Search result for

หาดทราย

(22 entries)
(0.2342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาดทราย-, *หาดทราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาดทราย[N] beach, See also: seashore, seaside, shore, Syn. ชายหาด, หาด, Example: หัวหินนั้นเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุด มีหาดทรายที่ขาวสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน, Thai definition: เนินที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ ส่วนมากเป็นเนินทราย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sand Beach หาดทราย
มักพบอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีหินเปลือกโลกเป็นหิน ทรายหรือหินแกรนิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหินแกรนิต เมื่อสลายตัวจะให้ทรายเม็ดกลมมน มีสีขาวทำให้เกิดหาดทรายที่สวยงาม เช่น หาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต หาดชะอำ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He dreamed of the golden beaches and the white beaches so white they hurt your eyes.เขาฝันของหาดทรายสีทองยาว และหาดทรายสีขาวเพื่อให้สี ขาว มันทำร้ายดวงตาของคุณ The Old Man and the Sea (1958)
-Follow the shoreline.เลียบไปตามหาดทราย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Amity Island has long been known for its clean air, clear water and beautiful white-sand beaches.เกาะอามิตี้เป็นที่รู้จัก ว่ามีอากาศบริสุทธิ์ นํ้าใส... เเละหาดทรายสวยมานมนาน Jaws (1975)
On this frequency?หาดทรายสีขาว? Contact (1997)
White sandy beaches, cleverly simulated natural environment, wide open enclosures, I'm telling you this could be the San Diego zoo.หาดทรายขาว, สภาวะแวดล้อมธรรมชาติจำลองที่น่าทึ่ง รั้วล้อมรอบเปิดกว้าง ฉันว่าที่นี่น่าจะเป็นสวนสัตว์ซานดิเอโก้ Madagascar (2005)
The picnic on the beach. And it poured sheets and sheets of rain.ปิคนิคบนหาดทรายในวันที่ฝนตกพรำๆ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
You're on a beach. In Hawaii.โอเค เธออยู่บนหาดทรายที่ฮาวาย Captivity (2007)
We went to the beach...เราไปที่หาดทรายกัน Surf's Up (2007)
It's like the beach after the rains.กลิ่นคล้ายกับหาดทราย หลังฝนตกเลย Chuck Versus the DeLorean (2008)
I can't wait to meet Danny and Amanda, walk on our beach and spend another night in the Blue Room with you in my arms.ผมแทบรอไม่ได้ที่จะเห็นเดนนี่และอแมนด้า, มาเดินอยู่บนหาดทราย... . ..และอยู่รวมกันในห้องสีฟ้าตอนกลางคืน ในอ้อมกอดของผม Nights in Rodanthe (2008)
Sand, sun, cheesy matching outfits.หาดทราย แสงอาทิตย์ รอยยิ้ม ชุดที่เข้ากัน VS. (2009)
Just an empty field and a beach.เป็นแค่เพียงที่ว่างเปล่า... กับหาดทราย Resident Evil: Afterlife (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาดทราย[n.] (hāt sāi) EN: beach ; sand beach   FR: plage (de sable) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sand[N] หาดทราย, Syn. coast, strand, seaside
sandbank[N] สันดอนทราย, See also: หาดทราย
shingle[N] หาดทรายที่มีกรวด, See also: ฝั่งแม่น้ำที่มีกรวดหิน, Syn. beach, shore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
sand(แซนดฺ) n. ทราย,หาดทราย,ดินทราย,สันดอนทราย,น้ำตาลทราย vt. ขัดด้วยทราย,ขัดด้วยกระดาษทราย,พรมด้วยทราย,ใส่ทราย,ฝังในทราย, See also: sands n. ชั่วขณะเดียว,โอกาสของชีวิต,สีแดงอมเหลือง,สีทราย
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sand(n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top