Search result for

*appreciation*

(136 entries)
(1.4819 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appreciation, -appreciation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciation[N] การประเมินค่า, Syn. evaluation
appreciation[N] การมีค่าเพิ่มขึ้น
appreciation[N] ความสำนึกบุญคุณ, See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thankfulness, recognition, gratefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
art appreciationศิลปวิจักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationความนิยม [TU Subject Heading]
Art appreciationศิลปวิจักษณ์ [TU Subject Heading]
Music appreciationสังคีตนิยม [TU Subject Heading]
Appreciation การเพิ่มค่า
โดยทั่วไป หมายถึงการเพิ่มค่าของเงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราสกุล อื่น ๆ เช่น ค่าเงินเยนญี่ปุ่นได้เพิ่มค่าขึ้นจาก อัตรา 110 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็น 100 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มค่าเงินเป็นการสะท้อน ให้เห็นถึงสถานะทางด้านดุลการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยกัน ประเทศที่มีดุลการชำระเงินเกินดุลมากๆ ติดต่อกันก็จะส่งผลให้ค่าของเงินตราประเทศนั้น เพิ่มค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศอื่นๆ การเพิ่มค่านี้อาจใช้กับสิ่งของและสินทรัพย์ต่างๆ นอกจาเงินตราได้ เช่น มูลค่าตลาดของหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทต่างๆ ที่ดิน หรือเครื่องประดับเพชรพลอย [สิ่งแวดล้อม]
Currency Appreciation การเพิ่มค่าของเงิน
การเพิ่มค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา สกุลอื่นๆ คำว่า การเพิ่มค่าของเงินหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "appreciation" จะใช้กับการแลกเปลียนเงินตราในระบบลอยตัว หรือการแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดเงินเสรี ส่วนการเพิ่มค่า ของเงินในระบบการแลกเปลี่ยนคงที่ ที่มีการประกาศขึ้นค่าของเงินอย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Revaluation" [สิ่งแวดล้อม]
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]
Appreciationการแปล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
appreciationค่าเพิ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are in great appreciation.พวกเรา... ...ซาบซึ้งมาก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I think you could show me some appreciation.แต่เธอทำให้ฉันประทับใจ Good Will Hunting (1997)
A little appreciation? Do you know how easy this is for me?ความประทับใจเหรอ คุณก็รู้ว่ามันของกล้วยๆ Good Will Hunting (1997)
I've been asked to give you this small token of our appreciation.ฉันได้รับคำสั่งให้แจกของขวัญแก Titanic (1997)
On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party.On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party. Anna and the King (1999)
As a token of my appreciation, please take these catalogs.การต่อสู้ใกล้จบแล้วหลังจากนี้ One Piece: Wan pîsu (1999)
Lex, did you know the caesars would send their sons to the furthermost corners of the empire so they could get an appreciation of how the world works?เล็กซ์, แกน่าจะรู้จักซีซาร์นะ ที่เขาส่งลูกชายตัวเอง ไปเป็นทหารประจำการในที่ไกลๆ เพื่อที่จะให้ลูกเขาได้เรียนรู้โลกกว้าง Hothead (2001)
