Search result for

élans

(424 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -élans-, *élans*, élan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา élans มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *élans*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eland[N] ละมั่งขนาดใหญ่จำพวก Taurotragus พบในแอฟริกากลางและใต้
melan[PRF] ดำ
melano[PRF] ดำ
gamelan[N] วงมโหรี
Iceland[N] ประเทศไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
Iceland[N] ไอซ์แลนด์ (เกาะใหญ่ในมหาสมุทรแอตแลนติก)
Ireland[N] ประเทศไอร์แลนด์
Ireland[N] ไอร์แลนด์
melange[N] ของที่ผสมปนเปกัน, Syn. hodgepodge, mixture
melanin[N] เม็ดสีดำน้ำตาลในผิวหนัง ผม เนื้อเยื่อ
foreland[N] แหลม (ทางภูมิศาสตร์), See also: แผ่นดินที่ยื่นไปในทะเล, Syn. headland, promontory
homeland[N] บ้านเกิด, See also: รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Syn. fatherland, motherland
libelant[N] ผู้หมิ่นประมาท, See also: ผู้ใส่ร้าย, Syn. libellant
melanoma[N] เนื้องอกชนิดหนึ่ง, Syn. cancer
tideland[N] บริเวณน้ำท่วมเมื่อกระแสน้ำขึ้น
freelance[N] คนที่ทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ
freelance[ADJ] ซึ่งทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ, Syn. self-employed
freelance[VI] ทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ
Melanesia[N] หมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
Rhineland[N] บริเวณตะวันตกของแม่น้ำไรน์ในเยอรมัน
tableland[N] ที่ราบสูง, Syn. plateau
wasteland[N] ที่ดินซึ่งไม่ได้ทำประโยชน์, See also: ที่ดินที่รกร้างว่างเปล่า, Syn. barren, desert
melancholy[ADJ] เศร้า, See also: เศร้าโศก, ตรอมใจ, ใจคอห่อเหี่ยว, สลดหดหู่, Syn. sad, woeful, Ant. happy
melancholy[ N] ภาวะเศร้าโศก, See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่, Syn. sadness, gloominess, Ant. happiness, joy
Melanesian[N] ชาวหมู่เกาะทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
melancholia[N] โรคทางจิตที่มีอาการซึมเศร้า, See also: อาการสิ้นหวัง, Syn. melancholy, depair, depression
melancholic[ADJ] ซึ่งเศร้าโศก, See also: ที่มีอาการซึมเศร้า
melancholiac[ADJ] ซึ่งเศร้าโศก, See also: ที่มีอาการซึมเศร้า
Michelangelo[N] จิตรกรชื่อดังของอิตาลี
melancholically[ADV] อย่างเศร้าโศก, See also: อย่างซึมเศร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dixieland(ดิค'ซีแลนดฺ) n. ดนตรีแจ๊ซแบบหนึ่ง
elann. ความฮึกเหิม,ความเร่าร้อน
elan vital(เอลาน'วีทัล) n. พลังสร้างสรรค์ภายในตัวสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และการปรับตัวของร่างกาย
eland(อี'แลนดฺ) n. ละมั่ง มีเขายาว
freelance(ฟร'ลานซฺ') vi.,adj. (เกี่ยวกับ) ทำงานโดยอิสระ (ไม่ใช่ลูกจ้าง) -freelancer n.
gamelan(เกม'มะลัน) n,ระนาด,มโหรี
homelandn. มาตุภูมิ,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
iceland(ไอซฺ'เลินดฺ) n.ชื่อประเทศเอกราช, See also: icelander n.
ireland(ไอ'เออเลินดฺ) n. ไอร์แลนด์., See also: irelander n.
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
melanaอุจจาระดำ
melancholia(เมลเลินโค'เลีย) n. โรคจิตที่มีอาการหดหู่ใจหรือซึมเศร้า., See also: melancholic adj.
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
melanin(เมล'ละนิน) n. สารสีดำของผิวหนัง
melano-Pref. "ดำ".
