Search result for

ผู้มีอำนาจ

(49 entries)
(0.3713 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้มีอำนาจ-, *ผู้มีอำนาจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีอำนาจ[N] authoritarian, See also: autocrat, despot, tyrant, dictator, Example: ลูกน้องกระจอกอย่างเขาต้องเกรงกลัวผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือเป็นบุคคลที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย[N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มนเทียรบาลผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองภายในพระราชฐาน, โบราณใช้ว่า มณเฑียรบาล.
เส้นแข็งผู้มีอำนาจสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plenipotentiaryผู้มีอำนาจเต็ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plenipotentiaryผู้มีอำนาจเต็ม (ทางการทูต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mastersผู้ที่แสดงเป็นผู้มีอำนาจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
So you're an authority in that area?ดังนั้นคุณผู้มีอำนาจในพื้นที่ที่? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'm on the job, you big nabobเป็นงานของฉัน ท่านผู้มีอำนาจ ท่านไม่เคยมีเพื่อน ไม่เคยมีเพื่อน Aladdin (1992)
It's just a story, doctor. Or maybe I really am omnipotent.มันเป็นแค่นิยาย คุณหมอ หรือ บางที ฉันเป็นผู้มีอำนาจจริงๆ Basic Instinct (1992)
Quite extraordinary powers in a democracy.วิสามัญผู้มีอำนาจค่อนข้าง ในระบอบประชาธิปไตย In the Name of the Father (1993)
O, mighty...โอ,ท่านผู้มีอำนาจ Mulan 2: The Final War (2004)
Reveal your true identity to no one but your lord.เผยชื่อเสียงที่แท้จริงของเจ้า เพราะเจ้าคือ ผู้มีอำนาจ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
I want to speak to someone in charge.ฉันต้องการพูด กับผู้มีอำนาจ Pilot (2004)
But remember that even when those who move you be kings or men of power, your soul is in your keeping alone.บิดาอาจอ้างสิทธิบุตร. แต่จำไว้ว่า ไม่ว่าคนที่สั่งเจ้า จะเป็น กษัตริย์ หรือ ผู้มีอำนาจ, แต่จิตวิญญาณของเจ้า เป็นของเจ้าเอง. Kingdom of Heaven (2005)
A 109-acre sovereign state in the middle of Rome, surrounded by a 60-foot wall, which is monitored 24/7, with over 200 CCTV cameras.พื้นที่ 109 เอเคอร์ ของผู้มีอำนาจสูงสุด ใจกลางกรุงโรม, ล้อมรอบด้วยกำแพง 60 ฟุต, ที่มียามตลอด 24 ชั่วโมง, กับกล้อง CCTV อีก 200 ตัว Mission: Impossible III (2006)
and on the other an ancient group of despots..อีก ฝ่ายอยู่ข้างผู้มีอำนาจแต่โบราณ The Da Vinci Code (2006)
He certainly is an autocrat. We might be slaves of Kira.ตอนนี้เค้าเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาด เราก็กลายเป็นทาสของคิระ Death Note: The Last Name (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: powerful person ; boss ; authorities   
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator   
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย[n. exp.] (phū mī amnāt tām kotmāi) EN: person in authority   
ผู้มีอำนาจเต็ม[n. exp.] (phū mī amnā tem) EN: plenipotentiary   FR: personne qui a pleins pouvoirs [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authority[N] ผู้มีอำนาจ, See also: เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ, Syn. officials, officialdom
autocrat[N] ผู้มีอำนาจเด็ดขาด, See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. dictator, despot, absolute ruler
influential person[N] ผู้มีอิทธิพล, See also: ผู้มีอำนาจ
mogul[N] ผู้มีอำนาจ, See also: บุคคลสำคัญ, ผู้มั่งคั่ง, Syn. dictator, personage, magnate, czar
mover[N] ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล
overlord[N] ผู้มีอำนาจเหนือผู้อื่น, Syn. dictator, king, potentate
plutocrat[N] ผู้มีอำนาจเพราะร่ำรวย, Syn. aristocrat
potentate[N] ผู้มีอำนาจมาก, See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Syn. monarch, sovereign
power[N] ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Syn. boss, the higher-ups
regulator[N] ผู้ควบคุม, See also: ผู้มีอำนาจควบคุม, Syn. governor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
old mann. บิดา,สามี,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า,กัปตันหรือ
patrichiann. ขุนนาง,ผู้มีฐานะสูง ผู้มีอำนาจ,ผู้ดี., See also: hood. n.
power(เพา'เออะ) n. อำนาจ,กำลัง,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ,คนที่มีอำนาจ,เอกสารมอบอำนาจ,ผู้มีอำนาจ,ผู้มีอิทธพล,กำลังทางทหาร,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
superman(ซู'เพอแมน) n. ผู้มีอำนาจและความสามารถเหนือมนุษย์
triumvirate(ไทรอัม'วิเรท) n. ระบบผู้มีอำนาจสามคน,ต กลุ่มสามคน,ร่างที่ประกอบด้วยสามองค์

English-Thai: Nontri Dictionary
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล,ผู้มีอำนาจ,บุคคลสำคัญ
lord(n) ขุนนาง,ผู้มีอำนาจเหนือ,เจ้าของคฤหาสน์,เจ้าของที่ดิน
oligarch(n) ผู้มีอำนาจ
plenipotentiary(n) ทูตผู้มีอำนาจเต็ม
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top