We have nothing precious to give you but take this as a token of our appreciation.พวกเราไม่มีของมีค่าพอจะตอบแทนท่าน ...แต่ขอให้รับสิ่งนี้เป็นที่ระลึกเพื่อตอบแทนบุญคุณ Kung Fu Hustle (2004)
We all thank the families and friends of our proud sons enlisting in the army with the deepest of appreciationเราขอขอบคุณผู้ปกครอง และเพื่อนๆของเธอทุกคน และให้ภูมิใจต่อลูกชาย ที่สมัครเข้ามาเป็นทหารที่นี่ ด้วยความสมัครใจ และเล็งเห็นคุณค่าของทหารหาญ Spygirl (2004)
"In Appreciation for Tanaka Naomi'"ขอแสดงความขอบคุณจาก ทานากะ นาโอมิ" Swing Girls (2004)
Just wanna show my appreciation for your work.คุณไม่เข้าใจ ทุกอย่างที่ผมบอกคุณล้วนแต่ลับสุดยอด Mission: Impossible III (2006)
Quentin, I, too, wish to express my appreciation. Now, if you please get on the train.เควนติน ฉันเองก็อยากแสดงความขอบคุณ ดังนั้นเธอช่วย... Bandidas (2006)
I just wanted to bring something to show my appreciation.ฉันแค่ต้องการนำบางสิ่งเพื่อมาแสดงความชื่นชมของฉัน. Black Snake Moan (2006)
That girl had no appreciation for taste.ผู้หญิงคนนั้นไม่มีรสนิยมซะเลย Unstoppable Marriage (2007)
Rotten folks with no appreciation for saving electricity...ไม่รู้จักประหยัดไฟฟ้ากันบ้างเลย... Unstoppable Marriage (2007)
"readiness to show appreciation for and return kindness. ""พร้อมที่จะแสดง ความขอบคุณและความมีน้ำใจ" Charlie Bartlett (2007)
Remember in Music Appreciation we had a class on Mozart?จำที่เราเรียนเกี่ยวกับโมซาทได้ไหมคะ August Rush (2007)
A token of my appreciation.นี่แทนคำว่าขอบคุณ RocknRolla (2008)
This is simply just a reflection of my appreciation.นี่คือการแสดงความซาบซึ้งใจของผม RocknRolla (2008)
You know, a little appreciation wouldn't kill you.คุณรู้ เล็กน่อยๆ ไม่ฆ่าคุณหรอก Chuck Versus the Break-Up (2008)
Show my appreciation?ขอเลี้ยงเบียร์ได้มั้ยคะ You'll Be the Death of Me (2008)
I stopped at four bars got a new appreciationผมแวะเข้าบาร์ 4 แห่ง ได้ความรู้ใหม่ Do You Take Dexter Morgan? (2008)
But sports appreciation was all full up at my community college.แต่ในคณะผม กีฬามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ Masterpiece (2008)
Has an appreciation for golden-age hollywoodแทบจะไม่มีที่ติ The Dark Night (2008)
You, show my appreciation for respecting our agreement.เธอแสดงให้ฉันเห็นแล้วว่า เคารพข้อตกลงของเรา The Ex-Files (2008)
A small token of appreciation will be presented.สัญญาณเล็กๆจะแสดงออกมา Heartbreak Library (2008)
You call this a token of appreciation?คุณเรียกว่าความชื่นชมเหรอ Heartbreak Library (2008)
You're right. In fact, we humbly present you with this token of appreciation.เจ้าพูดถูก ความจริงข้ามีของมาฝากด้วย ของที่ระลึกจากข้า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
It should really end more like this. Well, I must give you some token of my appreciation.ฉันต้องขอมอบบางสิ่งไว้เป็นสินน้ำใจแก่คุณ Bedtime Stories (2008)
Well, I must show my appreciation in some form.ยินดีรับใช้ ครับ ฉันต้องแสดงการขอบคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Bedtime Stories (2008)
There must be some way for me to show my appreciation.คือฉันจะ.. แสดงความขอบคุณเธอสักหน่อย.. Bedtime Stories (2008)
