK[ABBR] คำย่อของ United Kingdom
un[PRF] ไม่
un[PRF] กลับ
UN[ABBR] องค์การสหประชาชาติ (คำย่อของ United Nations), See also: สหประชาชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
u(ยู) n. พยัญชนะตัวที่ 21 ของภาษาอังกฤษ
u-boltคานเหล็กที่งอเป็นรูปตัว 'U'
u-turn(ยู'เทิร์น) n. การเลี้ยวหรือทางเลี้ยวเป็นรูปตัว "U"
u.a.r.abbr. United Arab Republic
u.n.o.abbr. United Nations Organization
u.p.i.abbr. United Press International
u.s.abbr. United States (of America) ,Uncle Sam
u.s.a.abbr. United States of America,United States Army
u.s.s.r.abbr. Union of Soviet Socialist Republicustulate (อัส'ชะลิท,-เลท) adj. มีสี,เป็นสีดำ,คล้ำ,ไหม้,เกรียม
uaeabbr. United Arab Emirates

English-Thai: Nontri Dictionary
ubiquitous(adj) แพร่หลาย,อยู่ทั่วไปทุกๆแห่ง
udder(n) เต้านมสัตว์,ต่อมน้ำนม
ugliness(n) ความน่าเกลียด,ความอัปลักษณ์,ความน่ากลัว
ugly(adj) น่าเกลียด,อัปลักษณ์,น่ากลัว
ulcer(n) แผล,ฝี,แผลพุพอง
ulcerate(vi) เป็นแผล,มีแผล
ulster(n) เสื้อคลุมหนายาว
ulterior(adj) ห่างออกไป,ลี้ลับ,ไกลโพ้น,ซ่อนเร้น
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด
ultimatum(n) คำขาด,ข้อสรุป,คำสุดท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
u-bendข้องอรูปตัวยู [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
U-boltสลักเกลียวรูปตัวยู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
U-gougeสิ่วร่องรูปตัวยู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
u-law; mu-lawกฎของมิว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
U-shape valleyหุบเขารูปตัวยู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
U-tensile testการทดสอบการดึงรูปตัวยู [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
uberrima fidesความสุจริตใจอย่างยิ่ง มีความหมายเหมือนกับ utmost good faith [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ubi sunt formulaสูตรอูบิซุนต์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ubiquitousพบทั่วไป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Udden grade scaleมาตราขนาดตะกอนอัดเดน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
uหน่วยมวลอะตอม, หน่วยมวลอะตอม ดู atomic mass unit [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ubiquitinยูบิควิติน [TU Subject Heading]
Ubiquitous computingยูบิควิตัสคอมพิวติง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ubiquitous computingยูบิควิตัส คอมพิวติ้ง [TU Subject Heading]
Ugandaยูกันดา [TU Subject Heading]
Ulead DVD workshopยูลีด ดีวีดี เวิร์คช็อป [TU Subject Heading]
Ulnaกระดูกปลายแขนท่อนใน [TU Subject Heading]
Ultimate Biochemical Oxygen Demand ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีสูงสุด (บีโอดีสูงสุด)
โดยทั่วไปหมายถึงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดเพื่อ ให้พบกับบีโอดีขั้นแรก โดยเฉพาะแล้ว หมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ต้องการให้พอกับบีโอดีทั้งในขั้นแรกและขั้นสอง [สิ่งแวดล้อม]
Ultimate Recoveryปริมาณก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ
ปริมาณทั้งหมดของก๊าซธรรมชาต ิหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ หรือจากแอ่งภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสภาพทางวิศวกรรม Ultimate recovery อาจจะเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิอย่างเดียว หรือรวมทั้งการผลิตขั้นทุติยภูมิด้วย เช่น การทำ water flood (ดูคำ Water Flood) เมื่อพิจารณาว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Ultimate Standard Water Demand ความต้องการน้ำมาตรฐานสูงสุด
ตารางความต้องการน้ำทั้งในด้านปริมาณและช่วง เวลาที่ต้องการ สำหรับการใช้น้ำในกรณีเฉพาะ เช่น สำหรับการปลูกพืชชนิดพิเศษ หรือสำหรับการผลิตไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
u-ee (n slang ) ยูเทิร์น
uerasable (adj ) ลบออกไม่ได้
See also: R. unremoveable
UK Bribery Act (n uniq ) พระราชบัญญัติการติดสินบนแห่งสหราชอาณาจักร
ulcerative colitis (n ) โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดเป็นแผล
Umluft {f} (n ) การหมุนเวียนของลม
ummo (name) (อุมโม) ชื่อของกลุ่มมนุษย์ต่างดาวกลุ่มหนึ่งที่มาศึกษาปัญหาในโลก
UN General Assembly (n name uniq ) สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
