Search result for

บันทึกเสียง

(28 entries)
(0.1998 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บันทึกเสียง-, *บันทึกเสียง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
An advance on your first recording session.เงินกู้สำหรับการบันทึกเสียงครั้งแรกของคุณ The Blues Brothers (1980)
My friend gave me a tape recorder to practice voice acting and I lost it.เพื่อนของฉันให้เครื่องบันทึกเสียงเอาไว้ซ้อมบท แต่ฉันทำมันหาย... Il Mare (2000)
Didn't you lose this?นี่เครื่องบันทึกเสียงที่เธอทำหายไปไม่ใช่เหรอ Il Mare (2000)
Don't records make sounds by touching the grooves with a needle?ขนาดบันทึกเสียงเพลงเขายังไม่ทำ ด้วยการสัมผัสร่องเสียงกับเข็มใช่ไหม? Platonic Sex (2001)
They're going through Abbott's records and Marshall wants to know what's going on with Bourne.พวกนั้นได้ฟัง... เทปบันทึกเสียงของแอ็บบอทท์หมดแล้ว และมาร์แชลอยากจะรู้ว่า เราจะทำไงต่อกับบอร์น The Bourne Supremacy (2004)
'No. Off the record. You know how it is.'(เปล่า ไม่มีการบันทึกเสียง คุณก็รู้ว่าทำยังไงนี่) The Bourne Supremacy (2004)
The guy definitely had a bug up his ass.ผู้ชายคนนั้นต้องมี เครื่องบันทึกเสียงอยู่ที่ตัวแน่ๆ Pilot (2004)
You called your own answering machine and recorded her dying words.คุณโทรเข้าเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติของคุณเอง และบันทึกเสียงคำพูดของเธอก่อนเสียชีวิต Mr. Monk and the Game Show (2004)
- On tape.- ในเทปบันทึกเสียง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- on tape that he ordered the attack?- ในเทปบันทึกเสียงว่าเขาเป็นคนสั่งให้โจมตีล่ะ Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
I've been logging these surveillance tapes from last week.ผมได้ฟังข้อมูลเครื่องบันทึกเสียงดักฟัง ของเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
No, Chloe, darling, we can't re-record it.ไม่ โคลอี้ที่รัก บันทึกเสียงไม่ได้ Mr. Monk and the Panic Room (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sīeng) EN: record voices   FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tape[VT] บันทึกเสียง, See also: อัดเสียง
tape[VI] บันทึกเสียง, See also: อัดเสียง
tape-record[VT] บันทึกเทป, See also: บันทึกเสียงด้วยสายเทป, Syn. videotape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a & rabbr. artists and repertory (เกี่ยวกับอาชีพการคัดเลือกสรรหานักดนตรี เพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ)
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
recording(รีคอร์ด'ดิง) n. การบันทึก,สิ่งที่บันทึกไว้,จานเสียง,จานเสียง,เทปบันทึกเสียง
recording filmn. ฟิล์มบันทึก,เทปบันทึกเสียง
recordingmeter(รีคอร์ด'ดิง'มิเทอะ) n. เครื่องบันทึกเสียง
recordist(รีคอร์ด'ดิสทฺ) n. เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง (โดยเฉพาะฟิล์มภาพยนตร์)
tape(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบันทึกเสียง,สายผ้าหรือพลาสติกหรือกระดาษยาวเป็นริบบิ้น,ผ้ายางปิดแผลสำหรับพันสายไฟฟ้า,สายวัด,สายหลักชัยที่จุดสิ้นสุดในการแข่งขัน vt. ใส่เทป,ผูก,มัด
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป

English-Thai: Nontri Dictionary
recorder(n) เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก

German-Thai: Longdo Dictionary
aufnehmen(vt) |nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen, etw. auf etw.(A)| บันทึก(เพลง, วีดีโอ เป็นต้น) เช่น Im Radio kommen die neuersten Lieder. Franziska will sie auf ein Tonband aufnehmen. ในวิทยุมีเพลงใหม่ล่าสุด ฟรานซิสก้าอยากอัดเพลงพวกนี้ลงบนเทปบันทึกเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top