mutual-Appreciation thing, really.มันจะดีกับทุกฝ่าย Family Remains (2009)
- And she has new appreciation for her life. - It worksมันจะช่วยให้เขาเข้าใจชีวิตมากขึ้น เยี่ยมเลย Saw VI (2009)
This demonstrates his appreciation of the blessings of his own lifeการแสดงนี้จะแสดงว่าเค้าไม่ได้ชื่นชมในชีวิตเค้าเลย Saw VI (2009)
I want to extend my warmest appreciation to the United States.เรายินดีช่วยทุกทางที่เราทำได้ V (2009)
They're, you know, showing their appreciation.พวกเขาแสดงความยินดีกับฉัน The Bond in the Boot (2009)
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ There Is No Normal Anymore (2009)
No matter what, in appreciation for your hard work, you will be sent back to the world.ต่อไปฉันช่วยให้นายสามารถกลับไปเป็นมนุษย์ Postman to Heaven (2009)
So I mean it's supposed to be a teacher appreciation lunch, right?คือฉันว่ามันน่าจะเป็น มื้อเที่ยงเพื่อขอบคุณคุณครู ใช่ไม๊ Hotel for Dogs (2009)
I could appreciate a little less appreciation, you know?ฉันก็อยากจะได้รับความขอบคุณน้อยลงหน่อย ว่าไม๊ Hotel for Dogs (2009)
You know how fathers always trying to express their love and appreciation for their sons.นายก็รู้นี่ ว่า พ่อๆทั้งหลาย พยายามแสดงออกจะตาย.. ว่ารักลูกชายกันมากขนาดไหน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
- Please tell me you're here because you have a deep appreciation for modern art.เพราะว่าคุณ มีความหลงใหลมากในศิลปะแนวโมเดิร์น When in Rome (2010)
I have a deep appreciation, but for you, Beth.ผมหลงใหลศิลปะแนวโมเดิร์น แต่คุณ,เบท When in Rome (2010)
Your commander already showed her appreciationผู้การของคุณได้แสดงถึง ความกตัญญู Incursion: Part 2 (2010)
I have a new appreciation for Dr. Hodgins.ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างใหม่เลย สำหรับดร.ฮอดจิ้นส์ The Witch in the Wardrobe (2010)
You're implying that you showed your appreciation sexually.คุณกำลังอ้างถึงว่าคุณได้แสดง ความประทับใจในทางเพศออกไป The Couple in the Cave (2010)
I had no idea you had such deep appreciation for street food.ผมไม่รู้เลยว่า คุณก็ชอบอาหารข้างถนนด้วย Double Identity (2010)
I have a whole new appreciation for "Big Love."ฉันได้พบรักที่ยิ่งใหญ่แล้วด้วย The Witches of Bushwick (2010)
And to show my appreciation,และเป็นการแสดงความขอบคุณ Remember Paul? (2010)
- Appreciation!-ความนับถือไง A Study in Pink (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciationA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
appreciationHere is a present for you in token of our appreciation.
appreciationHe sent me a letter of appreciation.
appreciationI don't know if you'd call it a hobby, but to stretch it a little, you could say music appreciation is my hobby.
appreciationI have some appreciation of your problems.
appreciationI wanted to show them my appreciation.
appreciationI want to express my appreciation for your help.
appreciationI wish to express my deep appreciation for your kindness.
appreciationMay I present this to you in token of my appreciation?
appreciationThen the guest of honor opens them and expresses his or her appreciation.
