Search result for

ตระการ

(22 entries)
(0.2658 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตระการ-, *ตระการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตระการ[ADV] strangely, See also: queerly, Syn. ประหลาด, แปลก, น่าอัศจรรย์, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างตระการพิสดารเหลือเชื่อ, Thai definition: อย่างที่มีความแตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น
ตระการ[ADV] beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ
ตระการตา[ADV] dazzlingly, See also: showily, gorgeously, Syn. งดงาม, หรูหรา, เลิศ, หรู, Example: หนุ่มสาวชาวเหนือแต่งตัวตามวัฒนธรรมดั้งเดิมมาเข้าขบวนลากปราสาทกันอย่างวิจิตรตระการตาจริงๆ, Thai definition: อย่างสวยงามหรูหรา
ตระการตา[V] charm, See also: enchant, fascinate, Syn. ตื่นตา, มีเสน่ห์, ชวนชม, Example: เรือนหลังนี้ตระการตา ดึงดูดผู้ที่พบเห็นเป็นยิ่งนัก, Thai definition: มีลักษณะงดงามชวนให้ตื่นตาตื่นใจเมื่อได้พบเห็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตระการ(ตฺระ-) ว. งาม เช่น ป่าดงพงหลวงตระการ เซราะเซราเขาธาร ชรลัดชรล่องดองไพร (อนิรุทธ์), น้ำพุพุ่งซ่า ไหลฉ่าฉาดฉาน เห็นตระการ (สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย เพลงเถา)
ตระการประหลาด, แปลก, เช่น ข้าเห็นร่มชมพู ตรูรัตนพิสาล ตรงตระการกว่าชื่นแล (ม. คำหลวง ทศพร), เสียงแตรสังขแลพาทยเภริยนุดนตรี อึงเองบพักตี ตระการ (อนิรุทธ์)
ตระการหลากหลาย, มีต่าง ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# Act queerly# พระราชบัญญัติตระการ The Birdcage (1996)
There was a time, not very long ago, when we lived in an enchanted world of elegant palaces and grand parties.นั่นเป็นเวลาไม่นานมากนัก เมื่อพวกเราอาศัยอยู่ในโลกอันตระการตา ของพระราชวังงดงามและบุคคลที่หรูหรา Anastasia (1997)
Jack, this is exquisite work.แจ็ค วิจิตรตระการตามาก Titanic (1997)
Spectacular, lt's spectacular,ตระการตาจริงๆ ตระการตาที่สุด Shall We Dance (2004)
Incandescent marriages to very rich men.ตระการตาเลยล่ะ กับหนุ่มๆ ที่ร่ำรวยมาก Becoming Jane (2007)
Here, energy puts on a fantastic show every night.ที่นี่, คุณจะได้เห็นโชว์ตระการตา จากพลังงานทุกค่ำคืน Home (2009)
It's a grand house. Not as cosy as Shibden, but very pleasing to the eye.เป็นคฤหาสถ์ที่หลังใหญ่มาก แต่กลับไม่อบอุ่นเหมือนชิบเดน แต่ก็ตระการตามากค่ะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
and is wide and dazzling.มันกว้างใหญ่และตระการตา Hello Ghost (2010)
The opulence and complexity of this magnificent chandelier... should only be found in the palaces of nobility.ความสวยงามตระการตาของโคมระย้าอันนี้ พบได้ในที่นี่เท่านั้นแหละ เตาผิง Dark Shadows (2012)
Yes, it should be quite a wedding.ใช่ ต้องเป็นงานที่ ตระการตา น่าดู The Bear and the Maiden Fair (2013)
What you have created here is magnifique.คุณกำลังสร้าง ความตระการตา. Control (2013)
Everything else that happens in the meantime is your amazing filler of a game.ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งที่คุณช่วยเสริมให้เกมดูตระการตายิ่งขึ้น Free to Play (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plush[ADJ] หรูหรา, See also: ตระการตา, Syn. elegant, luxurious

German-Thai: Longdo Dictionary
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,

French-Thai: Longdo Dictionary
magnifique(adj) สวยงาม หรูหรา ยิ่งใหญ่ ตระการตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top