Search result for

lollies

(73 entries)
(1.8919 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lollies-, *lollies*, lollie , lolly
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lollies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lollies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lollipop[N] อมยิ้ม, See also: ลูกอมที่มีไม้เล็กๆ, Syn. sucker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lollipop(ลอล'ลิพอพ) n. ขนมที่ติดกับปลายไม้,ขนม,เงิน., Syn. lollypop

English-Thai: Nontri Dictionary
lollipop(n) อมยิ้ม,ตังเม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the Chordettes, with Lollipop.มันคือ คอร์เดทเทส กับโลลลี่ป๊อป Stand by Me (1986)
Lollipops.โลลิป้อป Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You like lollipops?ชอบอมยิ้มมั้ย The Brave One (2007)
Did you follow the shiny man to Lollipop Land or the Rainbow Junction?แล้วนายตามไอ้มนุษย์มันวาวนั่นไปดินแดนอมยิ้มหรือสี่แยกสีรุ้งหรือเปล่า Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
yeah,he's -- he's got... lollipop disease.ใช่ คือ เขาเป็น... โรคโรลลี่ป๊อบ Wishful Thinking (2008)
lollipop disease.โรคโรลลี่ป๊อบน่ะ Wishful Thinking (2008)
Hey, doc. Uh, don't you hand out lollipops to brave little boys?หมอคะ ไม่แจกอมยิ้มเด็กเก่งหน่อยเหรอคะ Back in Business (2008)
Coach Cherkov, I would invite you, but I know you have your meeting with the Lollipop Guild.โค๊ช เชอร์ค๊อฟ\ ฉันอยากเชิญนายด้วย แต่ฉันรู้ว่านายต้องมีประชุม\ สมาคมคนแคระ The Love Guru (2008)
You ate that lollipop out of that stripper's snatch. You wanted to do it.นายกินอมยิ้มจากจิ๋มของสาวจ้ำบ๊ะ นายอยากทำมัน Pineapple Express (2008)
Who gave you that lollipop? Let's go.ใครเอาอมยิ้มให้แก ไปกันได้แล้ว Pineapple Express (2008)
- Lolli?พวกเขาแลกเปลี่ยนของเหลวกัน House Divided (2009)
- You want a lollipop?ไปเริ่มปาร์ตี้นี้กัน Everyone (2009)
We represent the Lollipop Guild, and we want you.เราเป็นตัวแทน จากแก๊งลอลลี่ป๊อป เราอยากได้ตัวนาย The Vengeance Formulation (2009)
Lollipop!Lollipop! Planet 51 (2009)
Lollipop!Lollipop! ถ Planet 51 (2009)
Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolli!Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolliPlanet 51 (2009)
Lollipop! ¶อมยิม Planet 51 (2009)
Lollipop performed by Sophie GreenLollipop performed by Sophie Green Planet 51 (2009)
Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolli!Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolliPlanet 51 (2009)
Lollipop! ¶อมยิม Planet 51 (2009)
Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolli!Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolliPlanet 51 (2009)
Lollipop!Lollipop! Planet 51 (2009)
¶ But lollipop is mine ¶ถ But lollipop is mine ถ Planet 51 (2009)
Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolli!Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolliPlanet 51 (2009)
Lollipop! ¶อมยิม Planet 51 (2009)
¶ But lollipop is mine ¶ถ But lollipop is mine ถ Planet 51 (2009)
Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolli!Lollipop lollipop Oh, lolli lolli lolliPlanet 51 (2009)
We'll give her a giant lollipop and tell everyone she's a munchkin.เราจะซื้อโลลิป็อปยักษ์ให้เธอ แล้วบอกทุกคนว่าเธอคือคนแคระ Pilot (2010)
- They have lollipops.- เขามีอมยิ้มนี่ Shrek Forever After (2010)
Or buy you a lollipop.หรือซื้ออมยิ้มให้ Perfect Sense (2011)
I want a lollipop. Do you like karaoke?อมยิ้มอันซิ ชอบคาราโอเกะมั้ย Horrible Bosses (2011)
Is this a lollipop?อมยิ้ม? Always in Control (2011)
You're not stealing lollipops anymore, Humpty. This is getting serious.เจ้าไม่ได้ขโมยแค่อมยิ้มนะ ฮัมพ์ตี้ นี่มันจริงจังมากขึ้นแล้วนะ Puss in Boots (2011)
I mean, I ate saltines, drank herbal tea and sucked on lollipops.ฉันหมายความว่า ฉันกินของเค็มๆไป ดื่มชาสมุนไพร / แล้วก็ดูดอมยิ้ม On My Way (2012)
Lollipops? Yeah.อมยิ้มเนี่ยนะ / ใช่ค่ะ On My Way (2012)
Since when do we team up with Klaus and the lollipop guild?ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เรา รวมทีมกับเคล้าส์ แล้วก็สมาคมลูกผสมน่ะ The Killer (2012)
You must be excited to get that lollipop.ตื่นเต้นที่จะได้ลอลลี่ป๊อปมากเลยสินะ Advanced Introduction to Finality (2013)
The Lollipop Club.อมยิ้มคลับ The Wolf of Wall Street (2013)
So he went to The Lollipop Club?เพื่อให้เขาไปอมยิ้มคลับ? The Wolf of Wall Street (2013)
Oh, he was at The Lollipop Club for sure.โอ้เขาเป็นที่อมยิ้มคลับเพื่อ ตรวจสอบว่า The Wolf of Wall Street (2013)
You have been a good boy. Have a lollipop.คุณเป็นเด็กดี ลูกอมไหม Big Hero 6 (2014)
Dig faster, lollipop.ขุดได้เร็วขึ้นอมยิ้ม มันจะช่วยให้คุณอยู่ที่อบอุ่น The Hollow Point (2016)
Lollipop!- อมยิ้ม? The Boss Baby (2017)
Lollipops.Lollis. Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Come and get your lollipops.Kommt und holt eure Lollis. Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Lollipops.Lollis. Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Lollipops.Lollis. Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Lollipops.Lollis. Chitty Chitty Bang Bang (1968)
I was attacked by a bat. A cat?- Ich wurde von einem Lolli angefallen. The All-England Summarise Proust Competition (1972)
No, a bat.- Einem Collie? Nein, einem LolliThe All-England Summarise Proust Competition (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lolliYesterday I didn't have anything to do so I was just lolling around all day long.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมยิ้ม[n.] (omyim) EN: lollipop   FR: sucette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOLLI    L AA1 L IY0
LOLLIS    L AH0 L IY1 S
LOLLING    L AA1 L IH0 NG
LOLLIPOP    L AA1 L IY0 P AA2 P
LOLLIPOPS    L AA1 L IY0 P AA2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lollies    (n) (l o1 l i z)
lolling    (v) (l o1 l i ng)
lollipop    (n) (l o1 l i p o p)
lollipops    (n) (l o1 l i p o p s)
ice-lollies    (n) - (ai1 s - l o1 l i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
räkeln | räkelnd | geräkelt | räkelt | räkelteto loll | lolling | lolled | lolls | lolled [Add to Longdo]
rekeln | rekelnd | rekelt | rekelteto loll | lolling | lolls | lolled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
ニコチンキャンディー[, nikochinkyandei-] (n) nicotine lollipop [Add to Longdo]
ロリポップ[, roripoppu] (n) lollipop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
棒棒糖[bàng bàng táng, ㄅㄤˋ ㄅㄤˋ ㄊㄤˊ, ] lollipop, sucker [Add to Longdo]
棒糖[bàng táng, ㄅㄤˋ ㄊㄤˊ, ] sucker; lollipop [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top