Search result for

แคร่

(43 entries)
(0.1928 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แคร่-, *แคร่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคร่[N] litter, See also: stretcher, Syn. ที่นั่ง, ที่นอน, Example: เขาเดินเข้าไปในห้องพักคนงานตามลำพังแล้วเอนตัวลงนอนบนแคร่, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมมักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้
แคร่[N] carriage, See also: typewriter carriage, Syn. แคร่พิมพ์ดีด, Example: เครื่องพิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้แคร่รับกระดาษแบบยาว, Count unit: แคร่, Thai definition: ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีด ใช้ใส่กระดาษพิมพ์และเลื่อนไปมาได้
แคร่หาม[N] litter, See also: stretcher, Syn. แคร่คานหาม, คานหาม, Example: เขาปลดแคร่หามลงจากบ่าช้าๆ ไม่ให้ของบนแคร่กระทบกระเทือน, Count unit: คัน, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันไม่มีขา ยกไปได้ ใช้วางบนคานหามสำหรับใช้หาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคร่(แคฺร่) น. ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้, บางชนิดทำเสาเป็นเครื่องรองรับก็มี เรียกรวม ๆ ทั้งหมดว่า แคร่, บางชนิดใช้วางบนคานหาม สำหรับหามไป, ใช้แก่เจ้านาย เรียกว่า แคร่คานหาม, เรียกสั้น ๆ ว่า แคร่ ก็มี, บางชนิดใช้วางบนเรือ เรียกว่า แคร่เรือ
แคร่โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น แคร่สำหรับวางเครื่องยนต์.
แคร่(แคฺร่) น. ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีดที่เลื่อนไปมาได้ ใช้สอดกระดาษสำหรับพิมพ์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My wife Auareipua, Has fallen while training for the Birdman competition. That's his body lyingตกลงมาจากหน้าผาขณะฝึกแข่งขันมนุษย์นก ร่างเขานอนอยู่บนแคร่ที่ริมหาดเจ้าต้องแทนเขา Rapa Nui (1994)
I saw the moai on the ahu and they were breathing!เทพเจ้าจะลงมาหาเรามั่งมั้ย ก่อนหน้านี้ข้าเห็นรูปสลักบนแคร่ และมันหายใจ Rapa Nui (1994)
If you're lucky, you'll see bankers.ถ้าคุณมีโชค,คุณอาจได้เห็นฝูงม้าแคร่ะ Nights in Rodanthe (2008)
Okay, sending the sled back through now.โอเค , ส่งแคร่กลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ Water (2009)
Well, remember the Jamaican bobsled team?คุณจำเรื่องทีมแคร่เลื่อนหิมะของจาไมก้าได้มั้ย? The Rhodes Not Taken (2009)
He's got that runt ball.เขามีไข่แคร่ะอยู่ลูกนึง Hot Tub Time Machine (2010)
She was, um conveniently volunteered to cover a dogsled race in Alaska.เรื่องของคุณแกรนท์\นี่แปลกที่สุดเลย ทำไมเขาถึง\บังเอิญถูกเสนอ ให้ไปทำข่าวการแข่งสุนัขลากแคร่เลื่อน\ในอลาสก้า Supergirl (2010)
Cara, full disclosure. I'm not a lot of fun.แคร่า บอกตามตรง ผมไม่ใช่คนรักสนุก There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Cara... hi.แคร่า ... หวัดดี There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Cara's here.แคร่า ก็อยู่ที่นี่ There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Rebecca? Ah! Ah!รีเบ็คก้า สุนัขแสนรู้ ยี้ แคร่า เฮ้ แคร่า There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
They'll trace Cara to Rebecca... and Rebecca to you.พวกเขาจะสืบเรื่องแคร่า เพื่อสาวถึงตัวรีเบ็คก้า... และรีเบ็คก้า ถึงนาย There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
litter[N] แคร่, See also: เกี้ยว, เสลี่ยง
palankeen[N] เกี้ยว, See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม, Syn. palanquin
palanquin[N] เกี้ยว, See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม, Syn. palankeen
sleigh[N] รถลากเลื่อนบนหิมะ, See also: แคร่เลื่อนบนหิมะ, เลื่อนหิมะ, Syn. sled, sledge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
cariole(แคร'ระโอล) n. รถม้าสองล้อขนาดเล็กที่เปิดประทุน,รถประทุนขนาดเล็ก,แคร่เลื่อนหิมะที่ใช้สุนัขลาก
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
doolie(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
dooly(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
dray(เดร) n. รถบรรทุกของ,แคร่,เลื่อน,รถสินค้า. vt. ขนส่งสินค้าด้วยรถดังกล่าว
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)

English-Thai: Nontri Dictionary
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
bobsled(n) แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
dray(n) รถบรรทุก,รถขนของ,รถล้อเลื่อน,แคร่
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
platen(n) ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์,แคร่พิมพ์ดีด
sedan(n) คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top