Search result for

เลื้อย

(59 entries)
(0.2248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื้อย-, *เลื้อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื้อย[V] crawl, See also: creep, advance slowly, slither, snake, Example: งูเหลือมเลื้อยขึ้นไปบนต้นมังคุดกลืนเอาผลดิบๆ ของมังคุดลงท้อง, Thai definition: คลานไปด้วยอก (ใช้กับสัตว์ไม่มีเท้า ตัวยาว เช่นงู)
เลื้อย[V] climb, See also: creep, ramble, Example: ต้นไม้ใหญ่บางต้นมีต้นไม้เลื้อยพันแน่นหนาห้อยระย้าเหมือนม่าน, Thai definition: ทอดวกเวียนไป
เลื้อยคลาน[N] reptile, Syn. เสือกคลาน, Example: ในสวนสัตว์แห่งใหม่มีสัตว์เลื้อยคลานแสดงไว้หลายชนิด, Thai definition: เรียกสัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลื่อยน. เครื่องมือสำหรับตัด มีหลายชนิด ใบเลื่อยทำด้วยเหล็กกล้า ด้านที่ใช้เลื่อยมีคมเป็นฟันจัก ๆ.
เลื่อยก. ตัดด้วยเลื่อย.
เลื้อยก. ทอดวกเวียนไป (ใช้แก่ไม้เถา), เสือกไปด้วยอก (ใช้แก่สัตว์ไม่มีตีน ตัวยาว) เช่น งูเลื้อย ไส้เดือนเลื้อย.
เลื้อยคลานน. สัตว์เลือดเย็นจำพวกที่ผิวหนังมีเกล็ดปกคลุม หายใจด้วยปอดอย่างจิ้งจก จิ้งเหลน จระเข้ เต่า งู ส่วนมากวางไข่ หลายชนิดออกลูกเป็นตัว ลูกอ่อนมีลักษณะอย่างพ่อแม่ เรียกว่า สัตว์เลื้อยคลาน, เดิมเรียกว่า สัตว์เสือกคลาน.
เลื่อยฉลุน. เครื่องมือสำหรับโกรกหรือฉลุไม้ มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นรูปยาวรี ด้ามเป็นไม้สำหรับจับ อีกชนิดหนึ่งมีคันทำด้วยเหล็กเป็นรูปอย่างนี้ ด้ามเป็นไม้ติดอยู่ที่ปลายตอนล่าง ระหว่างปลายคันทั้งคู่ติดใบเลื่อยลักษณะเป็นเส้นแบนขนาดเล็ก.
เลื่อยชักไม้น. เครื่องมือสำหรับตัดไม้ มีขนาดใหญ่ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นปื้นหรือแถบยาวติดกับปลายขาคันเลื่อยทั้งคู่ มีไม้ยาวที่เรียกว่า อกเลื่อย ยันอยู่ตรงกลาง ปลายขาคันเลื่อยด้านตรงข้ามมีเชือกคล้องรั้งและบิดเพื่อขึงใบเลื่อยให้ตึง ใช้คนชักเลื่อยคู่กัน ๒ คน.
เลื่อยตะขาบน. เครื่องมือสำหรับตัดหรือซอยไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแผ่นแบนยาว ท้องเลื่อยหย่อนโค้ง ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างทำเป็นบ้อง สำหรับสอดไม้ท่อนกลม ๆ เพื่อใช้จับชักใบเลื่อย ใช้คนชักเลื่อยคู่กัน ๒ คน, เลื่อยยมบาล ก็เรียก.
เลื่อยทำทองน. เครื่องมือช่างทอง ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นเส้นลวดแบน ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างติดกับปลายคันเลื่อยซึ่งทำด้วยเหล็กเป็นรูปอย่างนี้ คล้ายคันเลื่อยฉลุ แต่สั้นกว่าและทำด้วยเหล็กแข็งกว่า.
เลื่อยธนูน. เครื่องมือสำหรับตัดหรือซอยไม้ ใบเลื่อยมีลักษณะเป็นแถบยาว ปลายใบเลื่อยทั้ง ๒ ข้างติดกับปลายคันเลื่อยซึ่งทำด้วยเหล็กดัดโค้งคล้ายคันธนู.
เลื่อยยมบาลน. เลื่อยตะขาบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What more do they want? It's from the finest lumber!พวกมันต้องการอะไรอีกล่ะ ขี้เลื้อยนั้นได้จากไม้คุณภาพดี The Great Dictator (1940)
We'll get rid of the Jews first, then concentrate on the brunettes.เราจะจัดการกับยิวก่อน แล้วค่อยเลื้อยไปจัดการพวกผมน้ำตาล The Great Dictator (1940)
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย Rebecca (1940)
It's the "r" complex, Sarah... that central bit of prehistoric jelly... that we inherited from the reptiles.มันเป็นความซับซ้อน ของวุ้นที่อยู่กลางสมอง ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน Day of the Dead (1985)
You're making me fuck up the snake part.นายกำลังทำให้ฉันเลื้อยเป็นงูแล้ว Stand by Me (1986)
And when I say you're a coward, that is only because you are the slimiest weakling ever to crawl the earth!และถ้าข้าจะพูดว่าท่านขี้ขลาด นั้นก็เพราะท่านมันเป็นคนปวกเปียกอ่อนแอที่สุด เท่าที่เคยเลื้อยอยู่บนโลกใบนี้เลยน่ะสิ The Princess Bride (1987)
And before that, like reptiles and fish.และก่อนหน้านั้นล่ะเป็นสัตว์เลื้อยคลานและปลา Akira (1988)
Six huge tendrils moved toward him, weaving their bloated heads through the silent cabin like a giant octopus.หนวดยักษ์เลื้อยเข้าหาเขา หัวของมันโบกสะบัด มันดูเหมือนหมึกยักษ์ The Cement Garden (1993)
The deadly nightshade you slipped me wore off, Sally. - Let go!พวกไม้เลื้อยที่ตายแล้ว คุณให้ผมเอามันออกไป แซลลี่ / ไปเถอะ! The Nightmare Before Christmas (1993)
That's twice this month you've slipped deadly nightshade into my tea and run off.เดือนนี้มันสองหนแล้วหนะ ที่เธอเอาไม้เลื้อยแห้งๆ มาใส่ในชาของฉันแล้วก็หนีไป The Nightmare Before Christmas (1993)
Would you do an old man a favor and go out to the woodpile and fill the sack with woodchips?ทำอะให้คนแก่สักอย่างได้ไหม? ออกไปข้างนอก แล้ว เดิมขี้เลื้อยใส่ถุงให้ลุงหน่อยได้ไหม The Education of Little Tree (1997)
Mutant reptiles and amphibians provide new and previously unimagined taste sensations.สัตว์เลื้อยคลานกลายพันธุ์และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ถูกเตรียมและก่อนที่ จะไม่จินตนาการถึงรสชาดของมัน eXistenZ (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื้อย[v.] (leūay) EN: crawl ; creep ; advance slowly ; slither ; snake   FR: ramper ; serpenter ; se glisser ; onduler
เลื้อย[v.] (leūay) EN: climb ; clim up   FR: grimper
เลื้อย[adj.] (leūay) EN: weeping   FR: rampant
เลื่อย[n.] (leūay) EN: saw   FR: scie [f]
เลื่อย[v.] (leūay) EN: saw ; saw off   FR: scier
เลื้อยคลาน[n.] (leūaykhlān) EN: reptile   FR: reptile [m]
เลื่อยเหล็ก[n.] (leūay lek) EN: hacksaw   FR: scie à métaux [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
hatchling(n) ตัวอ่อนที่พึ่งฟักออกจากไข่ เช่น นก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน, ลูกเจี๊ยบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crawl[VI] เลื้อย
creep[VI] คลาน, See also: เลื้อย, Syn. crawl
grow on[PHRV] เลื้อยอยู่ตาม, See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม, Syn. grow upon
grow upon[PHRV] เลื้อยอยู่ตาม, See also: (พืชผักผลไม้)เกาะหรือขึ้นอยู่ตาม, Syn. grow on
ramble[VI] เลื้อยไปทั่ว, See also: ขึ้นเปะปะ
worm[VI] คืบคลาน, See also: เลื้อยเหมือนหนอน, Syn. crawl, creep, slither