unaccompany[อันอะคัม\'พะนีด์] (adj) ตามลำพัง, ไม่มีเพื่อน, (ดนตรีบรรเลง)เดี่ยว ที่มา: ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
See also: R. lonely, alone
unbundle (vt ) ขายแยก
uncle (n) อา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wir springen... 200)}{\fsp-5}両手には {\fe1\fnCloister Black\fs50\fsp0\b0\cH00CEFF\3cH000000\blur2}Gloria 200)}{\fsp-5}唄うのは {\fe1\fnCloister Black\fs50\fsp0\b0\cH00CEFF\3cH000000\blur2}Sieg[JA] 200)}背中にはFlügel der Freiheit Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
Flügel der Freiheit[JA] 200)}Flügel der Freiheit Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
U equals V plus W.[CN] ü等于V加W, Babysitter's Black Book (2015)
Hey.[CN] 时说,güero。 The Magnificent Seven (2016)
Don't call me güero.[CN] 但对于男人喜欢你,没有güero宽恕。 The Magnificent Seven (2016)
So, that doesn't mean the newspapers...[CN] Was soll es heißen? die Bezügsleitung? Bridge of Spies (2015)
What's güero mean, anyway?[CN] 不要叫我güero。 The Magnificent Seven (2016)
- Herr Vogel, have a good journey. - Thank you for your cooperation.*[CN] 沃格尔先生 祝您接下来的旅途愉快 Herr Vogel, ich wünsche Ihnen eine gute Weiterfahrt. Bridge of Spies (2015)
Go 'round![CN] 继续射击,güerito! The Magnificent Seven (2016)
- Handsome?[CN] 什么意思güero,反正? The Magnificent Seven (2016)
On my back, Flügel der Freiheit[JA] 200)}背中にはFlügel der Freiheit Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
200)\blur1}Let us celebrate this victory for the next battle![JA] Feiern wir diesen Sieg für 0)}Den nachsten Kampf! 693)blur1fs37}DennachstenKampf! Mercy: Raid on Stohess District, Part 2 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ที่ลับตา[N] unseen place, See also: blind spot, Example: นักศึกษาแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai definition: ที่ที่มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา
นมยูเอชที[N] UHT-treated milk, See also: ultra-high temperature-treated milk, Thai definition: นมที่ผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อ
ผู้อาภัพ[N] one who is unlucky, See also: unfortunate, Syn. คนอาภัพ, Ant. ผู้มีวาสนา, Example: คุณชายน้อยเป็นผู้อาภัพแห่งบ้านทรายทอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีวาสนาน้อย
ภายใต้[ADV] beneath, See also: under, underneath, Example: เรามักจะเก็บความรู้สึกก้าวร้าวของเราไว้ภายใต้ท่าทีที่สุภาพอ่อนโยน, Thai definition: ด้านใน, ข้างใน
มัธยมปลาย[N] upper secondary school, See also: high school, senior high school, Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, ม. ปลาย, Ant. มัธยมต้น, Example: นักเรียนที่จบมัธยมปลายต่างมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย, Thai definition: การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
มาตรฐานสากล[N] universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มือดี[N] unapprehended thief, See also: master thief, Example: รถจักรยานยนต์ถูกมือดีขโมยไปเสียแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ขโมยที่ยังจับไม่ได้, Notes: (สำนวน)
ร่วมวง[V] join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
วิบากกรรม[N] misery from bad deeds, See also: unjust deed, Syn. กรรมหนัก, Example: กิเลสเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมอย่างไม่จบไม่สิ้น, Thai definition: ความลำบากทุกข์ยากจากผลกรรมที่ทำไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
U    Y UW1
UL    AH1 L
UL    Y UW1 EH1 L
OU    UW1
U.    IH0 K
UH    AH1
UM    AH1 M
UN    AH1 N
UP    AH1 P
UN    Y UW1 EH1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
U    (n) (y uu1)
u    (n) (y uu1)
UK    (n) (y uu2 k ei1)
UN    (n) (y uu2 e1 n)
US    (n) (y uu2 e1 s)
up    (v) (uh p)
us    (prp) (uh z)
U's    (n) (y uu1 z)
UDI    (n) (y uu2 d i ai1)
UFO    (n) (y uu2 e2 f ou1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[うで, ude] (n) แขน
腕時計[うでとけい, udetokei] (n) นาฬิกาข้อมือ
ウェハー[うえはー, ueha-] (n ) แผ่นชิพหรือไมโครชิพ (ทางวิศกรรมไฟฟ้า)
Image:
蠢く[うごめく, ugomeku] (vi) wriggle; squirm ไต่ยั้วเยี้ย
ウイルス[ういるす, uirusu] (n) ไวรัส
