Search result for

*proceeds*

(63 entries)
(1.0731 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: proceeds, -proceeds-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proceeds[N] รายได้, Syn. interest, gain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return

English-Thai: Nontri Dictionary
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proceedsจำนวนเงินประกันภัยที่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
proceeds of auctionเงินรายได้จากการขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
net proceedsเงินจำนวนสุทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
proceeds of crimeทรัพย์สินที่เป็นผลได้จากการกระทำความผิด [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is what I said proceedsดู และนี้คือสุดยอดวิชาของข้า Sex Is Zero (2002)
A portion of the proceeds from the sale of this garment would be donated to various children's charities.รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อผ้าชิ้นนี้ จะบริจาคให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็ก The Corporation (2003)
I'll finish it... and I'll donate the proceeds... to his wife and kids.ไปเห็นอะไรมา งั้นไปกับเฮย์ส คนอีก 15 ผมจะรอตรงประตู จนกว่าคุณจะกลับมา King Kong (2005)
We'll finish it... and donate the proceeds to his wife and kids.We'll finish it... and donate the proceeds to his wife and kids. King Kong (2005)
The proceeds will all go to children with heart disorders and... I'll make sure to buy you.รายได้จากงานนี้ จะนำไปบริจาคให้แก่เด็กที่เป็นโรคหัวใจและ... ฉันจะซื้อคุณให้ได้ Art of Seduction (2005)
AND THE PROCEEDS WERE GIVEN TO CHARITY.และเงินที่ประมูลถูกมอบให้กับมูลนิธิทั้งหมด Family/Affair (2007)
I heard that you were giving us some of the proceeds?ฉันได้ยินว่า นายจะให้เงินเราจำนวนนึงใช่มั้ย Charlie Bartlett (2007)
Probably bought the pedal car with the proceeds.เพราะจะเอาเงินมาซื้อจักรยานนั่นล่ะ Hot Fuzz (2007)
Where is he planning to carve up the proceeds?เขาวางแผนดำเนินการไปถึงไหนแล้ว The Bank Job (2008)
The proceeds and the piss-offs are both yours to deal with.เงินที่ได้และพวกที่โกรธคุณ ทั้งสองเรื่องคุณต้องรับมือเอง The Bank Job (2008)
Were he proceeds to buy me... the most awful dinner I've ever had.และเค้าก็ต่อด้วยการ/Nเลี้ยงข้าวมื้อที่แย่ที่สุดที่ชั้นเคยทาน Made of Honor (2008)
Logan: all proceeds are going to the school's athletic departmentทุกกระบวนการกำลังเดินหน้า ที่ฝ่ายกีฬาของโรงเรียน You're Undead to Me (2009)
Proceeds go to Baby Boy's college education.เพื่อให้บทเรีัยนกับสาวน้อย ตกน้ำของเรา Polly Wants a Crack at Her (2010)
Now, since Olivia is giving her cut of the proceeds to injured manatees,โอลิเวีย บริจาครายได้ของเธอ ให้มูลนิธิสัตว์ Bad Reputation (2010)
All proceeds benefit the annual founder's day celebration.รายได้ทั้งหมดจากงานมอบให้งานฉลองวันผู้ก่อตั้ง A Few Good Men (2010)
And we're going to charge admission and use the proceeds to help pay for transportation to nationals in New York.และพวกเราจะเก็บค่าเข้าชม เพื่อนำไปช่วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในการแข่งระดับ ประเทศในนิวยอร์ก The Rocky Horror Glee Show (2010)
The proceeds of the sales will go to feed the nation's children in poverty, so we ask for your generous interest.ต่อไปจะเป็นการประมูล ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็ก ทางเราหวังว่าจะมีผู้ที่ใจบุญเยอะๆนะค่ะ Prosecutor Princess (2010)
So I'm setting up a kissing booth for a dollar a smooch... and donating the proceeds to Glee Club to help us...หนึงจูบหนึ่งดอลลาร์ และเงินทั้งหมด จะบริจาคให้ชมรม เพื่อช่วยเรา... อย่ามาพยายาม ว่านายจะมาช่วยชมรมเลย Silly Love Songs (2011)
So we bring him in, and he proceeds to kick our asses, okay?เราเชิญตัวเขามาสอบปากคำ และเขาก็ตอบปฏิเสธ เป็นไปตามที่เราประเมินการเอาไว้ โอเคไหม Hermanos (2011)
Uh, but all the proceeds are going to U.C.B.เอ่อ แต่เงินทั้งหมด ผมจะบริจาคให้ยูซีบี Cross Rhodes (2012)
Your reputation proceeds you.ชื่อเสียงคุณเหมาะสมจริงๆ Truth and Consequences (2012)
You and I are gonna sell him this tree, and we're going to give the proceeds to a very important cause.เธอกับฉันจะขายต้นคริสมาสต์นี้ และเราจะนำสิ่งที่ได้มา ไปให้แก่คนสำคัญของมูลเหตุนี้ Glee, Actually (2012)
Millions of dollars' worth of illegal drugs confiscated, a massive blow to your father's criminal proceeds, and nobody had to die.ทำความเสียหายมากมายให้กับ ธุรกิจที่ผิดกฎหมายของพ่อคุณ และไม่มีใครต้องตาย Vendetta (2012)
