Search result for

*fitte*

(141 entries)
(2.0391 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fitte, -fitte-
Possible hiragana form: *ふぃって*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitted[ADJ] กระชับ, See also: เข้ารูป, พอดี, Syn. tailored
fitted[ADJ] ที่สร้างไว้ติดอยู่กับที่, Syn. built-in
fitter[N] ช่างลองขนาดเสื้อผ้า
fitter[N] ช่างฟิต, See also: ช่างซ่อมเครื่องจักร
outfitter[N] ร้านขายอุปกรณ์พักแรมหรือล่าสัตว์, Syn. costumer, supplier
gas fitter[N] ช่างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ซ
survival of the fittest[IDM] คนที่เก่งที่สุดจะอยู่รอด
survival of the fittest[N] หลักการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม, See also: หลักการอยู่รอดอย่างเหมาะสม, Syn. natural selection, selection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gas fittern. ช่างติดตั้งท่อแก๊ส เตาแก๊ส และอุปกรณ์อื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ,คนลองเสื้อ,ช่างฟิต,ผู้ทำให้เหมาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitted hoseท่ออ่อนพร้อมข้อต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
glasses fitted (vt ) ประกอบแว่น
survival of the fittest[เซอร์ไววัล ออฟ เดอะ ฟิตเทส] (phrase ) การอยู่รอดของคนที่เก่งที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Survival of the fittest - and we've got the fucking gun!ผู้แข็งแรงกว่าจะอยู่รอด แมกซ์ และกูมีปืนโว้ย ! Pi (1998)
Don't tell me you've never been fitted.อย่าบอกนะว่าเธอไม่เคยทำมัน eXistenZ (1999)
I was never fitted. What do you care?ผมไม่เคยทำมัน คุณสนอะไร eXistenZ (1999)
Getting a bio-port fitted.มาเตรียมเจาะไบโอ-พอร์ทเถอะ eXistenZ (1999)
Survival of the fittest.คนที่แข่งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่รอดใช่ไม๊? Ice Age (2002)
Two months before this bridge is retrofitted, and this happens.สพานนี้เพิ่งซ้อมไปเมื่อสองเดือน ก่อนเกิดเหตุนี้ขึ้น Lost Son (2004)
So I got refitted to be a dishwasher. Now, I'm not complaining.พ่อเลยไปเปลี่ยนอะไหล่ใหม่เป็นคนล้างจาน\ นี่ไม่ได้บ่นนะ Robots (2005)
You'd better be, 'cause Aslan's already fitted out your army.- แน่นอนสิ! อัสลานกำลังเตรียมกองทัพให้เธอ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
We're here deep in the heart of toothless country, coming to you from a simple Texas high school stadium that's been retrofitted for the big event.เราอยู่ลึก ณ ใจกลาง เขตชุมชนแถบชานเมือง... ถ่ายทอดสดจาก สนามกีฬา รร.มัธยมเท็กซัส สนามถูกปรับปรุงเพื่อ การแข่งขันฟุตบอลครั้งใหญ่ The Longest Yard (2005)
We hold without failing, under the mother of all blizzards melded together, a single body, like the scale ...of turltes are fitted.เราหยุดแต่ไม่ล้ม ภายใต้ พายุหิมะอันยิ่งใหญ่ - หลอมรวมไปด้วยกัน ร่างอันโดดเดี่ยว เหมือนเลียนแบบ ตอนเต่าหดกระดอง March of the Penguins (2005)
1979. They outfitted a van to rape and murder girls in California.ปี 1979 พวกเขาใช้รถแวนออกล่า ฆ่าข่มขืนหญิงสาวชาวแคลิฟอร์เนีย Extreme Aggressor (2005)
That floor is fitted with a system that reacts to the slightest change in weight.พื้นนี้ติดตั้งระบบที่จะตรวจจับ ความเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักแม้เพียงเล็กน้อย Bandidas (2006)
TELL ME SO WE CAN AT LEAST GET IT PROPERLY FITTED.ช่วยบอกแม่ที ว่าจะต้องแก้ตรงไหนอีกหรือเปล่า Pilot (2007)
in the struggle for survival, it is the fittest who win out at the expense of their rivals.ในกฎแห่งการอยู่รอด ผู้ที่เหมาะสมที่สุด และแข็งแรงที่สุด Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
They're being retrofitted with sabot rounds now.กำลังระดมติดตั้งกระสุน แซบบอท Transformers (2007)
