Search result for

ตอนปลาย

(30 entries)
(0.2832 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตอนปลาย-, *ตอนปลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอนปลาย[N] at the end, See also: in the end, at last, finale, Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย, Example: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์
ตอนปลาย[N] at the end, See also: in the end, at last, finale, Syn. ปลายสุด, ส่วนปลาย, ข้างท้าย, Example: ตอนปลายเดือนตุลาคมเขาต้องเดินทางไปดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ileum, Terminalตอนปลายของไอเลียม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And then, toward the end of the 19th century,และแล้ว, ตอนปลายศตวรรษที่19, Suspiria (1977)
Besides, I'm going on vacation at the end of the week.นอกจากว่า ผมจะไปทำตอนปลายอาทิตย์เลย Akira (1988)
Besides, I'm going on vacation at the end of the week.นอกจากว่า ผมจะไปทำตอนปลายอาทิตย์เลย Akira (1988)
Whatever. There's this big concert at the end of term and Joanna's in it.คืองี้ จะมีคอนเสิร์ตตอนปลายเทอม แล้วโจแอนนาก็จะร้องเพลงด้วย Love Actually (2003)
- just as long as we still hanging for candy bergen's end-of-the-summer barbecue 'cause everybody was talking about thatที่ได้ร่วมงานบาร์บีคิวตอนปลายฤดูร้อนของแคนดี้ เบอร์เก้น เพราะทุกคนพูดถึงแต่เรื่องนี้ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Ani'i'happy to rejoin the others After the weekend. Runway 14.และเมื่อสบายใจจะกลับมา ทำงานใหม่ตอนปลายสัปดาห์ The Dreamscape (2008)
Based on witness descriptions and captured images, the suspect is white, mid-to late 20s, and i repeat,จากรูปพรรณที่ได้จากพยาน และจากภาพที่จับไว้ได้ ผู้ต้องสงสัยผิวขาว อายุ 20 กลางๆ ถึงตอนปลาย และฉันขอย้ำ 52 Pickup (2008)
The late fourth century A.D. the Roman Empire began to crumble.ในตอนปลายศตวรรษที่ 4 จักรรวรรดิโรมันเริ่มล่มสลาย Agora (2009)
6 YEARS AGO. AND WHAT ABOUT THE MOVIE THEATER?ศูนย์สันทนาการสร้างตอนปลายยุค 70 House on Fire (2009)
Comfortable and well-loved by his parents, but itching to do something more with his life,แต่ เอ่อ... อยากทำอะไรมากกว่านั้น ในชีวิต ซึ่งคือ ตอนไปสมัครเป็นทหาร ตอนปลายของ... Good Mourning (2009)
One of the threads in his spinal cord is attached to his tailbone.ตามปกติแล้ว เส้นประสาทไขสันหลังจะเป็นอิสระ ในตอนปลาย แต่ด้วยความที่มันติด Good Mourning (2009)
I'm you from the tail end of 2009.ฉันคือ นาย จากตอนปลายปี 2009 The End (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอนปลาย[n.] (tønplāi) EN: end   FR: fin [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
random accessการเข้าถึงโดยสุ่มการเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้โดยสุ่มหมายความว่าเข้าถึงได้ทุก ๆ จุดได้โดยทันทีทันใด เป็นต้นว่า การเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในจานบันทึก ซึ่งจะใช้เวลาเท่ากันหมดไม่ว่าเก็บไว้ที่จุดไหน ต่างกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในแถบบันทึกหรือเทป ถ้าข้อมูลที่ต้องการอยู่ตอนปลาย ก็จะต้องรอให้เทปเดินหน้าไปจนถึงจุดนั้นเสียก่อน การเข้าถึงข้อมูลโดยวิธีนี้ จะมีหัวอ่าน/บันทึก (read head) ต่อกับก้านโลหะที่เคลื่อนเข้า/ออกได้ เหนือจานที่หมุนรอบแกนอีกทีหนึ่ง เปรียบเทียบ) ถ้าเปรียบกับการฟังเพลงจากจานเสียงและเทป จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ ถ้าเป็นเทปหรือแถบบันทึก หากจะฟังเพลงที่อยู่ในลำดับท้าย ๆ ก็จะต้องรอให้เทปหมุนผ่านเพลงในลำดับแรก ๆ ไปก่อน แต่ถ้าเป็นจานเสียง เราต้องการฟังเพลงใด ก็สั่งได้ทันทีดู sequential access เปรียบเทียบ
samแซม <คำอ่าน>ย่อมาจาก sequential access method แปลว่า วิธีเข้าถึงโดยลำดับ เป็นวิธีเก็บข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้วิธีหนึ่ง หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้โดยเรียงไปตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานาน
senior high schooln. โรงเรียนมัธยมตอนปลาย
sequential access methodวิธีเข้าถึงโดยลำดับใช้ตัวย่อว่า SAM (อ่านว่า แซม) หมายถึง การเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลหรือสื่อบางชนิด เช่น แถบแม่เหล็ก (tape) ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ตามลำดับ วิธีที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางของตำแหน่งของข้อมูลที่บรรจุไว้ในสื่อนั้น หากข้อมูลถูกเก็บอยู่ตอนปลาย กว่าจะเข้าถึงข้อมูล ก็ย่อมจะเสียเวลานานดู random access เปรียบเทียบ
sounding linen. สายเชือกหรือลวดที่ผูกตะกั่วหรือเครื่องถ่วงตอนปลายเพื่อหยั่งความลึก
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์
xiphoid(ซิฟ'ฟอยดฺ) adj. เป็นรูปดาบ n. กระดูกลิ้นปี่,กระดูกสันอกท่อนล่างตอนปลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
extreme(n) ตอนปลาย,ที่สุด,ความสูงสุด,ความรุนแรงเกินไป
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน
terminal(adj) ตอนปลาย,ท้าย,สรุป,เกี่ยวกับขอบเขต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
บั้นท้าย (n adj ) ตอนปลาย, ช่วงสุดท้ายของชิวิต
See also: S. บั้นปลาย,

French-Thai: Longdo Dictionary
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top