appreciationThe yen's appreciation accelerated the decline of that company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปนิยม[N] art appreciation, Example: เขาศึกษาคุณค่าของศิลปนิยมอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความนิยมชมชอบในทางศิลปะ
สุนทรียภาพ[N] arts and appreciation
คำนิยม[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย[N] appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
ปฏิการะ[N] gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
กตเวทิตา[N] gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
ความซึ้ง[N] impressiveness, See also: appreciation, profoundness, Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ
ความนิยมชมชอบ[N] popularity, See also: liking, appreciation, favor, approval, Syn. ความนิยม, ความชื่นชม, ความชื่นชอบ, Example: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน
ความนิยม[N] favor, See also: appreciation, popularity, liking, approval, Syn. ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความชื่นชม, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: ความนิยมที่ผู้ชมมีต่อนักร้องคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน
ความชื่นชม[N] appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai definition: ความปีติยินดี
การสำนึก[N] consciousness, See also: penitence, contrition, repentance, awareness, appreciation, perception, realization (of on, Syn. การรู้สึก, Thai definition: การรู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[n.] (cheūnchom) EN: appreciation   FR: appréciation [f]
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety   FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
คำนิยม[n.] (khamniyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium   
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamrūay) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento   
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval   FR: popularité [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom chomchøp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval   
ความสำนึกบุญคุณ[n. exp.] (khwām samneuk bunkhun) EN: appreciation   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATION    AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciation    (n) (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n)
appreciations    (n) (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertungsüberschuss {m}appreciation surplus [Add to Longdo]
Geldaufwertung {f}currency appreciation [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the problem [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Schätzung {f}; Würdigung {f}; Dankbarkeit {f}appreciation [Add to Longdo]
Würdigung {f}; Aufwertung {f}; Wertsteigerung {f}appreciation [Add to Longdo]
Zuschreibung {f}appreciation in value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation [Add to Longdo]
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
感謝の印[かんしゃのしるし, kanshanoshirushi] (n) token of appreciation [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
鑑賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) appreciation (e.g. of art); aesthetic sense; (P) [Add to Longdo]
鑑賞眼[かんしょうがん, kanshougan] (n) appreciation (e.g. of art) [Add to Longdo]
玩味[がんみ, ganmi] (n,vs) relish; appreciation [Add to Longdo]
思いやり予算[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan [Add to Longdo]
詩眼[しがん, shigan] (n) poetic appreciation; poetic taste [Add to Longdo]
熟読玩味[じゅくどくがんみ, jukudokuganmi] (n,vs) reading carefully with appreciation; giving (something) a careful perusal [Add to Longdo]
賞玩;賞翫[しょうがん, shougan] (n,vs) appreciation; admiration; enjoyment [Add to Longdo]
賞美[しょうび, shoubi] (n,vs) admiration; praise; prizing; appreciation [Add to Longdo]
賞味[しょうみ, shoumi] (n,vs) relish; gusto; appreciation [Add to Longdo]
審美[しんび, shinbi] (n) aesthetic appreciation [Add to Longdo]
深謝[しんしゃ, shinsha] (n,vs) deep appreciation or gratitude; sincere apology [Add to Longdo]
寸志[すんし, sunshi] (n) small present; small token of appreciation [Add to Longdo]
騰貴[とうき, touki] (n,vs) rise (in price or value); inflation; appreciation (economic); (P) [Add to Longdo]
薄志[はくし, hakushi] (n) weak-willed; a small token of appreciation [Add to Longdo]
風流韻事[ふうりゅういんじ, fuuryuuinji] (n) elegant appreciation of nature through artistic pursuits such as poetry, painting and calligraphy [Add to Longdo]
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things [Add to Longdo]
理解[りかい, rikai] (n,vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) [Add to Longdo]
了知[りょうち, ryouchi] (n,vs) knowing; understanding; appreciation [Add to Longdo]
労い;犒い[ねぎらい, negirai] (n) appreciation; thanks; gratitude [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[en, ㄣ˙, ] interjection indicating approval, appreciation or agreement [Add to Longdo]
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, ] appreciation (of a car, house etc); to increase in value [Add to Longdo]
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, ] able to withstand careful appreciation; well worth a second look [Add to Longdo]
赏识[shǎng shí, ㄕㄤˇ ㄕˊ, / ] appreciation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appreciation \Ap*pre`ci*a"tion\, n. [Cf. F. appr['e]ciation.]
   1. A just valuation or estimate of merit, worth, weight,
    etc.; recognition of excellence.
    [1913 Webster]
 
   2. Accurate perception; true estimation; as, an appreciation
    of the difficulties before us; an appreciation of colors.
    [1913 Webster]
 
       His foreboding showed his appreciation of Henry's
       character.              --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   3. A rise in value; -- opposed to {depreciation}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top