Search result for

เหยียด

(74 entries)
(0.2052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหยียด-, *เหยียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียด[V] insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. เหยียดหยาม, ดูหมิ่นเหยียดหยาม, เหยียด, ดูถูก, Example: ผมไม่เคยเหยียดความสามารถของใคร
เหยียด[V] stretch, See also: extend, spread, unroll, put forth, Syn. แผ่, ขยาย, ยืด, Ant. งอ, Example: ฉันทิ้งร่างลงนั่งบนโขดหินเหยียดแขนขาตามสบาย, Thai definition: ทำสิ่งที่งออยู่ให้ตรง
เหยียดผิว[V] have racial discrimination, Syn. แบ่งผิว, ดูถูกผิว, Example: เขาชอบเหยียดผิวและดูถูกคนผิวดำเสมอ, Thai definition: ดูถูกคนชาติอื่นที่มีสีผิวต่างกับเชื้อชาติตน (มักใช้แก่พวกผิวขาวเหยียดพวกผิวดำ)
เหยียดยาว[ADJ] stretching, Syn. ยาวเหยียด, Example: เขาขับรถไปตามหาดทรายเหยียดยาวขนานไปกับถนน, Thai definition: ที่ยืดยาวออกไป
เหยียดยาว[ADV] sprawl, Syn. ยาวเหยียด, Example: เขาล้มตัวลงนอนเหยียดยาว และหลับไปในพริบตา, Thai definition: ยืดยาวออกไป
เหยียดหยัน[V] disdain, See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: ท่านเหยียดหยันคนจนคนไม่มีตระกูลเช่นนี้เสมอ
เหยียดหยัน[ADV] disdainfully, See also: contemptuously, slightly, scornfully, Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น, Example: อดีตคู่หมั้นชายตามองคนรักเก่าอย่างเหยียดหยัน
เหยียดหยาม[V] insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน, Example: เราไม่ควรที่จะไปทำลายน้ำใจหรือดุด่าตะคอกเขาในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยียด(เหฺยียด) ก. ทำสิ่งที่งออยู่ให้ตรง เช่น เหยียดเส้นลวด
เหยียดยาวตรงออกไปเต็มขนาด เช่น เหยียดแขน เหยียดขา
เหยียดในวิธีเลขโบราณว่า ลบออก เช่น เหยียดนพเป็นเอก คือ เอา ๙ ลบ ๑๐ เหลือ ๑
เหยียดดูถูก เช่น เหยียดผิว.
เหยียด(เหฺยียด) ว. ยาวตรงออกไปเต็มขนาด ในคำว่า ยาวเหยียด.
เหยียดผิวก. ดูถูกคนชาติอื่นที่มีสีผิวต่างกับเชื้อชาติตน (มักใช้แก่พวกผิวขาวเหยียดพวกผิวดำ).
เหยียดหยามก. ดูหมิ่น.
คอนเหยียดแขนข้างหนึ่งแล้วเอามือจับปลายของที่หนักยกขึ้น.
ทอด ๒เหยียดยาวออกไป เช่น ทอดแขน ทอดขา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extendedเหยียด [การแพทย์]
Finger Dropเหยียดข้อนิ้วมือไม่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
People were lined up outside to get a peek.ผู้คนต่างพากันต่อแถวยาวเหยียดเพี่อจะได้เห็นกัน! Mannequin (1987)
"was once a duck "that stretched its neck in hopes of becoming a goose."เป็นเป็ดที่เหยียดคอออกไป เพื่อหวังว่าจะกลายเป็นหงส์" The Joy Luck Club (1993)
It was straight out of some awtul racist movie, like The World of Suzie Wong.มันเหมือนกับหลุดมาจากหนังเหยียดเชื้อชาติแย่ๆ อย่างในเรื่อง The Wor1d of Suzie Wong The Joy Luck Club (1993)
Please, don't be cynical.อย่าเหยียดหยามกัน ขอร้อง Wild Reeds (1994)
I'm not being cynical.ไม่ได้กำลังเหยียดหยาม Wild Reeds (1994)
And it wasn't until I was ten years old that I asked my grandfather about the man with the longest and most enigmatic name of all.และพอผมอายุได้สิบขวบ ผมก็ได้ถามคุณปูเกี่ยวกับชายคนนี้ เขามีชื่ออันยาวเหยียด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Lollygagging in dreamland when there's so much work to be do.- ดูเขาสิ เหยียดกายในดินแดนแห่งความฝัน เมื่อที่นี่มีงานให้ทำตั้งมากมาย James and the Giant Peach (1996)
- Now shoulders back and stand up tall- เหยียดไหล่ตรงและยืดตัวขึ้น Anastasia (1997)
Ofcourse, it's illegal to discriminate. "Genoism," it's called.แน่นอน, การแบ่งแยกแบบนี้มันไม่ถูกกฎหมาย "เหยียดยีนส์" เค้าเรียกอย่างนั้นนะ Gattaca (1997)
The last time i heard that word spoken, it was by one of your so-called gentlemen, and there was nothing gentle about it... or civilized.ล่าสุดที่ข้าได้ยินคำเหยียดหยามเช่นนี้ มันออกมาจากปากของพวกที่ถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่มีความสุภาพในตัวเลยแม้แต่นิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
I swear, white people must got totally different taste buds, man.ตุ่มรับรสในปากคนผิวขาวเพี้ยนแน่ ๆ เลย แกพูดเหยียดสีผิวนะนั่น Nothing to Lose (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหยียด[v.] (yīet) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink   FR: étendre ; déployer
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down   FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียด[adj.] (yīet) FR: tendu ; raide
เหยียดผิว[v.] (yīetphiu) EN: have racial discrimination   FR: faire preuve de discrimination raciale
เหยียดยาว [v.] (yīetyāo) EN: sprawl   
เหยียดยาว [adj.] (yīetyāo) EN: stretching   
เหยียดหยัน[v.] (yīet-yan) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight   FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[adv.] (yīet-yan) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully   FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon   FR: dédaigner ; mépriser
เหยียดเท้า[v. exp.] (yīet thāo) EN: stretch one's leg   

