Search result for

coconut

(74 entries)
(0.9963 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coconut-, *coconut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coconut[N] ต้นมะพร้าว, See also: มะพร้าว, Syn. coconut palm, coconut tree, coco, cocoanut
coconut[N] เนื้อมะพร้าว, Syn. coco, cocoanut
coconut[N] มะพร้าว, Syn. coco, cocoanut
coconut[N] ลูกมะพร้าว, See also: มะพร้าว, Syn. coco, cocoanut
coconut milk[N] กะทิ, See also: น้ำกะทิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coconutn. ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว.

English-Thai: Nontri Dictionary
coconut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coconutมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconutมะพร้าว [การแพทย์]
Coconut Beetlesด้วงมะพร้าว [การแพทย์]
Coconut farmersผู้ปลูกมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconut industryอุตสาหกรรมมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Coconut industryผู้ปลูกมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconut oilน้ำมันมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Coconut oilน้ำมันมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coconut Oilsไขมะพร้าว [การแพทย์]
Coconut palmต้นมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coconut dust (n ) ขุยมะพร้าว
coconut juice (n ) น้ำมะพร้าว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I do wonderful codfish balls, and I am known for my coconut-basted lobster with passionfruit dip.ฉันทำปลาแป๊ะซะอร่อยเหาะ ต้มข่ากุ้งของฉันก็ดังไปทั่ว Woman on Top (2000)
I do miss Isabella's coconut shrimp.ฉันคิดถึงต้มข่ากุ้งของเธอนี่หว่า Woman on Top (2000)
Coconut milk is the main ingredient in Bahian cuisine.กะทิเป็นส่วนผสมหลักอาหารบาเยีย Woman on Top (2000)
Soak the French bread in the coconut milk.แช่ขนมปังฝรั่งเศสค้างคืนในน้ำกะทิ Woman on Top (2000)
How could she? Squeezing her coconuts for all the world to see.ทำงี้ได้ไง คั้นกะทิตัวเองให้ใครต่อใครดู Woman on Top (2000)
Apple crumb cake with raisin cinnamon icing and coconut sprinkles?เค้กแอ็ปเปิ้ลโรยลูกเกตอบเชย... และเกร็ดมะพร้าวน่ะหรอ? Inspector Gadget 2 (2003)
Quit busting my coconuts for five seconds.เลิกล้อเลียนชั้นซักทีเถอะนะ 50 First Dates (2004)
Hey, coconut, you were talking to the lady.เฮ้ ตาติงต๊อง คุณไปคุยกับคุณผู้หญิงให้เสร็จก่อนสิย่ะ เรื่องที่คุณจะบอก - คุณไม่ได้บ้า Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I am eating the Wonka bar and I taste something that is not chocolate or coconut or walnut or peanut butter or nougat or butter brittle or caramel or sprinkles.ผมกำลังกิน ช็อกโกแลต แต่ก็ได้รสที่ไม่ใช่ช็อกโกแลต หรือ มะพร้าว Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- Coconut.- มะพร้าว. Transporter 2 (2005)
Coconut breaking time.ได้เวลาทุกลูกมะพร้าวแล้ว Om Shanti Om (2007)
No problem mikey, who breaks coconut in hollywood.ไม่มีปัญหา ไมค์กี้, ในฮอลีวูดใครเขาทุบมะพร้าวกัน Om Shanti Om (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coconutIn order to get the coconut milk, you must first crack the coconut open.
coconutIn Thailand, people use coconuts for food, drink and toys.
coconutThe drinks were served in coconut shells.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะพร้าว[N] coconut, Example: ชาวบ้านโม่แป้ง และขูดมะพร้าว เพื่อทำขนมไว้ถวายพระ, Count unit: ผล, ลูก, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Cocos nucifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลใช้ทำน้ำมันและปรุงอาหารต่างๆ
ถ้วย[N] coconut milk custard in small porcelain cup, Syn. ขนมถ้วย, Example: สำรับหวานประกอบด้วยทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น มะพร้าวแก้ว ขนมถ้วย ชักหน้าสีอัญชัน, Thai definition: ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ น้ำตาลปีบ ใส่ถ้วยนึ่ง
ทะลาย[N] coconut cluster, See also: coconut bunch, Example: เขาใช้ไม้ไผ้ผูกเคียวลำยาวๆ สอยเกี่ยวเอาทะลายหมากลงมา, Count unit: ทะลาย, Thai definition: ช่อผลของหมากมะพร้าวเป็นต้นที่ออกลูกเป็นกลุ่มรวมกัน
ทางมะพร้าว[N] coconut leaf, See also: coconut-palm leaf stalk, Example: เขาปีนขึ้นปลิดทางมะพร้าวลงมาทางหนึ่ง, Count unit: ทาง
น้ำกะทิ[N] coconut milk, See also: coconut cream, Syn. กะทิ, Example: คนไทยใช้น้ำกะทิปรุงอาหารทั้งคาวและหวาน, Thai definition: น้ำที่คั้นออกจากมะพร้าวขูด
บ้าบิ่น[N] Thai dessert, See also: coconut macaroon, a kind of sweetmeat, Syn. ขนมบ้าบิ่น, Example: แม่เขาขายขนมบ้าบิ่นอยู่ที่ตีนสะพานลอย, Count unit: ถาด, ชิ้น, Thai definition: ขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเหนียวผสมกับมะพร้าวและน้ำตาลทราย ผิงไฟล่างไฟบน
กระต่าย[N] coconut grater, Syn. กระต่ายขูดมะพร้าว, Example: แม่ชอบใช้กระต่ายขูดมะพร้าวแทนการซื้อมะพร้าวที่ขูดสำเร็จมาแล้ว, Count unit: คัว
กระต่ายขูดมะพร้าว[N] coconut grater, Syn. กระต่าย, Example: กระต่ายขูดมะพร้าวเป็นอุปกรณ์ในครัวชนิดหนึ่งของไทย, Count unit: ตัว
กระต่ายจีน[N] coconut grater, Count unit: แผ่น, อัน, Thai definition: เครื่องขูดมะพร้าวที่กะเทาะเปลือกแล้วใช้ตอกลวดเป็นฟันบนหน้ากระดาน
กล้าม[N] coconut's kernel, Thai definition: เนื้อมะพร้าวห้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดงมะพร้าว[n. exp.] (dong maphrāo) EN: coconut grove   FR: cocoteraie [f]
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)   FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
หัวใจมะพร้าว[n. exp.] (hūajai maphrāo) EN: coconut’s heart   
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
จาวมะพร้าว[n. exp.] (jāo maphrāo) EN: coconut heart   
กากมะพร้าว[n. exp.] (kāk maphrāo) EN: coconut residue ; coconut press cake   
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
กะลามะพร้าว[n. exp.] (kalā maphrāo) EN: coconut shell   
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: large coconut shell   