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ
melanoid(เมล'ละนอยด์) adj. ดำ
melanoma(เมลละโน'มะ) n. มะเร็งชนิดmelanoma
tablelandn. ที่ราบสูง
wasteland(เวสทฺ'แลนดฺ) n. ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์,ที่ดินรกร้างว่างเปล่า,ความจืดชืดของชีวิต,สิ่งที่จืดชืด

English-Thai: Nontri Dictionary
foreland(n) แหลม
gamelan(n) ระนาด,พิณพาทย์,มโหรี
homeland(n) บ้านเกิดเมืองนอน,ถิ่นฐาน,ภูมิลำเนา
melancholy(adj) เศร้าโศก,หดหู่ใจ
melancholy(n) ความเศร้าโศก,ความหดหู่ใจ
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
melancholiaภาวะซึมเศร้ารุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melanemesisอาเจียนดำ [มีความหมายเหมือนกับ melaena; melena ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melanoglossiaสภาพลิ้นดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
melanuriaปัสสาวะดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microangiopathy; telangiosisโรคหลอดเลือดฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capillaritis; telangiitisหลอดเลือดฝอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ELAN (emulated LAN)อีแลน (แลนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเลียนแบบ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emulated LAN (ELAN)แลนข่ายงานบริเวณเฉพาะที่แบบเลียนแบบ (อีแลน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telangiectasis; telangiectasia๑. ภาวะหลอดเลือดฝอยพอง๒. ภาวะหลอดเลือดเล็กพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telangiitis; capillaritisหลอดเลือดฝอยอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telangionหลอดเลือดแดงปลายสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telangiosis; microangiopathyโรคหลอดเลือดฝอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tidelandที่ดินชายทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
telangiectasia; telangiectasis๑. ภาวะหลอดเลือดฝอยพอง๒. ภาวะหลอดเลือดเล็กพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homelandบ้านเกิดเมืองนอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Melaninเมลานิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Art, Icelandicศิลปะไอซแลนด์ [TU Subject Heading]
Art, Venezuelanศิลปะเวเนซุเอลา [TU Subject Heading]
Arts, Venezuelanศิลปกรรมเวเนซุเอลา [TU Subject Heading]
Freelance graphics for Windowsฟรีแลนซ์กราฟิกส์ สำหรับ วินโดวส์ [TU Subject Heading]
Gamelanระนาด [TU Subject Heading]
Icelandไอซ์แลนด์ [TU Subject Heading]
Melanomaไฝ [TU Subject Heading]
Michelangelo Buonarrotti, 1475-1564ไมเคิลแอนเจโล บอนนารอตตี, ค.ศ. 1474-1564 [TU Subject Heading]
Psilomelane ไซโลมีเลน
แหล่ง - พบตามเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ชายฝั่งหรือตาม ชายเกาะต่าง ๆ ทั่วไป เกิดอยู่เสมอตามแหล่งแมงกานีสในจังหวัดต่าง ๆ ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีส ถลุงเอาโลหะแมงกานีส ผสมทำเหล็กกล้า ทำถ่านไฟฉายและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Rangeland Resources ทรัพยากรทุ่งหญ้า
ทรัพยากรที่อาจจะมีการทดแทนและบำรุงรักษาได้ เนื่องจากมนุษย์สามารถจะรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของพื้นที่ได้ เช่น ทรัพยากรทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อ ให้เกิดการผลิตในรูปของเนื้อสัตว์ [สิ่งแวดล้อม]
Adenoma, Corticomelanotrophคอร์ติโคเมลาโนโทรฟอดีโนมา [การแพทย์]
Boiga Dendrophila Melanotaงูปล้องทอง [การแพทย์]
Chelantsสารคีแลนต์ [การแพทย์]
Cortico Melanotroph Cellsคอร์ติโคเมลาโนโทรฟเซลล์ [การแพทย์]
Dendritic Melanocyteเดนไดรติคเมลาโนซัยท์ [การแพทย์]
Drosophila Melanogasterแมลงหวี่,แมลงหวี่พันธุ์ที่มีในธรรมชาติ,แมลงหวี่ [การแพทย์]
melanocyte stimulating hormone (MSH)ฮอร์โมนกระตุ้นเมลาโนไซต์, ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนกลาง ในสัตว์เลือดเย็นฮอร์โมนนี้จะทำให้รงควัตถุภายในเซลล์กระจายทั่วเซลล์ ทำให้สีตัวเข้มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
melaninเมลานิน, รงควัตถุสีน้ำตาลแก่หรือดำ ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นสีอยู่ในเนื้อเยื่อของสัตว์ เช่น ผิวหนัง เส้นผม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iceland Sparผลึกคาลไซด์ [การแพทย์]
Melancholiaความซึมเศร้าอย่างรุนแรง [การแพทย์]
Melancholia, Involutionalโรคจิตซึมเศร้าในวัยต่อ, โรคอารมณ์เศร้าในวัยต่อ [การแพทย์]
Melanin Granulesเม็ดสีผิว, เมลานินแกรนูล [การแพทย์]
Melanin Pigmentsสารสีเมลานิน, การสร้างสีผิว, สีเมลานิน [การแพทย์]
Melaninsเมลานิน, สาร; เมลานิน; เม็ดสี [การแพทย์]
Melanoblastsเมลาโนบลาส [การแพทย์]
Melanocarcinomaไฝมะเร็ง [การแพทย์]
Melanocyte Stimulating Effectตัวกระตุ้นการทำงานของเซลล์ซึ่งสร้างสีของร่างกาย [การแพทย์]
Melanocytesเมลาโนซัยต์; เมลาโนไซต์, เซลล์; เมลาโนไซท์; เมลาโนซัยท์; เม็ดเลือดขาวที่มีสีดำ; เซลล์สร้างสี; เซลล์สร้างสีเมลานินของผิวหนัง [การแพทย์]
Melanocytes, Atypicalเมลาโนซัยท์ที่เปลี่ยนแปลงผิดแบบเดิม [การแพทย์]
