Search result for

เศร้าสลด

(24 entries)
(0.2409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เศร้าสลด-, *เศร้าสลด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เศร้าสลดว. มีความรู้สึกรันทดใจ เช่น อุบัติเหตุตายหมู่ทำให้ผู้พบเห็นเศร้าสลด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After six long years of murder, victims are being mourned throughout the world.โลกเศร้าสลดไปกับผู้รับเคราะห์ พวกเรารอดตาย... Schindler's List (1993)
- A tragic accident.-อุบัติเหตุที่น่าเศร้าสลด Resident Evil: Apocalypse (2004)
Too bad for those who couldn't follow those who are erring, lost, those who are late or weak.น่าเศร้าสลดสำหรับหรับผู้ที่ตามมาไม่ทัน ผู้ซึ่งพลาดและหลงทาง ผู้ซึ่งช้า และ อ่อนแอ March of the Penguins (2005)
In the wake of this tragedy, I feel it's only fair to honor Noah's wishes.ในเหตุเศร้าสลดนี้ ผมรู้สึกว่ามันคงดี ที่จะเคารพความต้องการของ โนอาห์ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
And it is the sad part that we must...ด้วยความเศร้าสลด ไปกับผู้ที่... Vantage Point (2008)
It's filled with great suffering and dejection.มันเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน และความเศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
If you watch the news tonight, you will be told all about a tragedy that occurred on a quiet suburban street.ข่าวเมื่อค่ำนี้รายงานถึงเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง If... (2010)
Denial is the first stage of grief, my brother.การปฏิเสธเป็นขั้นตอนแรกของความเศร้าสลด The Recruit (2010)
I've been reviewing your grief assessments, and they're incomplete.ฉันได้รับการตรวจสอบการประเมินผล ความเศร้าสลดของคุณ และมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ The Stranger (2011)
Some unknown gunman caused her a world of grief.ที่มีมือปืนนิรนามบางคนทำให้หล่อน ตกอยู่ในโลกของความเศร้าสลด Number Crunch (2011)
If something tragic... were to happen to David's wife, and if Mary Margaret should take the blame...แล้วถ้าอะไรที่น่าเศร้าสลด... นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ภรรยาของเดวิด แล้วถ้าแมรี่ มาร์กาเร็ต ควรจะต้องรับผิดชอบ... The Stable Boy (2012)
This is a shocking and a tragic day.นี่เป็นวันแห่งความช็อคและเศร้าสลด Root Cause (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful   
เศร้าสลด[adj.] (sao salot) FR: attristé ; affligé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depressed[ADJ] เศร้าสลด, See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข, Syn. unhappy, hopeless, depressive, Ant. hopeful, cheerful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด

English-Thai: Nontri Dictionary
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top