[うじ, uji] (n) ชื่อสกุล - อย่างไรก็ตามมักจะถูกออกเสียงอย่างผิดๆโดยคนญี่ปุ่นว่า"ซัง"  ปัจจุบันออกเสียงว่า shi เช่น 田中氏(たなかし), See also: S. 氏族,
受付[うけつけ, uketsuke] (n) โต๊ะประชาสัมพันธ์, เคาว์เตอร์ต้อนรับ
雨季[うき, uki] (n) ฤดูฝน
[うま, uma] (n) ม้า
[うまや, umaya] (n) คอกม้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動く[うごく, ugoku] Thai: เคลื่อนที่ English: to move
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
歌う[うたう, utau] Thai: ร้องเพลง English: to sing
埋める[うめる, umeru] Thai: ฝัง English: to bury
埋める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up
促す[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press

German-Thai: Longdo Dictionary
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
übel(adj) ดูไม่ดี, แย่, ชั่วร้าย, ปิศาจ
üben(vi vt) |übte, hat geübt| ฝึก, ฝึกฝน เช่น Gehst du heute Karate üben? วันนี้เธอไปฝึกคาราเต้หรือไม่
über(Präp.) เกี่ยวกับ
überมากกว่า, See also: mehr als
über(prep) ข้าม, พ้น เช่น Der junge Mann hilft dem Blinden über die Straße. เด็กหนุ่มคนนั้นช่วยคนตาบอดข้ามถนน, Kannst du mir über das Problem hinweg helfen? เธอสามารถช่วยให้ฉันผ่านพ้นปัญหานี้ได้ไหม
über(prep) |+A| เกี่ยวกับ เช่น Sie hat viel über den Skandal gelesen. เธอได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวนี้มามาก
über(prep) เหนือ, บน เช่น über dem Meer เหนือระดับน้ำทะเล
über die Kreuzung fahrenขับผ่านสี่แยก
Überfall(n) |der, pl. Überfalle| การโจมตี, การทำร้าย เช่น Sind es auch solche Überfalle, bei welchen Mehrere auf ein einzelnes Opfer einschlagen, es misshandeln und demütigen?, See also: S. Angriff,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
U-Boot (n ) (Das) เรือดำน้ำ
Übersetzung {f}kopf
Uhr {f} | Uhren {pl} (n) นาฬิกา
Uhrengeschäft (n ) ร้านขายนาฬิกา
UNAPPROVED (adj) ไม่ได้รับการอนุมัติ
unbedingt (adv ) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
Unicode (n ) ยูนิโคด
unterschiedlich (adj ) ที่แตกต่างกัน, หลากหลาย
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertrieb (vi ) ประเมิณต่ำไป ประเมิณต่ำกว่า
Urknall {m} [astron.] (n ) ระเบิดตูมตาม 555+
See also: S. ไม่รู้หวะ!!!,

French-Thai: Longdo Dictionary
üเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า ü tréma ในภาษาฝรั่งเศส
unคำนำหน้านามเพศชายที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น un hôtel, un journal, See also: Related: une
un milliard(numéro) หนึ่งพันล้าน, 100000000
un million(numéro) หนึ่งล้าน, 1000000
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย
un, une(numéro) หนึ่ง, 1
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: Related: un
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสดิ์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, / ] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一无所闻[yī wú suǒ wén, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˊ, / ] unheard of [Add to Longdo]
一筹莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, / ] unable to find a way out; to be at wits' end [Add to Longdo]
一致[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions) [Add to Longdo]
一致资源定址器[yī zhì zī yuán dìng zhǐ qì, ㄧ ㄓˋ ㄗ ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄓˇ ㄑㄧˋ, / ] uniform resource locator (URL) [Add to Longdo]
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death [Add to Longdo]
上下[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new [Add to Longdo]
上唇[shàng chún, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄣˊ, ] upper lip [Add to Longdo]
上坡[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
わが国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]
上回る[うわまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下唇[したくちびる, shitakuchibiru] Unterlippe [Add to Longdo]
下手[へた, heta] ungeschickt, schlecht [Add to Longdo]
下着[したぎ, shitagi] Unterwaesche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  ü
  ü	เป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า ü tréma ในภาษาฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top