Melanocytosis, Dermalจุดมองโกเลียน [การแพทย์]
Melanomaเมลาโนมา, เนื้องอก; เมลาโนมา; มะเร็งผิวหนัง; เมลาโนม่า [การแพทย์]
Melanoma Insituเมลาโนมาอินไซตู [การแพทย์]
Melanoma Insitu, Malignantไฝมะเร็งอินไซตู [การแพทย์]
Melanoma, Intraepidermalเมลาโนมาในชั้นหนังกำพร้า [การแพทย์]
Melanoma, Malignantไฝมะเร็ง, เมลโนมาชนิดร้าย, มะเร็งผิวหนังเมลาโนม่าชนิดร้าย, มะเร็งเมลาโนม่า [การแพทย์]
Melanoma, Nodularไฝมะเร็งแบบตุ่ม [การแพทย์]
Melanoma, Nodular Malignantไฝมะเร็งชนิดตุ่ม [การแพทย์]
Melanoma, Superficial Spreadingไฝมะเร็งชนิดพาเจตอยด์ [การแพทย์]
Melanophoresเมลาโนฟอร์ [การแพทย์]
Melanosisเมลาโนซิส, โรค; เมลาโนซิส; เมลาโนสีส [การแพทย์]
Melanosis Coliเมลาโนซิสโคไล [การแพทย์]
Melanosomesเมลาโนโซม [การแพทย์]
Myomelanosisเนื้องอกสีดำในกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
freelancer[ฟรีแลนซ์ - เซอะ] (n) บุคคค ที่เสนอตนเองเพื่อรับทำงาน ตามคำสั่ง ของผู้ว่าจ้าง รับจ้าง ทำงาน อิสระ รับไปทำด้วยตัวคนเดียว หรืองานบางประเภท ที่นายจ้าง ต้องการ
homeland security (n ) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mélanie Prouvost.เมลานี พรูโวท์ The Page Turner (2006)
Hello, Mélanie. Go ahead.หวัดดีเมลานี เล่นเลย The Page Turner (2006)
Mélanie Prouvost.เมลานี พรูโวท์ The Page Turner (2006)
You're Mélanie?- เมลานีใช่มั้ย The Page Turner (2006)
Sir, this is Mélanie Prouvost, our new intern.- ได้ค่ะ ท่านคะ นี่เมลานี พรูโวท์ เด็กฝึกงานคนใหม่ The Page Turner (2006)
Hi Mélanie.ไง เมลานี The Page Turner (2006)
- See you tomorrow, Mélanie. - Yes, sir.- พรุ่งนี้เจอกัน เมลานี The Page Turner (2006)
You're Mélanie?สวัสดีจีะ - เมลานีใช่มั้ย The Page Turner (2006)
Run along, Tristan. I need a word with Mélanie. What about?ตามแม่ไป ทริสตอง พ่อมีเรื่องคุยกับเมลานี The Page Turner (2006)
Mélanie will call you for dinner.เล่นไปเรื่อยๆ เมลานีจะมาเรียกไปทานมื้อเย็น The Page Turner (2006)
Did you know Mélanie plays the piano?รู้รึเปล่า เมลานีเคยเล่นเปียโน The Page Turner (2006)
Mélanie will be great. I can feel it.เมลานีจะทำได้ ฉันมั่นใจ The Page Turner (2006)
Mélanie, you'll be here, right? - Yes.เมลานีจะอยู่ใช่มั้ย The Page Turner (2006)
And thanks to Mélanie, we will be.และเราจะเป็นได้ ต้องขอบคุณเมลานี The Page Turner (2006)
Have you met Mélanie?- หวัดดี ทริสตอง - หวัดดีฮะ The Page Turner (2006)
Have you seen Mélanie?- เห็นเมลานีมั้ย The Page Turner (2006)
- It has to be Mélanie.- ต้องเป็นเมลานีคนเดียวเท่านั้น The Page Turner (2006)
Is it Mélanie?เมลานีใช่มั้ย The Page Turner (2006)
Mélanie, I want to see you again.เมลานี ฉันอยากเจอเธออีก The Page Turner (2006)
Mélanie, I want to see you again. I love you.เมลานี ฉันอยากเจอเธออีก The Page Turner (2006)
How about waking Mélanie up?ไปปลุกเมลานีสิ The Page Turner (2006)
Has Mélanie left already?เมลานีไปแล้วเหรอ The Page Turner (2006)
Téguélan!TéguélanBrightness (1987)
- Belle melange?- Belle mélange? Tortilla Soup (2001)
And this year's soup is a spring tureen with a mélange of roasted vegetables fresh herbs and wild mushrooms.Und die Suppe dieses Jahres ist eine Frühlingssuppe mit einer Mélange aus geröstetem Gemüse, frischen Kräutern und Wildpilzen. The Tale of Despereaux (2008)
With Mélanie Ervy and Stéphane Patten.Mit Mélanie Harvie und Stéphane Patton. La peur de l'eau (2011)
Of course, journalists were shocked, but I got Cassel to play Dutroux,Ich bekam Ärger mit der Presse, aber ich hab Cassel für Dutroux. Als Mélissa hab ich Mélanie Laurent. Play It Like Godard (2011)
We haven't seen Melanie much.Mélanie war lange nicht hier. Sexual Chronicles of a French Family (2012)
So no more Melanie.Dann sehen wir Mélanie also nicht mehr. Sexual Chronicles of a French Family (2012)
It upset me what you said about Melanie.Das mit Mélanie macht mir Sorgen. Sexual Chronicles of a French Family (2012)
Mélanie, please, she killed herself. She wasn't executed.Ich bitte dich, Mélanie, es ist ein Selbstmord, keine Hinrichtung. La face (2016)
Mélanie Florian, Deputy Prosecutor.Mélanie Florian, Stellvertretende Staatsanwältin. La face (2016)
People want blood, Mélanie.Die Menge will But sehen, Mélanie. La face (2016)
I saw everything, Mélanie.Ich habe alles gesehen, Mélanie. La face (2016)
Over time, and also thanks to you, I thought I'd forgotten all that red. But phobias are stubborn, Mélanie.Mit der Zeit und auch dank dir glaubte ich, all dieses Rot vergessen zu haben, aber Phobien sind eigenwillig, Mélanie. La face (2016)
I killed her, Mélanie. I killed her.Ich habe sie getötet, Mélanie. La face (2016)
