Search result for

ชะงัก

(40 entries)
(0.1782 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชะงัก-, *ชะงัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะงัก[V] stop short, See also: stop, cease, get stuck, pause, bog down, halt, Syn. หยุด, สะดุด, Example: ตำรวจยังต้องชะงักเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันต่อหน้าต่อตา, Thai definition: หยุดกลางคัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะงักก. หยุดลงกลางคันทันที.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We've made a few arrests.- การผลิตเราจำนวนมากหยุดชะงัก The Great Dictator (1940)
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
He thought a counterattack might surprise them.เขาคาดการณ์ว่าการตีโต้คงทำให้พวกมันชะงักได้บ้าง The Matrix Reloaded (2003)
Riverton is in a deep freeze, your Claw-city.รีเวอร์ตั้นชะงักงันไปเลย ฝ่าพระกงเล็บ Inspector Gadget 2 (2003)
... mightdisrupt the North Atlantic Current?... ทำให้แอตแลตติคเหนือชะงัก The Day After Tomorrow (2004)
You didn't, did you? You hesitated over the mention of a cat.คุณชะงักไปตอนเขาพูดถึงแมว หมายความว่าไง I Heart Huckabees (2004)
Um, have you ever done any fact checking?เอ่อ คุณเคยเผชิญเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ชะงักไหมคะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้ Like Stars on Earth (2007)
Lynette Scavo, for the first time in her life, was struck by something... something she would later think of as divine inspiration.ในครั้งแรกของชีวิตเธอ ถูกชะงักด้วยบางอย่าง เก็บลูกบอล Sunday (2008)
This dealt a blow to the business giant resulting in its complete dissolution.ส่งผลอย่างหนักต่อธุรกิจขนาดยักษ์นี้ เป็นผลให้เกิดภาวะชะงักงันโดยสิ้นเชิง Resident Evil: Degeneration (2008)
You paused. - What?ตอนนั้นคุณชะงัก อะไรนะ? Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
When I asked you if you trust me, you paused.ตอนนั้นฉันถามคุณว่าถ้าคุณเชื่อใจฉัน คุณชะงัก Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ngan) EN: stun   

English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balk[VI] หยุดอย่างกระทันหัน, See also: ชะงัก, Syn. hesitate
catch[VT] ชะงัก, Syn. check, restrain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
crane(เครน) {craned,craning,cranes} n. ปั้นจั่นยกของหนัก,นกกระ-เรียน vt. เอาปั้นจั่นยกของขึ้นลง,ยืดคอ vi. ยืดคอ,ชะงัก, See also: cranelike,cranely adj.
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap

English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balk(vi,vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top