Search result for

ของใช้

(29 entries)
(0.2224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ของใช้-, *ของใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของใช้[N] appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ของสำหรับใช้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ของใช้น. ของสำหรับใช้.
เครื่องต้นของใช้ของเสวยสำหรับพระมหากษัตริย์.
วัสดุของใช้ที่มีอายุการใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ เช่น กระดาษ ดินสอ (ใช้แก่การงบประมาณ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal effectsของใช้ส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Lousy poet. Critic's voice, take your choice.เสียงวิจารณ์ของใช้ที่คุณเลือก Yellow Submarine (1968)
Let's take the youngsters about whom we have doubts and take them aside to verifyให้'ของใช้คนหนุ่มคนสาวเกี่ยวกับ whom we ได้สงสัย... ...และใช้พวกเขาข้างๆเพื่อพิสูจน์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Now you're tellin' me that you don't have the shit you need?คุณยังจะบอกว่า คุณมีของใช้ไม่เพียงพอ? Day of the Dead (1985)
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา The Joy Luck Club (1993)
In a catastrophic emergency, you take giant panic breaths.โดยอาศัยแค่ ของใช้ในบ้านธรรมดาๆ จริงอ้ะ? If one were so inclined. Fight Club (1999)
- What are you doing?ทิ้งของใช้ของคุณ Fight Club (1999)
I brought you some necessities... some Calvin Klein 720-count sheets... the entire Clinique skin care line... some aromatherapy candles, a loofah...ฉันเอาของใช้จำเป็นมาให้ ผ้าปู 720 เส้นด้ายของคาลวิน ไคลน์ ชุดบำรุงของคลินิคทั้งหมด Legally Blonde (2001)
On the bus coming up here, I took it out to look at it, and I noticed it's second-hand.ตอนที่ผมนั่งรถประจำทางมาที่นี่ พอพิจารณามันใกล้ๆ แล้วก็สังเกตุเห็นว่ามันเป็นของใช้แล้ว Hope Springs (2003)
A person can't get any rest around this householdเธอจะไม่ได้อะไร แม้กระทั่งของใช้ในบ้านนี้ A Tale of Two Sisters (2003)
They are not one-time use only.มันจึงไม่ใช่ของใช้ได้แค่ทีละรอบ Primer (2004)
You can't really smell me on that old thing.คุณไม่ได้กลิ่นตัวฉันจริงๆ บนของใช้เก่า Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Fridays at noon to by down by the bridge, with a grocery list and mules.ทุกเที่ยงวันศุกร์ให้ไปที่สะพาน แล้วเอารายการของใช้ลงมาพร้อมกับล่อ Brokeback Mountain (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ของใช้ส่วนตัว[n. exp.] (khøngchai suantūa) EN: personal belongings ; personal effects   FR: affaires personnelles [fpl] ; effets personnels [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commodity[N] ของใช้, Syn. articles
layette[N] ของใช้ทั้งชุดสำหรับทารกแรกเกิด
paraphernalia[N] ของใช้ส่วนตัว, See also: สมบัติส่วนตัว, Syn. gear, materials, apparatus
tinware[N] ของใช้ทำด้วยดีบุก, Syn. tinwork, plateware, utensil
white goods[N] ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นผ้า เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัวและอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commodity(คะมอด'ดิที) n. สินค้า,ของใช้ประจำ,ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า,ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, Syn. articles,goods
materiel(มะเทีย'เรียล) n. วัสดุของใช้ต่าง ๆ ,อาวุธกระสุนปืน และเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลาย
utensil(ยูเทน'เซิล) n. เครื่องใช้ในครัว,เครื่องใช้,เครื่องมือ,ของใช้,ภาชนะ., Syn. tool,vessel

English-Thai: Nontri Dictionary
commodity(n) สินค้า,โภคภัณฑ์,ของใช้ประจำ,ผลิตภัณฑ์การเกษตร
layette(n) ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top