Mélanie Florian asked to be heard as a witness.Mélanie Florian verlangte als Zeugin vernommen zu werden. La face (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ร้าง[N] vacant land, See also: deserted place, wasteland, Example: เมื่อซื้อที่แล้วไม่ได้มาปลูกบ้าน ปล่อยให้เป็นที่ร้างอยู่อย่างนั้น ซอยที่อยู่บริเวณนี้จึงเป็นซอยเปลี่ยว, Count unit: แห่ง, ที่
ละห้อย[ADV] woefully, See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look, Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม, Example: เขาทำหน้าละห้อยรอคอยข่าวและความหวังอย่างลมๆ แล้งๆ, Thai definition: รู้สึกสะเทือนใจ ชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศก[ADJ] sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศกสลด[V] grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai definition: เศร้าเสียใจ
สลดใจ[V] be sorrowful, See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve, Ant. ชุ่มชื่นใจ, Example: เมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้ว พวกเรารู้สึกสลดใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ที่ได้รู้เห็นความทุกข์ หรือพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของผู้อื่น
น่าเศร้า[V] be sad, See also: be regrettable, be sorrowful, be lamentable, be mournful, be melancholy, Syn. น่าเศร้าใจ, น่าสลดใจ, Example: ประเทศไทยเองก็มีถ้ำเป็นจำนวนมากแต่น่าเศร้าที่มีถ้ำหลายแห่งถูกทำลายไปโดยนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและคนในพื้นที่
ขุ่นมัว[V] depress, See also: be melancholy, be gloomy, Syn. หม่นหมอง, ขุ่นหมอง, Ant. พอใจ, Example: เดี๋ยวนี้อารมณ์ฉันมักจะขุ่นมัวได้ง่าย เห็นอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด, Thai definition: ไม่แจ่มใสหรือไม่เบิกบานต่อสิ่งรอบข้าง
ความหดหู่[N] melancholy, See also: depression, sadness, dejection, despondency, Syn. ความสลดใจ, Example: ข่าวเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อสร้างความหดหู่ให้แก่เขาเป็นอันมาก, Thai definition: การห่อเหี่ยวไม่ชื่นบานใจ
ความสะเทือนใจ[N] depression, See also: melancholy, Example: โศกนาฎกรรมที่กฤษณา อโศกสินนำเรื่องพุ่งขึ้นไปสู่ความสะเทือนใจสูงสุดแก่ผู้อ่าน, Thai definition: การมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ
หมอง[V] look sad, See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy, Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองเศร้า, หมองคล้ำ, Ant. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า, Example: หน้าพ่อหมองลงกว่าคราวก่อนที่มาเยี่ยม
ปี่พาทย์[N] Thai orchestra consisting of five groups of wood and percussion instruments, See also: gamelan, Syn. พิณพาทย์, Example: โรงละครแห่งชาติมักจัดแสดงการบรรเลงเพลงโดยวงปี่พาทย์อยู่เป็นประจำ, Count unit: วง, Thai definition: เครื่องประโคมทีมีปี่เป็นหลัก และประกอบด้วยกลองใหญ่ ตะโพน ระนาด ฆ้องวง ฯ
ลูกระนาด[N] a piece of gamelan, Example: เขาเอาแก้วหล่อให้เป็นลูกระนาด
เศร้า[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, Ant. สุข, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้า[V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, ซึมเซา, เสียใจ, Ant. สุข, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: เป็นทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ
เศร้าสร้อย[ADJ] sad, See also: sorrowful, grievous, regretful, depressed, melancholic, mournful, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, ซึมเซา, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย, Thai definition: ที่มีความทุกข์ระทมใจ
เศร้าสร้อย[V] be sad, See also: be sorrowful, be grieved, regret, be depressed, be melancholic, mourn, Syn. สลด, ระทด, ทุกข์ใจ, เศร้าหมอง, โศกสลด, เศร้า, โศกเศร้า, Ant. สุข, Example: ฉันไม่เคยเห็นเขาเศร้าสร้อยเช่นนี้มาก่อน, Thai definition: ี่มีความทุกข์ระทมใจ
ตันอกตันใจ[V] constrain, See also: depress, downcast, melancholy, be at one's wit end, be helpless, Syn. อัดอั้นใจ, อึดอัดใจ, สับสน, ตีบตันใจ, อัดอั้นตันใจ, Ant. โล่งอก, โล่งใจ, Example: เธอตันอกตันใจที่จะต้องเลือกระหว่างครอบครัวและหัวใจ, Thai definition: ตัดสินใจไม่ถูก
ตาละห้อย[ADV] with sad eyes, See also: with melancholy eyes, Example: เขานั่งตาละห้อยอ้อนแม่ขอไปเที่ยวทะเลด้วย, Thai definition: อย่างทำตาแสดงอาการโอดครวญน่าสงสาร
เจ้าทุกข์[ADJ] depressed, See also: sad, sorrowful, melancholy, Example: แม่บอกว่าเด็กถอนใจไม่ดี เดี๋ยวใครเขาจะว่าเป็นคนเจ้าทุกข์, Thai definition: ที่มีหน้าเศร้าอยู่เสมอ
บ้านเกิดเมืองนอน[N] homeland, See also: motherland, fatherland, Syn. ปิตุภูมิ, มาตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: หล่อนได้มีโอกาสเดินทางกลับยังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง หลังจากที่ได้พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลาร่วมสิบปี, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
บ้านเกิด[N] homeland, See also: hometown, native village, birthplace, Syn. รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, Example: เขาต้องการจะไปเป็นหมอชนบทที่บ้านเกิด ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ต้องการไปอยู่ในที่เจริญแล้ว, Thai definition: ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด
รกราก[N] birthplace, See also: origin, homeland, hometown, Syn. ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม, Example: เขามีรกรากอยู่ที่เชียงใหม่
ปรอย[V] be sad, See also: be downcast, be woebegone, be sorrowful, be melancholy, Syn. เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง, Ant. สดใส, แจ่มใส, สมชื่น, Example: เธอชอบทำตาปรอย, Thai definition: ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา)
มลาน[ADJ] sad, See also: sorrowful, low-spirited, melancholy, depressed, gloomy, Syn. โศกเศร้า, หมอง
ความคิดล่องลอย[N] autism, See also: imagination, melancholy, conjecture, Syn. ความคิดฝัน, ความเพ้อฝัน
ทุ่งโล่ง[N] plain, See also: meadow, prairie, pampas, pastureland, range, Count unit: แห่ง
ทุ่งหญ้า[N] grassland, See also: prairie, meadow, pampas, pastureland, range, Syn. ท้องทุ่ง, Count unit: แห่ง
โทมนัส[N] sadness, See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency, Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า, Notes: (บาลี)
เหงาหงอย[V] feel lonesome, See also: be dispirited, be depressed, be melancholic, Syn. หงอยเหงา, เศร้าซึม, เหงา, เปล่าเปลี่ยว, Example: เด็กที่ขาดมารดามักจะเหงาหงอยบ่อยๆ แล้วจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหา
ความรันทด[N] melancholy, See also: sorrowfulness, sadness, Syn. ความหดหู่, ความเศร้าโศก, ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Ant. ความสุข, ความสดชื่น, ความเบิกบาน, Example: แววตาของเขาคลอฉ่ำไปด้วยความรันทดเสมอนับตั้งแต่ลูกสาวป่วย
หม่น[V] be melancholy, See also: be pensive, be sorrowful, be gloomy, Syn. หมอง, หม่นหมอง, Ant. ใส, สดใส, Example: สีหน้าเขาหม่นลงเมื่อพูดถึงคนรักเก่า
เศร้าใจ[V] feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, be sad, droop, Syn. หดหู่, Example: ผมมองเห็นสภาพของเขาแล้วเศร้าใจ, Thai definition: รู้สึกหดหู่ สาเหตุมักเป็นเพราะคนอื่น
สลด[V] feel sad, See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, droop, Syn. เศร้าใจ, เสียใจ, Example: ชายหนุ่มวัยรุ่นรู้สึกสลดเข้าไปในจิตใจทันทีเมื่อนึกถึงโลกอันมืดมิดของชายคนนั้น
อาชีพอิสระ[N] freelance

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland   FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
หอบ[adj.] (høp) FR: haletant ; pantelant
อีแร้งสีน้ำตาล[n. exp.] (īraēng sī nāmtān) EN: Slender-billed Vulture ; Long-billed Vulture   FR: Vautour à long bec [m] ; Vautour à bec élancé [m] ; Vautour des Indes [m]
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]
เจือ[v.] (jeūa) EN: mix ; mingle ; blend   FR: mélanger
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
การผสม[n.] (kān phasom) FR: mélange [m] ; mixture [f]
การปนกัน[n. exp.] (kān pon kan) FR: mélange [m]
คละ[n.] (khla) EN: mixture   FR: assortiment [m] ; mélange [m]
คละ[v.] (khla) EN: mix ; assort ; mingle ; blend ; be mixed   FR: assortir ; mélanger
คละ[adj.] (khla) EN: mixed ; unsorted ; unassorted   FR: mélan
เคล้า[v.] (khlao) EN: mix ; mingle ; blend ; combine   FR: mêler ; mélanger
คลุก[n.] (khluk) EN: mix ; blend ; stir ; mingle   FR: mélanger ; homogénéiser
คน[v.] (khon) EN: stir ; mix ; blend ; mingle   FR: remuer ; mélanger
ขุ่น[v.] (khun) EN: be clouded by anger/melancholy ; be angry ; resent   
ขุ่นมัว[v.] (khunmūa) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy   FR: déprimer
ความหดหู่[n.] (khwām hothū) EN: depression ; melancholy   
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit lǿngløi) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture   
ความเศร้าใจ[n.] (khwām saojai) EN: sorrow   FR: mélancolie [f]
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosōk) EN: distress ; melancholy   
ก๊อกปรับทางน้ำม[n. exp.] (kǿk prap thāng nām) EN: adjustable faucet   FR: mélangeur [m]
เกร็ด[n.] (kret) EN: branch ; miscelany ; medley   FR: mélange [m] ; collection [f]
กวน[v.] (kūan) EN: mix ; stir ; whip   FR: remuer ; mélanger ; brouiller ; battre
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful   FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look   
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant   FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute   FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
เมลานิน[n.] (mēlānin) EN: melanin   FR: mélanine [f]
เมลาโนโซม[n.] (mēlānōsōm) EN: melanosome   
หม่น[v.] (mon) EN: be melancholy ; be pensive ; be sorrowful ; be gloomy   
เหงาหงอย[v.] (ngao-ngøi) EN: feel lonely ; feel lonesome ; be dispirited ; be depressed ; be melancholic   