So far, almost 5000 patients treated with a retrofitted virus, had begun exhibiting symptoms resembling the early onset of rabies.มีรายงานทราบว่า คนไข้ 5,000 ราย ที่เคยรับการรักษาด้วยไวรัสแปลก ๆ ที่เริ่มมีอาการคล้ายผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าระยะแรก I Am Legend (2007)
It's survival of the fittest.เพื่อการมีชีวิตรอดเหรอ! Saw V (2008)
Survival of the fittest, my ass!เพื่อการมีชีวิตรอด ไอ้เหี้ย Saw V (2008)
She said this man West fitted the bill.เธอบอกว่าชายชื่อเวสต์เหมาะสมที่สุด Episode #2.3 (2008)
Insurance covers the warehouse... and I've always been about survival of the fittest.ประกันภัยจะจ่ายให้เรื่องโกดัง... และฉันอยู่กับคำว่า คนที่เก่งที่สุดจะอยู่รอดเสมอ Seeds (2008)
I know it's hot, but I need everything fittedฉันรุ้ว่ามันสวย แต่ฉันต้องการให้มันดูเข้ารูป The Dark Night (2008)
I'm fitter than I was before.ข้ารู้สึกแข็งแรงกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำ The Mark of Nimueh (2008)
Survival of the fittest.ผู้ที่แข็งแรงที่สุดจะอยู่รอด Babylon A.D. (2008)
The old ship had been refitted with a diesel engine and a new sea winch.ใ่ส่เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องกว้านใหม่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You want to discuss philosophy with me in a world where only the fittest survive?คุณจะถกหลักปรัชญากับผมในโลกที่มีเพราะ คนที่แข็งแรงที่สุด ถึงจะอยู่รอดได้, งั้นหรือ? Episode #1.5 (2008)
They just think about the survival of the fittest, I guess.นี่ นายท่าน Goemon (2009)
We may not be the most talented team in the world but we're sure as hell going to be the fittest.ทีมเราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในโลกนะ.. แต่ผมมั่นใจ.. ว่าเราจะเป็นทีมที่ฟิตที่สุด! Invictus (2009)
Who's the fittest team on this field?ทีมไหนฟิตที่สุดในสนามนี้! ? Invictus (2009)
CARA: The canister's being retrofitted to maximize dispersion.กระป๋องแก๊สพิษได้ถูกดัดแปลง ให้มีการแพร่กระจายสูงสุด Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
They re-evaluated, they retrofitted,และซ้อมจำลองเหตุการณ์ไว้ Prison Break: The Final Break (2009)
Château lafitte... something french.ชาโตร์ ลาฟิเตอ... บางอย่างที่เป็นฝรั่งเศษ I Lied, Too. (2009)
he bought two 3-millimeter mini wireless cameras and had them retrofitted to his glasses.เขาซื้อกล้อง 3 มิลสองตัวไร้สาย และดัดแปลงติดกับแว่นตา The Big Wheel (2009)
I'm getting a dress fitted at reem acra,/ ฉันกำลังลองชุดที่ Reem ACRA Seder Anything (2009)
Howard, if you can't fold a fitted sheet, you cannot work at Sheets 'N' Things.ฮาวเวิร์ด ถ้าเธอพับผ้าไม่เป็น เธอก็ทำงานที่ ชีตส์ แอนด์ ธิงส์ ไม่ได้ Pilot (2009)
You need to get back home and get fitted with a new conversion device.แกต้องกลับไปบ้าน แล้วไปติดตั้งอุปกรณ์เปลี่ยนร่างเสียใหม่ Momentum Deferred (2009)
- survival of the fittest wires an impulse to eliminate peopleหลักผู้เหมาะสมที่สุดเท่านั้นจึงอยู่รอด จุดชนวนแรงผลักดันที่จะห้ำหั่นกันเองของมนุษย์ Debate 109 (2009)
We outfitted our fastest ship.เรานำยานที่แล่นเร็วที่สุด Star Trek (2009)
Now, the best of you the fittest and the most brilliant I will present to the Lord High Tyto.เอาล่ะ ใครที่เก่งที่สุด แข็งแรงที่สุดและฉลาดที่สุด ข้าจะเสนอชื่อเขาต่อท่านลอร์ดไทโท Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
They was trying to live between two worlds. Wouldn't have fitted in neither one.พวกเขาพยายามจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองโลก และไม่พอดีกับฝั่งไหนเลยสักด้าน Frankie & Alice (2010)
The law of nature, the survival of the fittest.กฏธรรมชาติที่ทำให้อยู่รอดได้ Hitting the Ground (2010)