CMU English Pronouncing Dictionary
COCONUT    K OW1 K AH0 N AH2 T
COCONUTS    K OW1 K AH0 N AH2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coconut    (n) (k ou1 k @ n uh t)
coconuts    (n) (k ou1 k @ n uh t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ココナッツ;ココナツ;ココナット;コウコナット[, kokonattsu ; kokonatsu ; kokonatto ; koukonatto] (n) coconut [Add to Longdo]
ココナッツオイル[, kokonattsuoiru] (n) coconut oil [Add to Longdo]
ココナッツミルク[, kokonattsumiruku] (n) coconut milk [Add to Longdo]
ココ椰子[ココやし, koko yashi] (n) coconut palm [Add to Longdo]
ナタデココ[, natadekoko] (n) coconut milk (spa [Add to Longdo]
ヤシ殻;椰子殻[ヤシかく(ヤシ殻);やしかく(椰子殻), yashi kaku ( yashi kara ); yashikaku ( yashi kara )] (n) coconut shell [Add to Longdo]
椰胡[やこ, yako] (n) yehu (bowed Chinese instrument with a coconut-shell body) [Add to Longdo]
椰子の実[やしのみ, yashinomi] (n) coconut [Add to Longdo]
椰子蟹[やしがに;ヤシガニ, yashigani ; yashigani] (n) (uk) coconut crab (Birgus latro) [Add to Longdo]
椰子油[やしゆ, yashiyu] (n) coconut oil [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yē, ㄧㄝ, ] coconut palm; Taiwan pr. ye2 [Add to Longdo]
椰奶[yē nǎi, ㄧㄝ ㄋㄞˇ, ] coconut milk [Add to Longdo]
椰子[yē zi, ㄧㄝ ㄗ˙, ] coconut [Add to Longdo]
椰子汁[yē zi zhī, ㄧㄝ ㄗ˙ ㄓ, ] coconut milk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 coconut \co"co*nut\, Cocoanut
 \Co"coa*nut`\(k[=o]"k[-o]*n[u^]t`), n.
   1. the edible white meat of a coconut[3]; often shredded for
    use in e.g. cakes and curries.
 
   Syn: coconut meat.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the {cocoa palm}.
 
   Syn: coconut palm, coco palm, coco, cocoa palm, coconut tree,
     Cocos nucifera.
     [WordNet 1.5]
 
   3. The large, hard-shelled oval nut of the cocoa palm. It has
    a fibrous husk containing a thick white fibrous meat much
    used as food, in confections, and in making oil. It has a
    central cavity filled (when fresh) with an agreeable milky
    liquid.
    [1913 Webster + WordNet 1.5] Cocobolo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coconut
   n 1: the edible white meat of a coconut; often shredded for use
      in e.g. cakes and curries [syn: {coconut}, {coconut meat}]
   2: large hard-shelled oval nut with a fibrous husk containing
     thick white meat surrounding a central cavity filled (when
     fresh) with fluid or milk [syn: {coconut}, {cocoanut}]
   3: tall palm tree bearing coconuts as fruits; widely planted
     throughout the tropics [syn: {coconut}, {coconut palm}, {coco
     palm}, {coco}, {cocoa palm}, {coconut tree}, {Cocos
     nucifera}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top