เหงาหงอย[adj.] (ngao-ngøi) EN: lonesome ; dispirited ; depressed ; melancholic   FR: mélancolique ; cafardeux
นิวซีแลนด์[n. prop.] (Niū Sīlaēn) EN: New Zealand   FR: Nouvelle-Zélande [f]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำ[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa dam) EN: Black-headed Bunting   FR: Bruant mélanocéphale [m]
นกคิตติเวคขาดำ[n. exp.] (nok Khittiwek kha dam) EN: Black-legged Kittiwake   FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle
นกนางนวลแฮร์ริ่ง[n. exp.] (nok nāng-nūan Haērring) EN: Herring Gull   FR: Goéland argenté [m] ; Goéland à manteau bleu [m]
นกนางนวลหางดำ[n. exp.] (nok nāng-nūan hāng dam) EN: Black-tailed Gull   FR: Goéland à queue noire [m] ; Mouette du japon [m]
นกนางนวลหัวดำใหญ่ [n. exp.] (nok nāng-nūan hūa dam yai) EN: Palla's Gull ; Great Black-headed Gull   FR: Goéland ichthyaète [m] ; Goéland à tête noire [m] ; Mouette ichthyaète [f] ; Grande Mouette à tête noire [f]
นกนางนวลขอบปีกขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan khøp pīk khāo) EN: Black-headed Gull ; Common Black-headed Gull   FR: Mouette rieuse [f] ; Mouette rieuse d’Europe [f] ; Goéland rieur [m]
นกนางนวลหลังดำเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam lek) EN: Lesser Black-backed Gull   FR: Goéland brun [m] ; Goéland à pieds jaunes [m] ; Goéland voisin (L. f. graellsii) [m]
นกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซีย[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam phan Rassīa) EN: Heuglin's Gull   FR: Goéland d’Heuglin [m]
นกนางนวลเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lek) EN: Little Gull   FR: Mouette pygmée [f] ; Goéland pygmée [m] ; Goéland à pieds rouges [m]
นกนางนวลปากเหลือง [n. exp.] (nok nāng-nūan pāk leūang) EN: Mew Gull ; Common Gull   FR: Goéland cendré [m] ; Goéland à bec court [m] ; Mouette à pieds blancs [f] ; Mouette cendrée [f] ; Mouette grise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELAN    IY1 L AH0 N
ELAND    IY1 L AH0 N D
ELANE    AH0 L EY1 N
FELAN    F EH1 L AH0 N
CHELAN    CH EH1 L AH0 N
HEELAN    HH IY1 L AH0 N
DELAND    D AH0 L AE1 N D
PHELAN    F EH1 L AH0 N
WHELAN    W EH1 L AH0 N
DELANE    D EH1 L AH0 N
DELANO    D AH0 L AA1 N OW0
DELANO    D EH1 L AH0 N OW0
DELANY    D EH1 L AH0 N IY0
HELANE    HH AH0 L EY1 N
IRELAN    IH0 R EY0 L AA1 N
WHELAN    HH W IY1 L AH0 N
MELAND    M EH1 L AH0 N D
LELAND    L IY1 L AH0 N D
KEELAN    K IY1 L AH0 N
MELANY    M EH1 L AH0 N IY0
CELANI    CH EH0 L AA1 N IY0
CELANO    CH EH0 L AA1 N OW0
WHELAN    HH W EH1 L AH0 N
UELAND    UH1 L AH0 N D
WHELAN    W IY1 L AH0 N
BELAND    B EH1 L AH0 N D
MELANBY    M EH1 L AH0 N B IY0
MELANIE    M EH1 L AH0 N IY0
NIELAND    N IY1 L AH0 N D
EVELAND    IY1 V L AH0 N D
EXCELAN    EH2 K S EH1 L AH0 N
MELANIN    M EH1 L AH0 N IH2 N
ZEELAND    Z IY1 L AH0 N D
EGELAND    EH1 G AH0 L AH0 N D
DONELAN    D AA1 N AH0 L AE0 N
IRELAND    AY1 R L AH0 N D
BRELAND    B R EH1 L AH0 N D
MELANGE    M EH1 L AE0 NG
WIELAND    W IY1 L AH0 N D
CLELAND    K L EH1 L AH0 N D
IRELAND    AY1 ER0 L AH0 N D
WHEELAN    HH W IY1 L AH0 N
ICELAND    AY1 S L AH0 N D
WHEELAN    W IY1 L AH0 N
DELANCY    D EH1 L AH0 N S IY0
COPELAN    K AA1 P AH0 L AE0 N
DELANEY    D AH0 L EY1 N IY0
DELANGE    D EH1 L EY0 N JH
DELANOY    D EH1 L AH0 N OY0
ROELAND    R OW1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
_elan    (n) (ei1 l aa1 n)
eland    (n) (ii1 l @ n d)
Phelan    (n) (f ii1 l a n)
elands    (n) (ii1 l @ n d z)
Iceland    (n) (ai1 s l @ n d)
Ireland    (n) (ai1 @ l @ n d)
foreland    (n) (f oo1 l @ n d)
homeland    (n) (h ou1 m l a n d)
m_elange    (n) (m ei1 l aa n zh)
Cleveland    (n) (k l ii1 v l @ n d)
Icelander    (n) (ai1 s l @ n d @ r)
Icelandic    (n) (ai1 s l @1 n d i k)
celandine    (n) (s e1 l @ n d ai n)
forelands    (n) (f oo1 l @ n d z)
freelance    (v) (f r ii1 l aa n s)
homelands    (n) (h ou1 m l a n d z)
m_elanges    (n) (m ei1 l aa n zh i z)
wasteland    (n) (w ei1 s t l a n d)
Icelanders    (n) (ai1 s l @ n d @ z)
Venezuelan    (n) (v e2 n i z w ei1 l @ n)
celandines    (n) (s e1 l @ n d ai n z)
freelanced    (v) (f r ii1 l aa n s t)
freelances    (v) (f r ii1 l aa n s i z)
melancholy    (n) (m e1 l @ ng k o l ii)
wastelands    (n) (w ei1 s t l a n d z)
Venezuelans    (n) (v e2 n i z w ei1 l @ n z)
freelancing    (v) (f r ii1 l aa n s i ng)
melancholia    (n) (m e2 l @ n k ou1 l i@)
melancholic    (j) (m e2 l @ ng k o1 l i k)
Michelangelo    (n) (m ai1 k @ l a1 n jh @ l ou)
Westmoreland    (n) (w e1 s t m @ l @ n d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ภูมิประเทศ เช่น ein bergiges Gelände ภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ
gelangweilt(adv) ด้วยท่าทางอาการเบื่อหน่าย เช่น Jahn hört der Vorlesung ziemlich gelangweilt zu. ยาห์นนั่งเรียนด้วยอาการเบื่อหน่าย, See also: R. langweilig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwung {m}; Elan {m}dash; elan; élan; panache [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species) [Add to Longdo]
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy [Add to Longdo]
アイスランド語[アイスランドご, aisurando go] (n) Icelandic (language) [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
エクセラン[, ekuseran] (n) Excelan [Add to Longdo]
エランド;イランド[, erando ; irando] (n) eland [Add to Longdo]
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre [Add to Longdo]
カーゴカルト[, ka-gokaruto] (n) cargo cult (Melanesian belief system) [Add to Longdo]
ガメラン(P);ガムラン[, gameran (P); gamuran] (n) gamelan (traditional Indonesian music ensemble) (ind [Add to Longdo]
キヘリキンチャクダイ[, kiherikinchakudai] (n) black-velvet angelfish (Chaetodontoplus melanosoma) [Add to Longdo]
シルバーシャーク;シルバー・シャーク[, shiruba-sha-ku ; shiruba-. sha-ku] (n) silver shark (Balantiocheilos melanopterus); Bala shark; tricolor shark; shark minnow [Add to Longdo]
ジャイアントパンダ[, jaiantopanda] (n) giant panda (Ailuropoda melanoleuca) [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
ツーアイドコーラルフィッシュ[, tsu-aidoko-rarufisshu] (n) twospot coralfish (Coradion melanopus); twoeye coralfish [Add to Longdo]
デキシーランド[, dekishi-rando] (n) Dixieland [Add to Longdo]
デキシーランドジャズ[, dekishi-randojazu] (n) Dixieland jazz [Add to Longdo]
ハイマート[, haima-to] (n) homeland (ger [Add to Longdo]
ハドック[, hadokku] (n) haddock (Melanogrammus aeglefinus) [Add to Longdo]
フリージャーナリスト[, furi-ja-narisuto] (n) freelance journalist [Add to Longdo]
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P) [Add to Longdo]
フリーライター[, furi-raita-] (n) freelance writer [Add to Longdo]
フリーランス[, furi-ransu] (n,adj-no) freelance; (P) [Add to Longdo]
ブラックティップ・リーフ・シャーク;ブラックティップリーフシャーク[, burakkuteippu . ri-fu . sha-ku ; burakkuteippuri-fusha-ku] (n) (See 妻黒・1) blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus, species of requiem shark mostly found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ブラックバックバタフライフィッシュ;ブラックバック・バタフライフィッシュ[, burakkubakkubatafuraifisshu ; burakkubakku . batafuraifisshu] (n) blackback butterflyfish (Chaetodon melannotus, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ホキ[, hoki] (n) hoki (Macruronus novaezelandiae); blue grenadier [Add to Longdo]
ボナン[, bonan] (n) (See ガムラン) bonang (small gongs used in the Javanese gamelan) (ind [Add to Longdo]
メラニン[, meranin] (n,adj-no) melanin; (P) [Add to Longdo]
メラネシア人[メラネシアじん, meraneshia jin] (n) Melanesian (people) [Add to Longdo]
メラノーマ[, merano-ma] (n) melanoma [Add to Longdo]
メラノサイト[, meranosaito] (n) melanocyte [Add to Longdo]
メランコリー[, merankori-] (n) melancholy [Add to Longdo]
メランコリア[, merankoria] (n) melancholia [Add to Longdo]
メランコリック[, merankorikku] (adj-na) melancholic [Add to Longdo]
愛斯蘭[あいすらんど;アイスランド, aisurando ; aisurando] (n) (uk) Iceland [Add to Longdo]
愛蘭[あいるらんど;アイルランド;アイアランド, airurando ; airurando ; aiarando] (n) (uk) Ireland; Eire [Add to Longdo]
悪性黒色腫[あくせいこくしょくしゅ, akuseikokushokushu] (n) malignant melanoma [Add to Longdo]
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n,adj-na) gloom; melancholy [Add to Longdo]
依蘭苔[えいらんたい;エイランタイ, eirantai ; eirantai] (n) (uk) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
鰯(P);鰮[いわし, iwashi] (n) pilchard (esp. the Japanese pilchard, Sardinops melanostictus); sardine (esp. the sardine of the Japanese pilchard); (P) [Add to Longdo]
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]
陰鬱;陰うつ;陰欝(iK)[いんうつ, in'utsu] (adj-na,n) gloom; melancholy [Add to Longdo]
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P) [Add to Longdo]
黄色猩猩蠅;黄色猩々蠅[きいろしょうじょうばえ;キイロショウジョウバエ, kiiroshoujoubae ; kiiroshoujoubae] (n) (uk) Drosophila melanogaster (species of fruit fly) [Add to Longdo]
家郷[かきょう, kakyou] (n) one's homeland; one's old home [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] (n,vs) (1) reclamation (of wasteland); cultivation; (2) pioneering; pathfinding; trail-blazing; (P) [Add to Longdo]
干潟[ひがた, higata] (n) tidal flat; tideland; (P) [Add to Longdo]
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克利夫兰[Kè lì fū lán, ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ ㄈㄨ ㄌㄢˊ, / ] Cleveland [Add to Longdo]
克朗[kè lǎng, ㄎㄜˋ ㄌㄤˇ, ] Krone (currency of Norway, Denmark, Iceland and Sweden) [Add to Longdo]
冰岛[Bīng dǎo, ㄅㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] Iceland [Add to Longdo]