Get Agnes fitted, Hmm?พาแอกเนสไปลองชุดสิ The Empire Strikes Jack (2010)
Shouldn't you be at a urban outfitters?เธอไม่ต้องไปอยู่ร้านขายเสื้อหรอกเหรอ? Physical Education (2010)
Their stasis pods are outfitted with neural stimulators designed to keep their occupants' brains active during extended hibernations, so when they hooked me up...รังไหมพวกนั้นเต็มไปด้วยเครื่องมือ ซึ่งมีการจำลองระบบประสาท ถูกออกแบบให้การทำงานของสมอง ยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา Resurgence (2010)
The bride's had to be fitted as well, so...เจ้าสาวก็ต้องลองชุดด้วยเหมือนกัน ฉันเลย Episode #1.9 (2010)
All his costumes were fitted, what do we do now?แล้วเสื้อผ้าก็เตรียมเรียบร้อยแล้ว... ทำไงดี... Episode #1.9 (2010)
Take him away and see that he's properly outfitted and get him into flying school.พาตัวเขาไป จัดการหาชุดที่เหมาะสมให้เขาใส่ซะ แล้วพาเขาไปโรงเรียนฝึกบิน Tooth Fairy (2010)
Fitted with 18-inch-thick steel reinforced walls..... ....with a insulated copper core to protect against thermal lance.ในผนังอัดโครงเหล็กกล้าหนา 18 นิ้ว พร้อมแกนระบายความร้อนทองแดง เพื่อกันระเบิด Fast Five (2011)
Each of you will be issued a beautifully fitted white T-shirt.แต่ละคนจะได้รับแจกเสื้อยืด รัดรูปสีขาว Born This Way (2011)
We're, um, being... being fitted for our munchkin costumes.เรา... อืม... มาลองเครื่องแต่งกายมันชกินน่ะ New York (2011)
It's always been survival of the fittest.ผู้เหมาะสมที่สุดคือผู้อยู่รอดใช่ไหม In Time (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fitteAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
fitteHe fitted his schedule to mine.
fitteI couldn't find any hat that fitted me any that store.
fitteShe fitted me out with the money.
fitteThis is an example of the survival of the fittest, as it is called.
fitteTom is fitted to become a businessman.
fitteWe fitted ourselves out for skiing.
fitteWhen my home had an extension built I only had this room fitted with soundproofing and an internal lock.
fitteYou should get the job for which you are best fitted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างเครื่อง[N] mechanic, See also: fitter, machinist, Syn. ช่างกล, ผู้คุมเครื่อง, Example: เขาขับรถไปให้ช่างเครื่องซ่อม, Count unit: คน
ช่างฟิต[N] fitter, See also: mechanic, Syn. ช่างแก้เครื่องยนต์, Example: ช่างฟิตกำลังถอดเครื่องยนต์, Count unit: คน
ความกระชับ[N] tightness, See also: fittedness, Syn. ความตึง, ความรัดรึง, ความแนบแน่น, Example: ความกระชับของกางเกงทำให้นักวิ่งวิ่งได้เร็วขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฟิต[n.] (chang fit) EN: fitter ; mechanic   FR: mécanicien-ajusteur [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมเครื่องจักร[n. exp.] (chang sǿm khreūangjak) EN: fitter ; mechanic   
ทหารเต็มอัตราศึก[n. exp.] (thahān tem attrā seuk) EN: soldiers in full battle dress ; fully outfitted soldiers   FR: soldat en tenue de combat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FITTED    F IH1 T AH0 D
FITTER    F IH1 T ER0
LAFITTE    L AH0 F IH1 T
FITTEST    F IH1 T AH0 S T
FITTERER    F IH1 T ER0 ER0
LAFFITTE    L AH0 F IH1 T
REFITTED    R IY0 F IH1 T AH0 D
OUTFITTED    AW1 T F IH2 T AH0 D
OUTFITTER    AW1 T F IH2 T ER0
BENEFITTED    B EH1 N AH0 F IH2 T AH0 D
RETROFITTED    R EH1 T R OW2 F IH2 T AH0 D
RETROFITTER    R EH1 T R OW2 F IH2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitted    (v) (f i1 t i d)
fitter    (n) (f i1 t @ r)
fitters    (n) (f i1 t @ z)
fittest    (j) (f i1 t i s t)
befitted    (v) (b i1 f i1 t i d)
refitted    (v) (r ii2 f i1 t i d)