"that proceeds from human tenderness and natural passion.""ที่รายได้จากมนุษย์ ความอ่อนโยนและความหลงใหลในธรรมชาติ. " The Invisible Woman (2013)
We could keep the overhead low, make sure we maximize the proceeds to the firemen.เราน่าจะอ่อนน้อมหน่อย เพื่อให้มีเงินเหลือไปถึงนักดับเพลิงให้มากที่สุด Burned (2013)
"Lester Coggins... who laundered our proceeds,สาธุคุณ คอกกิ้นส์ ผู้ฟอกเงินของเรา Let the Games Begin (2013)
If she proceeds with this Spanish galleon business, attempting to steal treasure from one empire to finance a war against another, she will get herself killed.หากนางดำเนินการภารกิจเรือใบแกลเลียน บรรทุกทรัพย์สมบัติของราชวงศ์สเปนนี้ต่อไป กำลังพยายามที่จะปล้นสะดมทรัพย์สมบัติ จากอาณาจักรหนึ่ง เพื่อเป็นทุนการต่อสู้สงคราม กับอีกอาณาจักร IV. (2014)
If she proceeds... what did you say to Bryson in that room?หากนางดำเนินการต่อไป... ในห้องนั้นท่านพูดเรื่องอะไรกับกับไบรสัน IV. (2014)
It only seems fair to garnish your proceeds to account for it.มันดูเหมือนว่ายุติธรรมต่อเครื่องตกแต่งซ่อง ต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเจ้า VIII. (2014)
As well as his knowledge of the captain's continued treachery up to and including his plan to steal a portion of the treasure fleet proceeds for himself.อย่างที่เขารู้ดีต่อการทรยศ อย่างต่อเนื่องของกัปตันเรือ และรวมทั้งแผนการของเขาเพื่อขโมย ส่วนแบ่งผลกำไรของทรัพย์สมบัติมหาศาล ของกองทัพเรือเพื่อตัวเขาเอง VIII. (2014)
Protects, proceeds, and perseveresปกป้อง ประคอง นำทางทุกครา Beauty and the Beast (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proceedsBesides which that's only if unpacking the luggage proceeds smoothly and is finished by Sunday morning.
proceedsThe proceeds from the bond issue will be used to finance the budget deficit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลด[N] long-handled umbrella, See also: umbrella is used over a candidate for Buddhist priesthood while he proceeds to a temple, Syn. ร่ม, Example: มีพระธุดงค์นั่งปักกลดอยู่ในป่าตรงเชิงเขา, Count unit: คัน, Thai definition: เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับพระธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับกั้นเมื่อเวลาแห่นาค
เงินรายได้[N] revenue, See also: income, proceeds, profits, returns, Syn. รายได้, Example: คุณต้องอยู่จัดทำงบเงินรายได้ของปี 2545 ให้เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidāi) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns   FR: revenu [m]
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds   FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m]
รายได้จากการขาย[n. exp.] (rāidāi jāk kān khāi) EN: proceeds of sale   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCEEDS    P R AH0 S IY1 D Z
PROCEEDS    P R OW0 S IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proceeds    (n) (p r ou1 s ii d z)
proceeds    (v) (p r @1 s ii1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlös {m}; Einnahmen {pl} | den Erlös aufteilenproceeds | to split the proceeds [Add to Longdo]
Gesamtertrag {m}total proceeds [Add to Longdo]
Rohertrag {m}; Bruttoertrag {m}gross yield; gross proceeds [Add to Longdo]
verfahren; vorgehen | verfahrend | verfahren | er/sie verfährt | ich/er/sie verfuhr | er/sie bin/war verfahrento proceed; to act | proceeding | proceeded | he/she proceeds | I/he/she proceeded | he/she has/had proceeded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロシーズ[, puroshi-zu] (n) proceeds [Add to Longdo]
手取金;手取り金[てどりきん, tedorikin] (n) net proceeds (e.g. after an offering of securities) [Add to Longdo]
収益[しゅうえき, shuueki] (n) earnings; proceeds; returns; revenue; (P) [Add to Longdo]
収益金[しゅうえききん, shuuekikin] (n) proceeds; earnings [Add to Longdo]
神田[しんでん;かみた, shinden ; kamita] (n) (arch) field affiliated with a shrine (the tax-exempt proceeds of its harvest going to pay for shrine operations) [Add to Longdo]
総売り上げ;総売上[そううりあげ, souuriage] (n) total sales; total proceeds [Add to Longdo]
売り上げ(P);売上げ(P);売上;売り上[うりあげ, uriage] (n) amount sold; sales; proceeds; takings; (P) [Add to Longdo]
売上金[うりあげきん, uriagekin] (n) proceeds; (P) [Add to Longdo]
売上高(P);売り上げ高[うりあげだか, uriagedaka] (n) sales; amount sold; proceeds; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Proceeds \Pro"ceeds\, n. pl.
     That which comes forth or results; effect; yield; issue;
     product; sum accruing from a sale, etc.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top