冰洲石[Bīng zhōu shí, ㄅㄧㄥ ㄓㄡ ㄕˊ, ] Iceland spar [Add to Longdo]
北爱尔兰[Běi Ài ěr lán, ㄅㄟˇ ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ, / ] Northern Ireland [Add to Longdo]
台地[tái dì, ㄊㄞˊ ㄉㄧˋ, ] tableland; mesa [Add to Longdo]
国土安全[guó tǔ ān quán, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, / ] homeland security [Add to Longdo]
国土安全部[guó tǔ ān quán bù, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] (US) Department of Homeland Security [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] wasteland; wild [Add to Longdo]
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, ] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality [Add to Longdo]
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, ] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly [Add to Longdo]
大熊猫[dà xióng māo, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄥˊ ㄇㄠ, / ] giant panda (Ailuropoda melanoleuca) [Add to Longdo]
委内瑞拉马脑炎病毒[wěi nèi ruì lā mǎ nǎo yán bìng dú, ㄨㄟˇ ㄋㄟˋ ㄖㄨㄟˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] Venezuelan equine encephalitis (VEE) virus [Add to Longdo]
岢岚[Kě lán, ㄎㄜˇ ㄌㄢˊ, / ] (N) Kelan (place in Shanxi) [Add to Longdo]
悲愁[bēi chóu, ㄅㄟ ㄔㄡˊ, ] melancholy [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing [Add to Longdo]
惆怅[chóu chàng, ㄔㄡˊ ㄔㄤˋ, / ] melancholy; depression [Add to Longdo]
愁绪[chóu xù, ㄔㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] melancholy [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] melancholy; sincere [Add to Longdo]
爱尔兰[Ài ěr lán, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ, / ] Ireland [Add to Longdo]
爱尔兰共和国[Ài ěr lán Gòng hé guó, ㄞˋ ㄦˇ ㄌㄢˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Republic of Ireland [Add to Longdo]
感伤[gǎn shāng, ㄍㄢˇ ㄕㄤ, / ] sad; down-hearted; sentimental; pathos; melancholy [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy [Add to Longdo]
故土[gù tǔ, ㄍㄨˋ ㄊㄨˇ, ] native country; one's homeland [Add to Longdo]
故乡[gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] home; homeland; native place [Add to Longdo]
散闷[sàn mèn, ㄙㄢˋ ㄇㄣˋ, / ] to divert oneself from melancholy [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, ] restless, melancholy [Add to Longdo]
消愁解闷[xiāo chóu jiě mèn, ㄒㄧㄠ ㄔㄡˊ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] lit. to eliminate worry and dispel melancholy (成语 saw); diversion from boredom; to dispel depression or melancholy; to relieve stress; a relaxing pass-time [Add to Longdo]
白屈菜[bái qū cài, ㄅㄞˊ ㄑㄩ ㄘㄞˋ, ] greater celandine [Add to Longdo]
眼色素层黑色素瘤[yǎn sè sù céng hēi sè sù liú, ㄧㄢˇ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ ㄘㄥˊ ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] uveal melanoma [Add to Longdo]
祖国[zǔ guó, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] homeland; motherland [Add to Longdo]
米开朗基罗[Mǐ kāi lǎng jī luó, ㄇㄧˇ ㄎㄞ ㄌㄤˇ ㄐㄧ ㄌㄨㄛˊ, / ] Michelangelo [Add to Longdo]
草场[cǎo chǎng, ㄘㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] pastureland [Add to Longdo]
荒原[huāng yuán, ㄏㄨㄤ ㄩㄢˊ, ] wasteland [Add to Longdo]
荒地[huāng dì, ㄏㄨㄤ ㄉㄧˋ, ] wasteland; uncultivated land [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] to curl up (like a scroll); to huddle; Melania libertina; wriggle (as a worm) [Add to Longdo]
解闷[jiě mèn, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] to relieve boredom or melancholy; a diversion [Add to Longdo]
解愁[jiě chóu, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄡˊ, ] to relieve melancholy [Add to Longdo]
贺兰[Hè lán, ㄏㄜˋ ㄌㄢˊ, / ] (N) Helan (place in Ningxia) [Add to Longdo]
都伯林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland; also written 都柏林 [Add to Longdo]
都柏林[Dū bó lín, ㄉㄨ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Dublin, capital of Ireland [Add to Longdo]
钉螺[dīng luó, ㄉㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ, / ] Oncomelania [Add to Longdo]
离开故乡[lí kāi gù xiāng, ㄌㄧˊ ㄎㄞ ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] to leave one's homeland [Add to Longdo]
雷克雅维克[Léi kè yǎ wéi kè, ㄌㄟˊ ㄎㄜˋ ㄧㄚˇ ㄨㄟˊ ㄎㄜˋ, / ] Reykjavik (capital of Iceland) [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] dense (growth); melancholy [Add to Longdo]
黑素[hēi sù, ㄏㄟ ㄙㄨˋ, ] melanin; black pigment [Add to Longdo]
黑色素[hēi sè sù, ㄏㄟ ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, ] black pigment; melanin [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
松島[まつしま, matsushima] (beruehmte Seelandschaft noerdlich von Sendai) [Add to Longdo]
陰気[いんき, inki] Dunkelheit, Truebsinn, Melancholie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top