unfitted    (v) (uh2 n f i1 t i d)
outfitted    (v) (au1 t f i t i d)
outfitter    (n) (au1 t f i t @ r)
gas-fitter    (n) - (g a1 s - f i t @ r)
outfitters    (n) (au1 t f i t @ z)
gas-fitters    (n) - (g a1 s - f i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauschlosser {m}; Bauschlosserin {f} | Bauschlosser {pl}building fitter | building fitters [Add to Longdo]
Einbauküche {f}fitted kitchen [Add to Longdo]
Einrichter {m}; Einrichterin {f}; Installateur {m}; Installateurin {f}; Monteur {m}; Monteurin {f} | Einrichter {pl}; Installateure {pl}; Monteure {pl}fitter | fitters [Add to Longdo]
Elektroinstallateur {m}; Elektroinstallateurin {f}; Elektromonteur {m}eletrical fitter; electrician [Add to Longdo]
Händler {m}outfitter [Add to Longdo]
Maschinenschlosser {m}; Maschinenschlosserin {f}; Schlosser {m}; Schlosserin {f}engine fitter; machine fitter; fitter [Add to Longdo]
Passfeder {f} [techn.]key; fitted key [Add to Longdo]
Passschraube {f} [techn.]fit bolt; fitting bolt; fitted bolt [Add to Longdo]
Sportgeschäft {n}sports outfitters [Add to Longdo]
ausbessern | ausbessernd | ausgebessertto refit | refitting | refitted [Add to Longdo]
ausgestattetoutfitted [Add to Longdo]
ausstatten; ausstaffieren | ausstattend | ausstaffierend | ausstaffiertto fit out | outfitting | fitting out | fitted out [Add to Longdo]
geziemtbefitted [Add to Longdo]
genütztprofitted [Add to Longdo]
rüstete neu ausrefitted [Add to Longdo]
ungeeignetunfitted [Add to Longdo]
wehrfähig; wehrdiensttauglich {adj} | wehrfähiger | am wehrfähigstenfit for military service | fitter for military service | fittest for military service [Add to Longdo]
zugeschnittenfitted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャネラー[, shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
フィッティング[, fitteingu] (n) fitting; (P) [Add to Longdo]
フィッティングルーム[, fitteinguru-mu] (n) fitting room [Add to Longdo]
モバイルスイカ[, mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card) [Add to Longdo]
好適[こうてき, kouteki] (adj-na,n) ideal; fit; fitted; fitting; suitable [Add to Longdo]
弱肉強食[じゃくにくきょうしょく, jakunikukyoushoku] (n) The survival of the fittest; the law of the jungle [Add to Longdo]
適さない[てきさない, tekisanai] (adj-i) unsuited; unfit; ill-fitted [Add to Longdo]
適者生存[てきしゃせいぞん, tekishaseizon] (n) survival of the fittest [Add to Longdo]
胴付長靴[どうつきながくつ, doutsukinagakutsu] (n) waders (waterproof pants often fitted with boots, used mostly by fishermen) [Add to Longdo]
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
優勝劣敗[ゆうしょうれっぱい, yuushoureppai] (n) survival of the fittest [Add to Longdo]
櫓杭;艪杭[ろぐい, rogui] (n) (See 入れ子) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
櫓臍;艪臍[ろべそ, robeso] (n) (obsc) (See 櫓杭) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床笠[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, ] fitted bed sheet [Add to Longdo]
管子工[guǎn zi gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄥ, ] plumber; pipe-fitter [Add to Longdo]
装有[zhuāng yǒu, ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ, / ] fitted with [Add to Longdo]
适者生存[shì zhě shēng cún, ㄕˋ ㄓㄜˇ ㄕㄥ ㄘㄨㄣˊ, / ] survival of the fittest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fit \Fit\, n. [AS. fitt a song.]
   In Old English, a song; a strain; a canto or portion of a
   ballad; a passus. [Written also {fitte}, {fytte}, etc.]
   [1913 Webster]
 
      To play some pleasant fit.        --Spenser.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top