English-Thai: Longdo Dictionary
lie on(vi vt) นอนเหยียดยาวบน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despise[VT] เหยียดหยาม, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน, Syn. abhor, contemn, detest, Ant. love, like
lay over[PHRV] พาดไปบน, See also: เหยียดไปบน, แผ่ไปบน, Syn. pull over
lenghten out[PHRV] ก้าวเท้ายาวขึ้น, See also: เหยียดเท้าก้าว
lie[VI] แผ่กว้าง, See also: เหยียดยาว, ขยาย, Syn. extend, stretch
lout[VT] ดูถูก, See also: เหยียดหยาม, ดุว่า, ด่า, Syn. flout, scorn
pooh-pooh[VT] ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เหยียดหยาม, Syn. depreciate
snoot[VT] ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เหยียดหยาม, ดูหมิ่น
stretch[VT] เหยียดตัว, See also: เหยียดแขนขา, Syn. extend, strain
sprawl about[PHRV] เหยียดแขนขาตามสบาย
sprawl out[PHRV] เหยียดแขนขาตามสบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)
astride(แอสไทรดฺ') adv.,prep. คร่อม (ม้า,เก้าอี้) บนสองข้างของ, เท้าทั้งสองเหยียดห่างออกจากกัน
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
curvet(เคอร์'วิท) {curvetted,curvetting,curvets} n. การกระโดดของม้าโดยยกขาหน้าผงาดขึ้น แล้วกระโดดขึ้นโดยเอาขาหน้าลงและเหยียดขาหลัง -v. กระโดดเป็นเส้นโค้งดังกล่าว,กระโดด
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable

English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย
cynic(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynic(n) ผู้ถากถาง,ผู้เหยียดหยาม
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
延ばす[のばす, nobasu] Thai: เหยียด English: to stretch

German-Thai: Longdo Dictionary
beleidigt(adv) |über etw.(A)| รู้สึกถูกดูถูกเหยียดหยาม เช่น Er ist beleidigt darüber, dass ich ihm die Meinung gesagt habe. เขารู้สึกถูกดูถูกที่ฉันได้พูดความคิดเห็นออกไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top