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
axlotl(แอค'ซะลอทเทิล) n. สัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งจำพวก Ambystoma อยู่ในทะเลทราย และบึงของอเมริกา (a salamander)
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย,ร่างที่ผอมสูง
claspern. ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่เกี่ยว,สิ่งเลื้อยพัน
climb(ไคลบฺ) v.,n. (การ) ปีน,ไต่,ลอยขึ้น,เลื้อยพันขึ้น,ไต่เต้าขึ้น., Syn. ascend
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creepage(ครี'เพจ) n. การเลื้อย,การคลาน
creeper(ครี'เพอะ) n. สิ่งที่เลื้อย,สิ่งที่คลาน,สัตว์เลื้อยคลาน,แมลงเลื้อยคลาน,พืชที่เลื้อย,เสื้อกางเกงติดกันของเด็กเล็กที่คลาน,เครื่องเกี่ยวกับสิ่งของใต้น้ำ,เหล็กแหลมบนส้นรองเท้า
creeping(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

English-Thai: Nontri Dictionary
bindweed(n) เถาวัลย์,ไม้เลื้อย
bittersweet(n) ไม้เลื้อย
climb(vt) ปีน,ไต่,ขึ้น,เลื้อย,ตะกาย
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย
crawl(n) การคลาน,การเลื้อย
crawl(vi) เลื้อย,คลาน,แล่น,ขนลุก
creep(n) การเลื้อย,การคลาน
creep(vi) เลื้อย,คลาน
creeper(n) สัตว์เลื้อยคลาน,ไม้เลื้อย,เครื่องกวาดท้องร่อง
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top